Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Rodičům mentálně postižených dětí Matějček, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jucovičová, Drahomíra 2009 Monografie a sborník Ne
Mimořádná dospělost : edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti Šiška, Jan 2005 Monografie a sborník Ne
Co do školy nepatří Žlunková, Jitka 2010 Monografie a sborník Ne
Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše, 2016 Monografie a sborník Ne
Výměnný obrázkový komunikační systém Knapcová, Margita 2011 Monografie a sborník Ne
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením : strategie odborných služeb a modelový protokol sexuality a vztahů Štěrbová, Dana 2009 Monografie a sborník Ne
Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením Mandzáková, Stanislava 2013 Monografie a sborník Ne
Sexuálna výchova a príprava na partnerstvo osôb s mentálnym postihnutím Mandzáková, Stanislava, Horňák, Ladislav 2009 Monografie a sborník Ne
Sexualita osob s mentálním postižením Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Sexualita mentálně postižených : sborník materiálů z celostátní konference Orfeus (firma), Uzel, Radim, Vanický, Josef, Truhlářová, Zuzana 2004 Monografie a sborník Ne
Problematika edukace osob s mentálním postižením Křížkovská, Petra 2011 Monografie a sborník Ne
Komunikace a lidé s mentálním postižením: metodický materiál Olejníčková, Jana, Regec, Vojtech, Jurkovičová, Petra, Pastieriková, Lucia 2010 Monografie a sborník Ne
Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči Pörtner, Marlis 2009 Monografie a sborník Ne
Aktuálne problémy ľudí s mentálnym postihnutím Radková, Libuša 2009 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu Hanák, Petr 2015 Monografie a sborník Ano
Cvičíme doma - já a mé postižené dítě : zásobník cviků pro cvičení rodičů a dětí s mentálním postižením v domácím prostředí Karásková, Vlasta 2003 Monografie a sborník Ne
Dopisy Janě : publikace s informacemi pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením Červená, Eva 2004 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
Náměty pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením Teplá, Marta 2001 Monografie a sborník Ne
Pes a dítě s mentálním postižením Karásková, Vlasta 2004 Monografie a sborník Ne
Pobyt dětí s lehkým mentálním postižením v letní přírodě Karásková, Vlasta 2007 Monografie a sborník Ne
Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi Karásková, Vlasta 2004 Monografie a sborník Ne
Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením Černá, Marie 2015 Monografie a sborník Ne
Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením : praktický průvodce Rada, Marek 2006 Monografie a sborník Ne
Metodika start - cíl Drábková Bíbusová, Kateřina 2008 Monografie a sborník Ne
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením : [se změnami provedenými k 1.9.2005] Výzkumný ústav pedagogický v Praze (instituce) 2006 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora v hudební výchově u žáků s mentálním postižením Gavendová, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením Zouharová, Dana, Farkašová, Lenka 2015 Monografie a sborník Ano
Psychopedie: teoretické základy a metodika Valenta, Milan, Michalík, Jan, Müller, Oldřich, Dosedlová, J., Jurkovičová, P. Kozáková, Z., Vítková, Marie, Mužáková, M., 2013 Monografie a sborník Ne
Dítě s mentálním postižením ve škole Bendová, Petra, Zikl, Pavel 2011 Monografie a sborník Ne
Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením Karásková, Vlasta 2005 Monografie a sborník Ne
I my jsme občané! : jak zpřístupnit úřady i lidem s bariérami v komunikaci Mátlová, Martina 2010 Monografie a sborník Ano
Vzdělávání osob s mentálním postižením : (inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením) Franiok, Petr 2008 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš, Petr, Hájková, Helena 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením Valenta, Milan, Jarmarová, Jitka 2015 Monografie a sborník Ano
Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením Vančura, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
Pohybovými hrami s netradičními pomůckami k integraci a podpoře zdraví dětí školního věku Sigmund, Erik, Šnoblová, Romana 2010 Monografie a sborník Ne
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Učitelé a mentálně postižení: mezin. seminář Hradec Králové 13.-17. října 1986, Evropské inf. středisko pro další vzdělávání učitelů: sborník Černá, Marie 1988 Monografie a sborník Ne
Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením Matějček, Zdeněk 2000 Monografie a sborník Ne
Závěrečná zpráva : výzkum sourozenců bratří a sester s MP - Barbara Polášková Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu o rodině s mentálně postiženým dítětem z pohledu zdravého sourozence - Berenika Hradilová Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Práva dětí pro všechny - hodnocení dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte u dětí s mentálním postižením - Národní zpráva České republiky Šiška, Jan a Latimierová, Camille 2011 Výzkumy Ano
Psychologické zisky a ztráty rodičů dětí s mentálním postižením Jan Vančura (Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sociálních studií - Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny) Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Inkluzivní vzdělávání – výstupy z konferencí Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití na podporu inkluzívního vzdělávání Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Facilitová komunikace Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS