Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Škola pro všechny - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Jiří Langer Univerzita Pardubice - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Výzkumy Ano
Cvičíme s mentálně postiženými dětmi Černá, Marie, Hájek, Vladimír, Nikodým, Josef 1977 Monografie a sborník Ne
Dítě a škola v pohledu klinického psychologa Šturma, Jaroslav 1995 Článek v periodikách Ne
Za rok do školy Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1997 Článek v periodikách Ne
Než půjdou do školy Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1999 Článek v periodikách Ne
Učitelé a jejich znakový jazyk Šmídová, Martina 2001 Článek v periodikách Ne
Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy : (specifické poruchy učení z pohledu vzdělávacích šancí) : monografie Kocurová, Marie 2002 Monografie a sborník Ne
Nový zákon posílil poradnám kompetence Klíma, Petr (PPP) 2005 Článek v periodikách Ne
Učíme se nejen hlavou aneb jaké kompetence získávají děti ve waldorfské mateřské škole Kozlová, Katka 2005 Článek v periodikách Ne
Respektovat a být respektován Nováčková, Jana, Straková, Jana 2005 Článek v periodikách Ne
Využití volného času u předškolních dětí z logopedického pohledu Šifferová, Olga 2005 Článek v periodikách Ne
Budou se rušit školy při nemocnicích? Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Cizí jazyky a specifické poruchy učení Zelinková, Olga 2005 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova na waldorfské škole : otázky k učebnímu plánu Rawson, Martyn 2005 Článek v periodikách Ne
Jsou učitelé připraveni na žáky se specifickými poruchami učení? Krejčová, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Interdisciplinární spolupráce Hanušová, Jaroslava, Hellebrandová, Kateřina 2006 Monografie a sborník Ne
Pojetí rané péče u dětí s těžkým postižením Muzikářová, Marie 2007 Diplomová práce Ano
Kvalita života a problém pracovní kompetence u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením - Jan Michalík Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Michalík, Jan 2007 Výzkumy Ano
Rozvoj grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku - návrh stimulačního programu a pracovních listů Girglová, Veronika 2007 Bakalářská práce Ano
Klíčové kompetence v základním vzdělávání Hučínová, Lucie, Jeřábek, Jaroslav, Krčková, Stanislava, Lisnerová, Romana, Tupý, Jan, Bělecký, Zdeněk, Hausenblas, Ondřej, Kabeláčová, Iva, Kargerová, Jana, Košťálová, Hana, Krejčiříková, Iveta, Miková, Šárka, Palečková, Jana, Procházková, Ivana, Stang, Jiřina, Straková, Jana, Majerová, Jiřina 2007 Výzkumy Ano
Připravte své dítě do života : osm klíčových dovedností - jak je můžete svému dítěti zprostředkovat a jak si je může dítě s vaší pomocí osvojit Murphy-Witt, Monika, Stamer-Brandt, Petra, Horx, Matthias 2007 Monografie a sborník Ne
Čeština pro neslyšící [elektronický zdroj] : zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině Macurová, Alena 2007 Multimediální nosič Ne
Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomého dítěte do 36 měsíců věku Štěrbová, Dana, Janečka, Zbyněk, Kudláček, Martin 2008 Článek v periodikách Ano
Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2008 Diplomová práce Ano
Let's Talk Together: home Activities for Early Speech & Language Development Poland, Cory, Chouinard, Amy 2008 Monografie a sborník Ne
Kompetence ve vzdělávání Veteška, Jaroslav, Tureckiová, Michaela 2008 Monografie a sborník Ne
Autismus u dospívajících a dospělých: cesta k soběstačnosti Howlin, Patricia 2009 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami Minářová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" GAC (firma) 2009 Výzkumy Ano
Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením Zezulková, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
E-learningový kurz znakového jazyka Lavičková, Blanka 2009 Článek v periodikách Ne
Sociálně psychologické kompetence jedince [elektronický zdroj] Sawicki, Silvester, Wedlichová, Iva 2009 Multimediální nosič Ne
Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let Bacus-Lindroth, Anne, Hučínová, Lucie 2009 Monografie a sborník Ne
Jak by měl vypadat zralý předškolák? Smolíková, Kateřina 2010 Článek v periodikách Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Psychologie pro učitelky mateřské školy Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením : sborník studijních textů vzdělávacího programu pro výchovné poradce základních a středních škol Baslerová, Pavlína, Třískalová, Libuše, Trhlíková, Jana, Mezera, Antonín, Chudomelová, Lada, Kabíček, Pavel, Palinková, Jolana, Klípová, Eva, Vachulová, Jana, Březinová, Jana, Masáková, Václava 2010 Monografie a sborník Ne
Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v systému běžných základních škol Girglová, Veronika 2010 Monografie a sborník Ano
Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků Národní institut dětí a mládeže 2010 Výzkumy Ano
Inkluzivní vzdělávání v primární škole Havel, Jiří, Filová, Hana 2010 Monografie a sborník Ne
Nesnižujte profesní požadavky Mertin, Václav 2010 Článek v periodikách Ano
Porozumění zkušenosti rozhodování matek zdravotně postižených dětí vyžadujících mimořádnou péči Havlínová, Renáta 2010 Diplomová práce Ano
Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit: konané 19.-20. 5. 2011 v Olomouci Vyskočilová, Alena 2011 Monografie a sborník Ne
Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání? Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením Hloušková, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Nadaný žák s narušenou komunikační schopností na základní škole Popovičová, Jana 2011 Bakalářská práce Ano
Pomůcky pro rozvoj motorických dovedností dětí s dyslalií Miková, Magdaléna 2011 Bakalářská práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS