Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Resilience v rodinách dětí s autismem Strnadová, Iva 2007 Článek v periodikách Ano
Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením Matějček, Zdeněk 2000 Článek v periodikách Ano
Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením Matějček, Zdeněk 2000 Monografie a sborník Ne
Rodičům mentálně postižených dětí Matějček, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Rodina dítěte se syndromem fragilního X chromozomu Zádrapová, Monika 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj grafomotoriky u žáků s mentálním postižením Filipová, Petra 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj praktických dovedností při vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Rambousková, Tereza 2016 Diplomová práce Ano
Rozvoj žáků s těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami prostřednictvím rozumové výchovy v základní škole speciální Fleischmannová, Kateřina 2015 Diplomová práce Ano
Různé druhy pohledu na narození dítěte s mentálním postižením Havelková, Eva 2006 Diplomová práce Ano
Sdružení Máme otevřeno Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Sdružení na podporu lidí s mentálním handicapem Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Sebepojetí rodiny dítěte s Downovým syndromem v inkluzivní společnosti Koláriková, Jana 2016 Diplomová práce Ano
Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách Bazalová, Barbora 2008 Článek v periodikách Ne
Sexualita lidí s mentálním postižením Česká televize – Klíč 2009 Videozáznam Ano
Sexualita lidí s mentálním postižením z perspektivy etiky a lidských práv [rukopis] : bakalářská práce Sanetrníková, Eva 2010 Bakalářská práce Ano
Sexualita mentálně postižených Český rozhlas - Radio Wave - Diagnóza F 2012 Audiozáznam Ano
Sexualita mentálně postižených : sborník materiálů z celostátní konference Orfeus (firma), Uzel, Radim, Vanický, Josef, Truhlářová, Zuzana 2004 Monografie a sborník Ne
Sexualita osob s mentálním postižením Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Sexualita osob s mentálním postižením není tabu! Štěrbová, Dana 2009 Článek v periodikách Ne
Sexuálna výchova a príprava na partnerstvo osôb s mentálnym postihnutím Mandzáková, Stanislava, Horňák, Ladislav 2009 Monografie a sborník Ne
Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením Mandzáková, Stanislava 2013 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením : strategie odborných služeb a modelový protokol sexuality a vztahů Štěrbová, Dana 2009 Monografie a sborník Ne
Sourozenci dětí s těžkým mentálním postižením Mroczkowská, Pavlína 2016 Diplomová práce Ano
Speciální pedagogové k transformaci praktických škol Pejša, Roman 2010 Článek v periodikách Ne
Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše, 2016 Monografie a sborník Ne
Specifika rodinného prostředí mentálně postiženého dítěte Heroschová, Irena 2008 Diplomová práce Ano
Spolupráce rodiny a školy u integrovaných dětí s mentálním postižením Dolníčková, Jana 2016 Diplomová práce Ano
Srdce slabším pomůže handicapovaným Drozdík, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Srovnání motorických dovedností žáků ZŠ praktických Zikl, Pavel 2013 Článek v periodikách Ne
Srozumitelně a jednoznačně : novela vyhlášky o poradenství je hotova, informovaný souhlas je definován Švancar, Radmil 2011 Článek v periodikách Ne
Trochu jiné vzdělávání : o práci s dětmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením Hanák, Petr, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Učitelé a mentálně postižení: mezin. seminář Hradec Králové 13.-17. října 1986, Evropské inf. středisko pro další vzdělávání učitelů: sborník Černá, Marie 1988 Monografie a sborník Ne
Unifikace a variabilita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v Německu Franiok, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Uplatnění absolventů praktických škol jednoletých Horáková, Lucie 2016 Diplomová práce Ano
Uplatnění osob s mentálním postižením na okrese Vyškov Olejníková, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením Karásková, Vlasta 2005 Monografie a sborník Ne
V zahraničí je to jinak Musílek, Radek 2011 Článek v periodikách Ne
Vědomí a jeho význam pro porozumění individuálním potřebám lidí s mentálním postižením : individuální plánování poskytovaných služeb Miler, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Vliv mentálního postižení sourozence na vztahy mezi sourozenci v rodině Palátová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
Vliv rodiny a školy na volnočasové aktivity žáků s lehkým mentálním postižením Bernatíková, Kateřina 2013 Diplomová práce Ano
Vlivy improvizačních technik muzikoterapie u lidí s mentálním postižením Škranc, Petr 2009 Diplomová práce Ano
Volejbal pro osoby se specifickými potřebami Buchtel, Jaroslav, Kůtová, Kristýna 2013 Článek v periodikách Ne
Volný čas dětí s mentálním postižením jako příležitost pro rozvoj osobnosti volnočasového pedagoga Mikolajková, Eliška 2010 Diplomová práce Ano
Volný čas jedinců s mentálním postižením [rukopis] Tomanová, Jana 2011 Bakalářská práce Ano
Výchova a vzdělání dětí s mentální retardací - Jana Gavendová Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
Výměnný obrázkový komunikační systém Knapcová, Margita 2011 Monografie a sborník Ne
Výtvarná výchova u žáků s mentálním postižením Balcarová, Mája 2016 Diplomová práce Ano
Vytvoření manuálu k zavádění standardů kvality sociálních služeb denních stacionářů pro osoby s mentálním postižením v Pardubickém kraji [rukopis] Horská, Lenka 2007 Bakalářská práce Ano
Výuka první pomoci u osob s mentálním postižením Makešová, Petra 2015 Diplomová práce Ano

1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS