Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Sledování netechnických dovedností při resuscitaci Peřan, David, Kubalová, Jana 2017 Článek v periodikách Ano
Koktavost Rádio Impuls 2011 Článek v periodikách Ano
Alternativní a augmentativní komunikace Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků Augustinová, Monika 2016 Diplomová práce Ano
Komunikační systémy osob s hluchoslepotou Kubálková, Barbora 2012 Diplomová práce Ano
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Kovářová, Gabriela 2009 Diplomová práce Ano
Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením Strnadová, Věra 2007 Článek v periodikách Ano
Cejchování. 1, 2 [zvukový záznam] : výběr z cyklu rozhlasových pořadů na Classic FM : [problematika komunikace lidí s postižením a "zdravé" společnosti] Klausová, Martina 2002 Audiozáznam Ano
Antonín a Lucie Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Děti a média Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením prostřednictvím didaktických her a cvičení Vacková, Lada 2015 Diplomová práce Ano
Šikana a kyberšikana nejsou dva odlišné fenomény Doubrava, Lukáš 2011 Článek v periodikách Ano
Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících Jorda, David 2015 Diplomová práce Ano
Vnímání světa u malých dětí s hluchoslepotou, možnosti jejich smyslového, sociálního a psychického rozvoje Korčáková, Blanka 2010 Bakalářská práce Ano
Komunikace dítěte se sluchovým postižením ve slyšící rodině Rytířová, Ilona 2016 Bakalářská práce Ano
Závislostné správanie na internete Vacek, Jaroslav, Vondráčková, Petra 2009 Článek v periodikách Ano
Komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu neslyšících a zdravotně postižených [rukopis] Kafková, Natálie 2003 Diplomová práce Ano
Projekt Bezpečí dítěte - Tereza Květoňová Český rozhlas - Rádio Česko - Domácí událost 2011 Audiozáznam Ano
Spolupráce rodiny s postiženým dítětem a základní školy pro žáky s kombinovaným postižením Rozehnalová, Helena 2008 Diplomová práce Ano
Podpora pozitivního osobnostního rozvoje slyšících jedinců vychovávaných neslyšícími rodiči Maissnerová, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Křehké tělo, silná duše - Dagmar Misařová Český rozhlas 2 - Praha - Dokument 2009 Audiozáznam Ano
Výskyt narušené komunikační schopnosti u slyšících dětí neslyšících rodičů Horáková, Petra 2009 Diplomová práce Ano
Jak na internet.cz [elektronický zdroj] CZ.NIC 2012 Monografie a sborník Ano
Co se skrývá za slovem "autismus"? Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ano
Od malička žijí s postižením, pomáhají jim dotykové počítače Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Využití alternativní komunikace při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mášková, Věra 2010 Diplomová práce Ano
Rozvoj komunikační schopnosti u dětí se zrakovým postižením Langhammerová, Hana 2009 Bakalářská práce Ano
Už o nás nestojíš, mami? Česká televize - Rodina a já 2009 Videozáznam Ano
Úzkostné děti Česká televize – Rodina a já 2008 Videozáznam Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Zrakoví terapeuti Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením Kopincová, Michaela 2009 Diplomová práce Ano
Zdravotní služby z pohledu uživatelů se zrakovým postižením [rukopis] Nováková Peršínová, Lenka 2010 Diplomová práce Ano
Sluchové postižení a komunikace [rukopis] Šťastná, Julie 2008 Bakalářská práce Ano
Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižení Dočekalová, Soňa 2016 Diplomová práce Ano
Mám fobii z lidí Česká televize – Rodina a já 2010 Videozáznam Ano
Vzájemná komunikace rodič - dítě Špaňhelová, Ilona 2007 Článek v periodikách Ano
Virtuální sex jako přivýdělek? Znají to i dvanáctiletí Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zblízka 2012 Audiozáznam Ano
Mediace Česká televize – Komunikace je hra 2009 Videozáznam Ano
Co dělat, když naše dítě trápí kyberšikana? Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Odpolední Radiožurnál s ... 2012 Audiozáznam Ano
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kochleárním implantátem Machalová, Eva 2016 Bakalářská práce Ano
Zásady správné komunikace sociálních pracovníků s lidmi s postižením [rukopis] Novotná, Anna 2009 Bakalářská práce Ano
Úloha sociální komunikace v dětském lékařství Zacharová, Eva 2008 Článek v periodikách Ano
Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a práva pro praktické dětské lékaře Candigliota, Zuzana, Honzák, Radkin 2012 Monografie a sborník Ano
E-learningové vzdělávání pro sluchově postižené Hrabovská, Aneta 2008 Bakalářská práce Ano
Budování češtiny u malých neslyšících dětí Petráňová, Romana 2010 Článek v periodikách Ano
Propadlíci z první třídy - Simona Hoskovcová Česká televize - Studio 6 2013 Videozáznam Ano
Od malička žijí s postižením, pomáhá jim tablet Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Sociální práce s traumatizovaným dítětem Pachlová, Alena 2018 Bakalářská práce Ano
Neslyšící Češi — Znakový jazyk — Zrakové postižení Česká televize - Tep 24 2013 Videozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS