Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
A-Ž půjdeš do školy: pro ..., co se neztratí Fišarová, Michaela 2016 Monografie a sborník Ne
Adekvátní poučení v oblasti sexuální výchovy je nesmírně důležité Šťástková, Zlata 2012 Článek v periodikách Ne
Andílek Kryštůfek, aneb, Důležitá pravidla, jak se vyhnout úrazům v silniční dopravě Spathelf, Bärbel 2007 Monografie a sborník Ne
Bolavé bříško není žádná legrace Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Budeme mít prvňáčka: pro rodiče dětí od 5 let Kropáčková, Jana 2008 Monografie a sborník Ne
Cesta životem: vývojová psychologie Říčan, Pavel 2014 Monografie a sborník Ne
Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let Bednářová, Jiřina 2007 Monografie a sborník Ne
Dítě a já: od narození do pěti let Leach, Penelope, Kobilková, Jitka, Kytnarová, Jitka 1998 Monografie a sborník Ano
Edukace žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na základní školu uplatňující koncept alternativního vzdělávacího programu Začít spolu Krčálová, Hana 2009 Diplomová práce Ano
Filip na ostrově Šťastného života Kaminská, Renata 2009 Monografie a sborník Ne
Filipova nová dobrodružství Kaminská, Renata, Popper, Pepa 2008 Monografie a sborník Ne
Hněv --a co s ním? Dolto-Tolitch, Catherine, Faure-Poirée, Colline, Mansot, Frédérick, Le Roch, Pavla, Filová, Simona 2013 Monografie a sborník Ne
Hrajeme si s písmeny Zelinková, Olga, Válka, Zbyněk 1997 Monografie a sborník Ne
Jak posilovat psychickou odolnost dítěte Hoskovcová, Simona 2006 Článek v periodikách Ne
Jak vychovat dítě, které miluje život : minimum pozitivního rodičovství Solterová, Aletha, Labusová, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Je ze mě prvňáček!: zábavná cvičení pro malé školáky Šplíchal, Antonín 2015 Monografie a sborník Ne
K diagnostice zrakového vnímání dětí v době zahájení školní docházky Khýrová, Taťána, Khýr, Marek 2005 Článek v periodikách Ne
Když se prvňáčkovi ve škole nedaří Těthalová, Marie 2006 Článek v periodikách Ne
Kyberšikana - Michaela Svatošová — Stresory spojené s dětmi - Lucia Vašková Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Kýchám a kašlu, nikoho ale nenakazím Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Lékaři, pacienti, právo a etika - MUDr. Jolana Těšinová — Logopedie a malé děti - Lenka Bartáková a Veronika Daňková Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Mezi školkou a pubertou Jungwirthová, Iva 2013 Monografie a sborník Ne
Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost Tomická, Václava 2012 Článek v periodikách Ne
Nástup dítěte do školy jako významný vývojový mezník Šulová, Lenka 2016 Článek v periodikách Ano
Není už čas na návštěvu logopeda? : rodičům prvňáků a předškoláků Špačková, Renata 2005 Článek v periodikách Ne
Normální je nekouřit Žaloudíková, Iva, Hrubá, Drahoslava 2005 Článek v periodikách Ne
Normální je nekouřit : program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) Žaloudíková, Iva, Hrubá, Drahoslava 2006 Monografie a sborník Ne
Odklad školní docházky (Pedagogicko-psychologická diagnostika) Kucharská, Anna 1999 Článek v periodikách Ano
Odlišnosti vybraných parametrů aerobního a anaerobního zatížení v dětském a dospělém věku Smitka, Kvido, Dlouhý, Martin, Kašpar, Ladislav 2013 Článek v periodikách Ne
Podpora komunikační kompetence u dětí v ústavní péči Slaninová, Lenka 2010 Diplomová práce Ano
Pokud to doma neklape, je obrázek dítěte tou nejlepší výpovědí Skálová, Hana 2009 Článek v periodikách Ne
Poprvé do školy Krejčová, Kristýna 2013 Článek v periodikách Ne
Předškolní dítě a jeho svět Šulová, Lenka, Zauche-Gaudron, Chantal 2003 Monografie a sborník Ne
Prevence dopravních úrazů u dětí mladšího školního věku Zvadová, Zuzana 2005 Článek v periodikách Ano
Příprava na zápis do školy: bude ze mě prvňáček! Pastýříková, Jitka 2013 Monografie a sborník Ne
Program primární prevence kouření a podpory zdravého životního stylu "Normální je nekouřit" Žaloudíková, Iva 2008 Článek v periodikách Ne
Protidrogová prevence začíná už ve školce Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
První třídou bez pláče Beníšková, Tereza 2007 Monografie a sborník Ne
Putování se skřítky: 1. třída: pracovní sešit pro žáky 1. ročníků ZŠ Kropáčková, Jana, Hornychová, Jana 2011 Monografie a sborník Ne
Radosti a strasti : předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk Matějček, Zdeněk, Pokorná, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
Reedukační cvičení pro nápravu očních pohybů u dyslektických dětí Svoboda, Pavel 2005 Článek v periodikách Ano
Rodiče na střídačku Asenová, Lucie 2010 Monografie a sborník Ne
S tužkou Týnou na cestách anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
Sexuální výchova dětí se zrakovým postižením : předškolní a mladší školní věk Škutová, Daniela 2008 Monografie a sborník Ne
Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy Bednářová, Jiřina, Šmardová, Vlasta 2015 Monografie a sborník Ne
Správné držení těla u dětí - Jaroslava Morávková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2015 Audiozáznam Ano
Úrazovost dětí mladšího školního věku Pelech, L., Syrovátka, A., Roth, Z. 1996 Článek v periodikách Ne
Vliv rodinného prostředí na utváření prosociální orientace dítěte staršího školního věku Pavla Kaňkovská (Psychologie, elektronický časopis ČMPS, 2007, roč. 1, č. 1) 2007 Výzkumy Ano
Vliv speciálního pohybového intervenčního programu na změny pozornosti u dětí mladšího školního věku Švestková, Jitka 2011 Diplomová práce Ano
Volnočasové aktivity sluchově postižených dětí mladšího školního věku [rukopis] Šrámková, Markéta 2006 Diplomová práce Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS