Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Schoolchildren with speech-language-hearing disorders Skorek, Ewa Małgorzata 2009 Monografie a sborník Ne
Mozek a řeč : neurologie nejen pro logopedy Love, Russell J., Webb, Wanda G. 2009 Monografie a sborník Ne
Techniky práce s balbutiky Peutelschmiedová, Alžběta 2005 Monografie a sborník Ne
Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět Plamínek, Jiří 2012 Monografie a sborník Ne
Baby signs: how to talk with your baby before your baby can talk Acredolo, Linda P., Goodwyn, Susan 2009 Monografie a sborník Ne
Zlost, hněv, rozčílení, aneb, jak ze slepé uličky krizové komunikace s dospělými i dětmi Pospíšil, Miroslav 1999 Monografie a sborník Ne
Communicating at the end of life : finding magic in the mundane Foster, Elissa 2010 Monografie a sborník Ne
Moje dítě neslyší? První informace pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením, jak porozumět jeho potřebám Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2010 Monografie a sborník Ne
Poruchy verbální komunikace a foniatrie Lejska, Mojmír 2003 Monografie a sborník Ne
Děti a média Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Když naše dítě neslyší Fenclová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Vyučování jako dialog Kolář, Zdeněk, Šikulová, Renata 2007 Monografie a sborník Ne
Komunikace dětí s hluchoslepotou Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Znak do řeči Kubová, Libuše 1999 Monografie a sborník Ne
Klinická logopedie Škodová, Eva, Jedlička, Ivan, Lechta, Ivan, Fukanová, Věra, Neubauer, Karel, Čecháčková, Miloslava, Salomonová, Anna, Žlab, Zdeněk, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Stryková, Eva, Kaulfussová, Jitka, Laudová, Lucie 2007 Monografie a sborník Ne
Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem Šumníková, Pavlína, Cerha, Josef 2007 Monografie a sborník Ne
Psychologie komunikace Vybíral, Zbyněk 2009 Monografie a sborník Ne
Vulnerability as a strength Malterud, Kirsti, Solvang, Per 2005 Monografie a sborník Ne
Family stress and coping behaviour in families of children with hearing disabilities Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Foniatrie a pedaudiologie I : [poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami] Novák, Alexej 1994 Monografie a sborník Ne
Jak na internet.cz [elektronický zdroj] CZ.NIC 2012 Monografie a sborník Ano
Sám sobě psychologem Novák, Tomáš, Capponi, Věra 2014 Monografie a sborník Ne
Spolupráce s vychovatelem - asistentem učitele, aneb, Jak ve škole vytvořit tandem Jindráková, Lucie, Vanková, Kateřina 2003 Monografie a sborník Ne
Komunikace s rodiči problémových žáků Krejčová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Lenka a Pavlík jsou kamarádi Scott, Janine 2009 Monografie a sborník Ne
Waterbugs and dragonflies : explaining death to young children Stickney, Doris 1997 Monografie a sborník Ne
Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU = Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD Grenarová, Renée, Vítková, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Hádky v manželství: jak je řešit a předcházet jim Novák, Tomáš 2007 Monografie a sborník Ne
Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu Paľa, Gabriel 2010 Monografie a sborník Ne
Alternativní a augmentativní komunikace : učební text Janovcová, Zora 2010 Monografie a sborník Ne
Komunikace s lidmi s postižením Slowík, Josef 2010 Monografie a sborník Ne
Člověk s handicapem v křesťanském společenství Slowík, Josef 2015 Monografie a sborník Ne
Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí : [metodická příručka] Kubová, Libuše 1996 Monografie a sborník Ne
Aspergerův syndrom: porucha sociálních vztahů a komunikace Atwood, Tony 2005 Monografie a sborník Ne
Psychologie lidské komunikace Vybíral, Zbyněk 2000 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Proměny primárního vzdělávání v ČR Spilková, Vladimíra 2005 Monografie a sborník Ne
Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením Auger, Marie-Thérese, Boucharlat, Christiane 2005 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností = Education of pupils with impaired communication ability Klenková, Jiřina 2008 Monografie a sborník Ne
To je můj syn : co mohou matky udělat pro své syny? Johnson, Rick 2012 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk : manuál k výuce a studiu + CD-ROM Langer, Jiří, Souralová, Eva, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Co říkají děti, než se naučí mluvit : devět signálů, jichž nemluvňata užívají k vyjádření svých pocitů Holinger, Paul C., Doner, Kalia 2005 Monografie a sborník Ne
Living with death and dying : how to communicate with the terminally ill Kübler-Ross, Elisabeth 1997 Monografie a sborník Ne
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Děti a pět jazyků lásky : naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí Chapman, Gary D. 2010 Monografie a sborník Ne
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk Souralová, Eva, Horáková, Radka, Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem Honzák, Radkin 1999 Monografie a sborník Ne
Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce : [sborník z konference] Iljuk, Boris, Švarcová, Eva 2008 Monografie a sborník Ne
Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a práva pro praktické dětské lékaře Candigliota, Zuzana, Honzák, Radkin 2012 Monografie a sborník Ano
Interkulturní komunikace ve škole Janebová, Eva, Šulová, Lenka, Janeba, Tomáš, Morgensternová, Monika, Kocourek, Jiří, Zikmundová, Veronika, Hirschler-Horáková, Nicole, Horák, Vladimír J. 2010 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS