Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Zapomenuté" nedoslýchavé děti : shrnutí poznatků Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
(Ne)mluvíte spolu? Popela, Libor 2008 Článek v periodikách Ne
Aby si naši předškoláci hezky hráli... Skákalová, Tereza 2011 Článek v periodikách Ne
Aktivní naslouchání při vyučování: rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ Palenčárová, Jana, Šebesta, Karel 2006 Monografie a sborník Ne
Aktuální stav užívání prostředků augmentativní a alternativní komunikace Beerová, Edita 2005 Článek v periodikách Ne
Alergie: atopický ekzém - Hana Bučková — Komunikace mezi personálem nemocnic a rodiči dětí dlouhodobě nemocných dětí - Markéta Purkardová Česká televize - Sama doma 2011 Videozáznam Ano
Alternativní a augmentativní komunikace Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Alternativní a augmentativní komunikace : učební text Janovcová, Zora 2010 Monografie a sborník Ne
Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na metodu VOKS Bohdanová, Martina 2013 Bakalářská práce Ano
Alternativní a augmentativní komunikace v praxi pracovníků sociálních služeb Krejčířová, Olga, Kozáková, Zdeňka, Karásková, Vlasta, Souralová, Eva, Mlčáková, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí : [metodická příručka] Kubová, Libuše 1996 Monografie a sborník Ne
Alternativní vzdělávání osob s poruchou autistického spektra Srbková, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bláhová-Ostrezi, Eva 2016 Diplomová práce Ano
Analýza komunikačních schopností a rozvoj jazykových rovin u dospělých osob se středně těžkým mentálním postižením Drusová, Lenka 2015 Diplomová práce Ano
Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižení Dočekalová, Soňa 2016 Diplomová práce Ano
Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v systému běžných základních škol Girglová, Veronika 2010 Monografie a sborník Ano
Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací Sloupenská, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza narušené komunikační schopnosti u žáků v základní škole praktické Hamalová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních schopností dětí s mentálním postižením Charvátová, Ivana 2015 Diplomová práce Ano
Analýza tlumočnických služeb pro sluchově postižené Horáková, Radka, Vlčková, Mária 2007 Článek v periodikách Ne
Antonín a Lucie Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
APLAUS Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Aplikace systémů AAK u dětí s narušenou komunikační schopností Fraňková, Martina 2010 Diplomová práce Ano
Artikulující hlava a znakující postavička Křesťanová, Lucie 2010 Článek v periodikách Ne
Asertivita a základní asertivní práva Petrová, Eva 2011 Článek v periodikách Ne
Asertivní komunikace Bukovská, Lucie 2006 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga Kendíková, Jitka 2017 Článek v periodikách Ne
Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra Makovská, Zuzana 2007 Článek v periodikách Ne
Aspergerův syndrom: porucha sociálních vztahů a komunikace Atwood, Tony 2005 Monografie a sborník Ne
Ať média sdělí, že jste moderní a otevřenou školou Kaderka, Michal 2016 Článek v periodikách Ne
Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) : možnosti využití augmentativní a alternativní komunikace při práci s žáky v základní škole speciální Šarounová, Jana 2008 Monografie a sborník Ne
Autismus aneb Za Sklem - Marta Pečeňová Český rozhlas - Brno - Apetýt 2015 Audiozáznam Ano
Baby signs: how to talk with your baby before your baby can talk Acredolo, Linda P., Goodwyn, Susan 2009 Monografie a sborník Ne
Bambiriáda jako prostředek komunikace dětských sdružení a veřejnosti [rukopis] Zavadilová, Petra 2012 Bakalářská práce Ano
Bazální stimulace Česká televize - Klíč 2010 Videozáznam Ano
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Bilingvální metoda ve vzdělávání sluchově postižených v České republice a ve Švédsku Kučerová, Klára 2009 Diplomová práce Ano
Bilingvální vzdělávání neslyšících Jabůrek, Josef 1998 Monografie a sborník Ne
Bilingvismus a interkulturní komunikace Morgensternová, Monika, Šulová, Lenka, Schöllová, Lucie 2011 Monografie a sborník Ne
Bruselská deklarace o znakových jazycích v Evropské unii Paur, Jaroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Budování češtiny u malých neslyšících dětí Petráňová, Romana 2010 Článek v periodikách Ano
Case management aneb spolupráce ve službách náhradní rodinné péče - zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Semerádová, Monika, Černá, Ria, Svoboda, David Není znám Monografie a sborník Ano
Cejchování. 1, 2 [zvukový záznam] : výběr z cyklu rozhlasových pořadů na Classic FM : [problematika komunikace lidí s postižením a "zdravé" společnosti] Klausová, Martina 2002 Audiozáznam Ano
Centrum integrace dětí a mládeže Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Český znakový jazyk v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením Balová, Kateřina 2014 Bakalářská práce Ano
Českým dětem nejvíc chybí komunikace ve vlastní rodině Baudyšová, Zuzana 2001 Článek v periodikách Ne
Chatuj se svým terapeutem! Koucká, Pavla, Horská, Bohuslava, Ptáček, Ladislav, Klouda, Martin, Vybíral, Zbyněk 2008 Článek v periodikách Ne
Chci se s tebou domluvit: raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky Motejzíková, Jitka 2013 Multimediální nosič Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS