Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením Matějček, Zdeněk 2000 Článek v periodikách Ano
Analýza procesu rozhodování rodičů jedinců s mentálním postižením o umístění jejich dětí do pobytového zařízení Pojeta, Pavel 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj praktických dovedností při vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Rambousková, Tereza 2016 Diplomová práce Ano
Filmový festival „Mental Power Prague Film Festival“ HENDAVER 2010 Videozáznam Ano
Dítě s mentálním postižením v rodině z pohledu otce Sedláková, Markéta 2014 Diplomová práce Ano
Integrace žáka s mentálním postižením do základní školy Zemánková, Drahomíra 2011 Diplomová práce Ano
Sebepojetí rodiny dítěte s Downovým syndromem v inkluzivní společnosti Koláriková, Jana 2016 Diplomová práce Ano
Péče o osoby s mentálním postižením v procesu deinstitucionalizace : komparace Švédska a České republiky [rukopis] Stulíková, Vlasta 2010 Bakalářská práce Ano
Edukace žáků s mentálním postižením v období povinné školní docházky Budínová, Barbora 2011 Diplomová práce Ano
Od malička žijí s postižením, pomáhají jim dotykové počítače Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Analýza procesu integrace žáků s mentálním postižením v běžné základní škole [rukopis] Bartová, Erika 2010 Bakalářská práce Ano
Dopravní výchova dětí s mentálním postižením [rukopis] Runštuková, Stanislava 2011 Bakalářská práce Ano
Podpora dospělého člověka se středně těžkým mentálním postižením v rodinném prostředí Hausvaterová, Pavlína 2014 Diplomová práce Ano
Psychomotorika ve vzdělávání žáků s mentálním postižením Hanzelka, Zdeněk 2009 Diplomová práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Kvalita života a volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením v kraji Vysočina Rybáčková, Lucie 2016 Diplomová práce Ano
Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením Kopincová, Michaela 2009 Diplomová práce Ano
Sdružení na podporu lidí s mentálním handicapem Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Rodina dítěte se syndromem fragilního X chromozomu Zádrapová, Monika 2015 Diplomová práce Ano
Aspekty sourozeneckého vztahu mezi jedincem zdravým a jedincem s mentálním postižením Suralová, Kateřina 2010 Diplomová práce Ano
Rozvoj žáků s těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami prostřednictvím rozumové výchovy v základní škole speciální Fleischmannová, Kateřina 2015 Diplomová práce Ano
Životní dráhy dětí s mentálním postižením s nařízenou ústavní výchovou Schreierová, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Dřív je zavírali do ústavů, teď hrají i fotbal Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zblízka 2012 Audiozáznam Ano
Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižení Dočekalová, Soňa 2016 Diplomová práce Ano
Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Význam rodiny v péči o dítě s mentálním postižením Menšíková, Veronika 2015 Diplomová práce Ano
Dobrovolnictví u osob s mentálním postižením [rukopis] Cejpková, Dana 2010 Bakalářská práce Ano
Dítě s mentálním postižením a jeho volný čas Bartáková, Hana 2010 Diplomová práce Ano
Od malička žijí s postižením, pomáhá jim tablet Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Možnosti volnočasových aktivit pro žáky s mentálním postižením na Uherskohradišťsku Warchilová, Adéla 2015 Diplomová práce Ano
Cukrárna Cukrárna Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Vytvoření manuálu k zavádění standardů kvality sociálních služeb denních stacionářů pro osoby s mentálním postižením v Pardubickém kraji [rukopis] Horská, Lenka 2007 Bakalářská práce Ano
Integrace žáků s mentálním postižením do základní školy Jelínková, Marie 2010 Diplomová práce Ano
Mentálně postižené dítě v rodině Heroschová, Irena 2008 Bakalářská práce Ano
Sexualita lidí s mentálním postižením z perspektivy etiky a lidských práv [rukopis] : bakalářská práce Sanetrníková, Eva 2010 Bakalářská práce Ano
Podporované zaměstnávání a osoby s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Novák, Ondřej 2008 Bakalářská práce Ano
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Lidé s mentálním postižením v roli rodičů [rukopis] : bakalářská práce Mrázová, Miroslava 2008 Bakalářská práce Ano
Podporované zaměstnávání jako možnost integrace osob s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Fleischhansová, Pavla 2007 Bakalářská práce Ano
Asistenti v chráněném bydlení pro lidi s mentálním postižením [rukopis] Vránová, Jana 2006 Diplomová práce Ano
Analýza procesu diagnostiky u jedinců s lehkým mentálním postižením Šimčíková, Kateřina 2015 Diplomová práce Ano
Výchova a vzdělání dětí s mentální retardací - Jana Gavendová Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
Význam sexuální výchovy pro život lidí s mentálním postižením a její výuka na základních školách [rukopis] : bakalářská práce Jamrichová, Jana 2009 Bakalářská práce Ano
Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu budoucích učitelů Jirečková, Marie 2016 Diplomová práce Ano
Edukace a výchova dítěte s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Šoukal, Jiří 2007 Bakalářská práce Ano
Lidé s mentálním postižením a význam pohybu v jejich životě [rukopis] : bakalářská práce Šmídová, Marie 2007 Bakalářská práce Ano
Partnerství a sexualita lidí s mentálním postižením v souvislosti s praxí doprovázejících osob [rukopis] : bakalářská práce Švejdová, Olga 2008 Bakalářská práce Ano
Počet romských žáků v bývalých zvláštních školách klesl skoro o 9 procent Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ozvěny dne 2012 Článek v periodikách Ano
Akce Cihla : kampaň na podporu lidí s mentálním postižením anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ano
76 tisíc rodičů a učitelů podepsalo petici proti rušení praktických škol Česká televize - Události, Česká televize - Zprávy 2012 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS