Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Dětská oknologická a krevní onemocnění - MUDr. Dagmar Pospíšilová Český rozhlas - Olomouc - Apatyka 2015 Audiozáznam Ano
Transplantace - dětská problematika - doc. MUDr. Tomáš Seeman Česká televize - Sama doma, Seeman, Tomáš 2008 Videozáznam Ano
Daruj krev s Českým rozhlasem - MUDr. Jarmila Hrubá Český rozhlas - Plzeň - Poradíme Vám 2015 Audiozáznam Ano
Avaskulární nekróza u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií Mihál, Vladimír, Michálková, Kamila, Novák, Zbyněk 2012 Článek v periodikách Ano
Transfuze a dárcovství krve - MUDr. Libuše Pagáčová Český rozhlas 2 - Praha - Poradna 2013 Audiozáznam Ano
Strukturální změny kostní dřeně prokázané pomocí celotělové magnetické rezonance jako časný projev akutní leukémie Mihál, Vladimír, Horák, David, Pospíšilová, Dagmar 2005 Článek v periodikách Ano
Péče o onkologicky nemocně děti - MUDr. Jan Starý Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Host Radiožurnálu 2012 Audiozáznam Ano
Akutní leukémie u dětí Starý, Jan 2010 Článek v periodikách Ano
Česká dětská onkologie - MUDr. Josef Koutecký Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Host Radiožurnálu 2009 Audiozáznam Ano
Náhlá změna chování s neurologickou manifestací jako projev přechodné leukoencefalopatie u dvou dětí s akutní lymfoblastickou leukemií Mihál, Vladimír, Pospíšilová, Dagmar, Novák, Zbyněk 2010 Článek v periodikách Ano
Chronická resuscitační a intenzivní péče u dětí - MUDr. Daniel Blažek Český rozhlas - Třináctka Plus 2014 Audiozáznam Ano
Dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk - MUDr. Jana Vondráková Český rozhlas - České Budějovice - Zdravíčko 2016 Audiozáznam Ano
Krvetvorba u dětí - prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Lymfom se dá vyléčit — Leukémie už není hrozba — Hematoonkolog Karel Indrák Česká televize - Tep 24 2012 Videozáznam Ano
Léčba těžce nemocných dětí - MUDr. Pavel Boček Český rozhlas 2 - Praha - Je jaká je 2013 Audiozáznam Ano
Orgánové transplantace mojemedicina.cz 2011 Videozáznam Ano
Lymfom Help mojemedicina.cz 2011 Videozáznam Ano
Transplantace kostní dřeně mojemedicina.cz 2012 Videozáznam Ano
Vyšetření kostní dřeně mojemedicina.cz 2012 Videozáznam Ano
Empirická liečba febrilnej neutropénie u onkohematologických pacientov - odporúčanie odborníkov s podporou CELL Drgoňa, Luboš, Haber, Jan, Ráčil, Zdeněk, Cetkovský, Petr, Kouba, Michal, Sedláček, Petr (onko), Štěrba, Jaroslav, Faber, Edgar, Mistrík, Martin, Tóthová, Elena, Kolář, Milan, Kocmanová, Iva, Mallátová, Naďa, Mayer, Jiří 2011 Monografie a sborník Ano
Dům Ronalda McDonalda - Marek Šedivý a Viliam Kunik Český rozhlas - Třináctka Plus 2015 Audiozáznam Ano
Dárcovství krve - MUDr. Jarmila Hrubá Český rozhlas - Plzeň - Co Vás zajímá 2015 Audiozáznam Ano
Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníku s podporou CELL Haber, Jan, Cetkovský, Petr, Ráčil, Zdeněk, Drgoňa, Luboš, Kouba, Michal, Žák, Pavel, Sedláček, Petr (onko), Štěrba, Jaroslav, Faber, Edgar, Tóthová, Elena, Kolář, Milan, Kocmanová, Iva, Mallátová, Naďa, Mayer, Jiří 2011 Monografie a sborník Ano
Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk Koza, Vladimír, Cetkovský, Petr, Faber, Edgar, Hájek, Roman, Indrák, Karel, Ivašková, E., Jebavý, Ladislav, Jindra, Pavel, Kozák, Tomáš, Mayer, Jiří, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan, Trněný, Marek, Vítek, Antonín, Vorlíček, Jiří, Žák, Pavel 2006 Článek v periodikách Ano
Dárcovství krve a kostní dřeně - MUDr. Vladimír Komrska Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
ARDS jako komplikace léčby akutní leukemie a MDS u dětí Vávra, V., Crbová, L., Špánková, L., Smíšek, Petr, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan, Dlask, K. 2000 Článek v periodikách Ano
Den dětské onkologie - Jiří Mádl a Veronika Kotková Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
Outcomes of transplantation of unrelated cord blood in children with malignant and non-malignant diseases: an Utrecht–Prague collaborative study Boelens, J.J., Bierings, M., Tilanus, M., Lie, J., Sedláček, Petr (onko) 2009 Článek v periodikách Ano
HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia de Vries, Andrica C.H., Bredius, Robbert G.M., Lankester, Arjan C., Bierings, Marc, Trebo, Monika, Sedláček, Petr (onko), Niemeyer, Charlotte M., Zecca, Marco, Locatelli, Franco, van den Heuvel-Eibrink, Marry M. 2009 Článek v periodikách Ano
Velociped pomáhá aneb "Na kole dětem" - Josef Zimovčák Český rozhlas 2 - Praha - Host do domu 2010 Audiozáznam Ano
Hematopoietic stem cell transplantation for advanced myelodysplastic syndrome in children: results of the EWOG-MDS 98 study Strahm, B., Nöllke, P., Zecca, M., Korthof, E.T., Bierings, M., Furlan, I., Sedláček, Petr (onko), Chybička, A., Schmugge, M., Bordon, V., Peters, C., O'Marcaigh, A., de Heredia, C.D., Bergstraesser, E., Moerloose, B.D., van den Heuvel-Eibrink, M.M., Starý Jan, Trebo, M., Wojcik, D., Niemeyer, C.M., Locatelli, F. 2011 Článek v periodikách Ano
Sdružení ONKA - Onkologicky nemocné děti - MUDr. Jaroslav Štěrba Český rozhlas - Brno - Apetýt 2011 Audiozáznam Ano
Allo-SCT using BU, CY and melphalan for children with AML in second CR Beier, R., Albert, M.H., Bader, P., Borkhardt, A., Creutzig, U., Eyrich, M., Ehlert, K., Gruhn, B., Greil, J., Handgretinger, R., Holter, W., Klingebiel, T., Kremens, B., Lang, P., Mauz-Körholz, C., Meisel, R., Müller, I., Peters, C., Reinhardt, D., Sedláček Petr (onko), Schulz, A., Schuster, F.R., Schrauder, A., Strahm, B., Sykora, K.W., Wössmann, W., Zimmermann, M., Sauer, M.G. 2013 Článek v periodikách Ano
Získaná aplastická anémie v dětském věku – dlouhodobé výsledky a rizika kombinované imunosupresivní léčby antithymocytárním globulinem a cyklosporinem A Suková, Martina, Mejstříková, Ester, Campr, Vít, Vodičková, Elena, Smíšek, Petr, Keslová, Petra, Sedláček, Petr (onko), Šrámková, Lucie, Vávra, Vladimír, Pindurová, Ester, Zemanová, Zuzana, Starý, Jan 2012 Článek v periodikách Ano
Vývoj střevní mikroflóry a rizika používání probiotik u imunosuprimovaných dětí Sedláček, Petr (onko), Janečková, Daniela, Vávrová, Jaroslava, Dědečková, Klára, Říha, Petr, Keslová, Petra 2013 Článek v periodikách Ano
Optimální proces vyhledávání dospělého nepříbuzného dárce krvetvorných buněk. Doporučení transplantační sekce české hematologické společnosti Jindra, Pavel, Sedláček, Petr (onko), Žák, Pavel 2014 Článek v periodikách Ano
Dvě desetiletí sourozeneckých transplantací na KDHO FN v Motole Keslová, Petra, Sedláček, Petr (onko), Formánková, Renata, Říha, Petr, Król, Ladislav, Matulová, Martina, Šrámková, Lucie, Vávra, Vladimír, Smíšek, Petr, Starý, Jan 2010 Monografie a sborník Ano
Léčba dětí s akutní lymfoblastickou leukémií v České republice v první dekádě 21. století Starý, Jan, Štěrba, Jaroslav, Mihál, Vladimír, Blažek, Bohumír, Jabali, Yahia, Černá, Zdeňka, Procházková, Daniela, Hak, Jiří, Sedláček, Petr (onko), Mejstříková, Ester, Zuna, Jan, Janatová, Iveta, Hrušák, Ondřej, Trka, Jan 2010 Monografie a sborník Ano
Sledování pozdních následků léčby po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětském věku Pertlová, Andrea, Keslová, Petra, Sejková, H., Čepeláková, Veronika, Nagyová, Blanka, Sedláček, Petr (onko) 2010 Monografie a sborník Ano
Informační příručky Lymfom Help 2005 Monografie a sborník Ano
Rodičem po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětství Pertlová, Andrea, Keslová, Petra, Nagyová, Blanka, Sedláček, Petr (onko) 2011 Článek v periodikách Ano
Lymfom - MUDr. Marek Trněný Český rozhlas Region - Poradny dopoledního Regionu 2015 Audiozáznam Ano
Úloha alogenní transplantace buněk krvetvorby v léčbě získané aplastické anémie u dětí – zkušenost v České republice v letech 1991–2007 Pindurová, Ester, Sedláček, Petr (onko), Keslová, Petra, Formánková, Renata, Suková, Martina, Šrámková, Lucie, Vávra, Vladimír, Smíšek, Petr, Komrska, Vladimír, Kobylka, Petr, Malinová, Běla, Starý, Jan 2011 Článek v periodikách Ano
Podpořme darování kostní dřeně Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Leukémie - ing. Ivan Beneš Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty - Rozhlasová apatyka 2009 Audiozáznam Ano
Zhoubná onemocnění krve - MUDr. Tomáš Kozák Český rozhlas Region - Poradny dopoledního Regionu 2015 Audiozáznam Ano
Když mluvím o smrti, vždy myslím na život… Mihál, Vladimír, Horká, Alena 2009 Článek v periodikách Ano
Pupečníková krev při sourozenecké transplantaci - skutečný přiběh Lucie CordBloodCenter.cz 2013 Videozáznam Ano
Radikulopatie L4 zapříčiněná epidurálním leukemickým infiltrátem Mihál, Vladimír, Michálková, Kamila, Pospíšilová, Dagmar 2006 Článek v periodikách Ano
Na kole dětem - Josef Zimovčák, MUDr. Jana Prausová a MUDr. Pavel Pafko Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2010 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2 3

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS