Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Závěrečná zpráva : výzkum sourozenců bratří a sester s MP - Barbara Polášková Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu o rodině s mentálně postiženým dítětem z pohledu zdravého sourozence - Berenika Hradilová Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Psychologické zisky a ztráty rodičů dětí s mentálním postižením Jan Vančura (Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sociálních studií - Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny) Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Mezinárodní konference o lidských právech pro osoby s mentálním postižením Černá, Marie 1988 Článek v periodikách Ne
Učitelé a mentálně postižení: mezin. seminář Hradec Králové 13.-17. října 1986, Evropské inf. středisko pro další vzdělávání učitelů: sborník Černá, Marie 1988 Monografie a sborník Ne
Rodičům mentálně postižených dětí Matějček, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením Matějček, Zdeněk 2000 Článek v periodikách Ano
Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením Matějček, Zdeněk 2000 Monografie a sborník Ne
Náměty pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením Teplá, Marta 2001 Monografie a sborník Ne
Podporované zaměstnávání [rukopis] : vzdělávací možnosti lidí s mentálním postižením a jejich pracovní uplatnění a začlenění do společnosti Pilčíková, Ilona 2003 Diplomová práce Ne
Vztah zdravého sourozence a sourozence s mentálním postižením Jeřábková, Jana 2003 Bakalářská práce Ne
Cvičíme doma - já a mé postižené dítě : zásobník cviků pro cvičení rodičů a dětí s mentálním postižením v domácím prostředí Karásková, Vlasta 2003 Monografie a sborník Ne
Sexualita mentálně postižených : sborník materiálů z celostátní konference Orfeus (firma), Uzel, Radim, Vanický, Josef, Truhlářová, Zuzana 2004 Monografie a sborník Ne
Dopisy Janě : publikace s informacemi pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením Červená, Eva 2004 Monografie a sborník Ne
Pes a dítě s mentálním postižením Karásková, Vlasta 2004 Monografie a sborník Ne
Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi Karásková, Vlasta 2004 Monografie a sborník Ne
Mimořádná dospělost : edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti Šiška, Jan 2005 Monografie a sborník Ne
Vědomí a jeho význam pro porozumění individuálním potřebám lidí s mentálním postižením : individuální plánování poskytovaných služeb Miler, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
IQ 35 a méně Novotný, Josef, Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Aktuální stav užívání prostředků augmentativní a alternativní komunikace Beerová, Edita 2005 Článek v periodikách Ne
Aktualizované učební plány vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením Teplá, Marta 2005 Článek v periodikách Ne
Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením Karásková, Vlasta 2005 Monografie a sborník Ne
Z deště pod okap : úvaha o tom, kam směřují a jsou směřovány zvláštní školy Kaprálek, Karel 2005 Článek v periodikách Ne
I mentálně postižení lidé mají právo na duchovní život Milfait, René 2006 Článek v periodikách Ne
Asistenti v chráněném bydlení pro lidi s mentálním postižením [rukopis] Vránová, Jana 2006 Diplomová práce Ano
Mentální postižení a tvořivost Furmaníková, Lada 2006 Článek v periodikách Ne
Léčba "psí láskou" anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Problematika sexuality jedinců s mentálním postižením [rukopis] Kovářová, Pavlína 2006 Diplomová práce Ano
Zvláštní škola a její vzdělávací program Cibochová, Alžběta, Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Dětí s mentálním postižením - Zuzana Jelenová (komunitní centrum Motýlek) Český rozhlas 2 - Praha - Váš příběh 2006 Audiozáznam Ano
Různé druhy pohledu na narození dítěte s mentálním postižením Havelková, Eva 2006 Diplomová práce Ano
Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením : praktický průvodce Rada, Marek 2006 Monografie a sborník Ne
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením : [se změnami provedenými k 1.9.2005] Výzkumný ústav pedagogický v Praze (instituce) 2006 Monografie a sborník Ne
Nový rámcový vzdělávací program, tentokrát pro mentálně postižené Brychnáčová, Eva, Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Otázky kolem zákonu o sociálních službách — ÚSP Barbora v Kutné Hoře — Příběhy dětí s těžkým zdravotním postižením Česká televize - Klíč 2006 Videozáznam Ano
Vytvoření manuálu k zavádění standardů kvality sociálních služeb denních stacionářů pro osoby s mentálním postižením v Pardubickém kraji [rukopis] Horská, Lenka 2007 Bakalářská práce Ano
Podporované zaměstnávání jako možnost integrace osob s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Fleischhansová, Pavla 2007 Bakalářská práce Ano
Edukace a výchova dítěte s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Šoukal, Jiří 2007 Bakalářská práce Ano
Lidé s mentálním postižením a význam pohybu v jejich životě [rukopis] : bakalářská práce Šmídová, Marie 2007 Bakalářská práce Ano
Sexualita osob s mentálním postižením Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Resilience v rodinách dětí s autismem Strnadová, Iva 2007 Článek v periodikách Ano
Pobyt dětí s lehkým mentálním postižením v letní přírodě Karásková, Vlasta 2007 Monografie a sborník Ne
Integrace autistů a mentálně postižených dětí - Šárka Málková Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2007 Audiozáznam Ano
Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením Vančura, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
Osoby s mentálním postižením a aktivní sociální učení Maštalíř, Jaromír 2008 Bakalářská práce Ne
Mentálně postižené dítě v rodině Heroschová, Irena 2008 Bakalářská práce Ano
Podporované zaměstnávání a osoby s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Novák, Ondřej 2008 Bakalářská práce Ano
Lidé s mentálním postižením v roli rodičů [rukopis] : bakalářská práce Mrázová, Miroslava 2008 Bakalářská práce Ano
Partnerství a sexualita lidí s mentálním postižením v souvislosti s praxí doprovázejících osob [rukopis] : bakalářská práce Švejdová, Olga 2008 Bakalářská práce Ano

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS