Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Když vás trápí někdo blízký Mach, Jan, Šmolka, Petr 1999 Monografie a sborník Ne
Když vás trápí někdo blízký : manželské a rodinné vztahy z pohledu psychologa a právníka Kopřiva, Karel 1998 Monografie a sborník Ne
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu Barvíková, Jana, Paloncyová, Jana, Machová, Jana 2012 Monografie a sborník Ano
Krize a tvořivý přístup k ní : typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence Kast, Verena 2010 Monografie a sborník Ne
Manuál pro psychoedukaci v oblasti psychického traumatu v kontextu mimořádných událostí většího rozsahu Zurek, Gisela, Schedlich, Claudia, Bering, Robert, Vymětal, Štěpán, Kvasničková, Michaela, Boukalová, Hedvika, Hoskovcová, Simona, Bahbouh, Radvan, Popelková, Alena 2008 Monografie a sborník Ano
Hovory s umírajícími Kübler-Ross, Elisabeth 1992 Monografie a sborník Ne
Kritické situace lásky Matoušek, Oldřich, Velková, Jiřina 1987 Monografie a sborník Ne
Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: aplikace v kontextu rodinného násilí Cimrmannová, Tereza, Stretti, Sylvie, Kotrč, Rostislav 2013 Monografie a sborník Ne
Krize: psychologický a sociologický fenomén Špatenková, Naděžda, Sýkorová, Dana, Sobotková, Irena, Příhodová, Alice, Dopita, Miroslav, 2004 Monografie a sborník Ne
Krizová intervence Vodáčková, Daniela 2012 Monografie a sborník Ne
Zdravý rozvod pro rodiče i děti : původní, klinicky ověřený program provázející čtrnácti etapami procesu rozchodu, rozvodu až k případnému uzavření nového manželství Everett, Craig A., Everett, Sandra Volgy 2000 Monografie a sborník Ne
Rodina? Určitě ano, ale jak? Lacinová, Lenka 2004 Monografie a sborník Ano
Zákony ženské přitažlivosti: intimní rozhovory o manželství a sexu Plzák, Miroslav, Uzel, Radim 1995 Monografie a sborník Ne
Sborník z 5. konference sociálních pracovníků k rodinné problematice : [Praha 1994] Novotná, Věra 1995 Monografie a sborník Ne
Pastorační péče v méně obvyklých situacích Opatrný, Aleš 2000 Monografie a sborník Ne
První pomoc u dětí Srnský, Pavel 2004 Monografie a sborník Ne
Systém výuky a normy znalostí první pomoci v Českém červeném kříži Švejnoha, Josef, Štajner, Pavel 2006 Monografie a sborník Ne
Hry a nápady pro výuku první pomoci Bernatová, Eva 2006 Monografie a sborník Ne
Manželská poradna, aneb, Tam, kde vlastní síly nestačí Šmolka, Petr, Pacek, Daniel 2007 Monografie a sborník Ne
Humanitární jednotky Českého červeného kříže Štorek, Josef, Albert, Roland 2003 Monografie a sborník Ne
Český červený kříž [elektronický zdroj] Český červený kříž (organizace) 2006 Monografie a sborník Ne
Červený kříž a Červený půlměsíc Švejnoha, Josef 2006 Monografie a sborník Ne
Jsem v krizi a co dál? Roudná, Veronika 2009 Monografie a sborník Ne
Cesta životem: vývojová psychologie Říčan, Pavel 2014 Monografie a sborník Ne
Krizová intervence pro praxi Špatenková, Naděžda 2011 Monografie a sborník Ano
Bereavement, its psychosocial aspects Schoenberg, Bernard, Kutscher, Lillian G. 1975 Monografie a sborník Ne
Týrání a zneužívání dětí jako politická konstrukce na pozadí krize rodiny Elshtain, Jean Bethke 1995 Monografie a sborník Ne
Výchova láskou Prekopová, Jiřina, Šturma, Jaroslav, Koucká, Pavla 2012 Monografie a sborník Ne
Potravinová alergie v dětském věku Vernerová, Eva 2007 Článek v periodikách Ano
Andělské hlasy : na linku bezpečí volá až 700 dětí denně Jedelská, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Partnerská krize [Problémy v rodině] Douchová, Jitka, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Bezdomovectví a jevy, které ho provázejí a předcházejí [Bezdomovectví a jevy, které ho provázejí a předcházejí] Prudký, Libor, Sirius 2016 Článek v periodikách Ano
Bude pravák, nebo levák? Kropáčková, Jana, Koukolík, František 2005 Článek v periodikách Ne
Mohou učitelé pomoci dětem, které něco trápí, nebo kterým dospělí ubližují? Skálová, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Dítě v krizi : nebojte se psychologa Hansen Čechová, Barbara 2009 Článek v periodikách Ne
Význam očkování proti HPV v prevenci adenokarcinomu děložního čípku Halada, Petr 2010 Článek v periodikách Ano
Krizové situace v rodině cizinců [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Krizově intervenční rozhovor a typové věty [Krize u dětí a mládeže a možnosti krizové intervence] Kosek, Martin, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Možnosti krizové intervence [Krize u dětí a mládeže a možnosti krizové intervence] Kosek, Martin, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Odborná krizová intervence [Krize u dětí a mládeže a možnosti krizové intervence] Kosek, Martin, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Typy a příčiny krizí u dětí a mládeže [Krize u dětí a mládeže a možnosti krizové intervence] Kosek, Martin, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Co je krize? Krize obecně a očima odborníků [Krize u dětí a mládeže a možnosti krizové intervence] Kosek, Martin, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Špatné nejsou děti, ale metody vzdělávání Botlík, Oldřich, Souček, David 2013 Článek v periodikách Ne
Zvládnutá krize může psychiku posílit Hučín, Jakub 2013 Článek v periodikách Ano
Začít znovu Kramulová, Daniela, Frouzová, Magdalena 2011 Článek v periodikách Ne
Poruchy pohlavní identity v dětství Malá, Eva, Kocourková, Jana 2003 Článek v periodikách Ne
Pedagog jako odborník prvního kontaktu v situaci krize žáka Cimrmannová, Tereza 2009 Článek v periodikách Ano
Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele Kovařík, Jiří 2003 Článek v periodikách Ne
Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem: životní krize a emocionální revoluce Gutmanová, Laura, Koucká, Pavla 2014 Článek v periodikách Ne
Dneska musím konečně vyhrát! Křížek, Jiří 2006 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS