Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí Adamus, Petr 2014 Monografie a sborník Ne
Milena Lipnická: Logopedická prevence v MŠ anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků Augustinová, Monika 2016 Diplomová práce Ano
Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let Bacus-Lindroth, Anne, Hučínová, Lucie 2009 Monografie a sborník Ne
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením : sborník studijních textů vzdělávacího programu pro výchovné poradce základních a středních škol Baslerová, Pavlína, Třískalová, Libuše, Trhlíková, Jana, Mezera, Antonín, Chudomelová, Lada, Kabíček, Pavel, Palinková, Jolana, Klípová, Eva, Vachulová, Jana, Březinová, Jana, Masáková, Václava 2010 Monografie a sborník Ne
Užití modelové situace v rozvoji komunikačních dovedností žáka s Aspergerovým syndromem Blatná, Kateřina 2012 Bakalářská práce Ano
Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Bubláková, Anna 2012 Bakalářská práce Ano
Cvičíme s mentálně postiženými dětmi Černá, Marie, Hájek, Vladimír, Nikodým, Josef 1977 Monografie a sborník Ne
Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" GAC (firma) 2009 Výzkumy Ano
Psychologie pro učitelky mateřské školy Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v systému běžných základních škol Girglová, Veronika 2010 Monografie a sborník Ano
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano
Rozvoj grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku - návrh stimulačního programu a pracovních listů Girglová, Veronika 2007 Bakalářská práce Ano
Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání Girglová, Veronika 2013 Monografie a sborník Ne
Vývoj batolete od jednoho roku do tří let Gregora, Martin, Kropáčková, Jana 2016 Monografie a sborník Ne
Syndrom vyhoření u učitelů : příčiny, pomoc, terapie Hagemann, Wolfgang 2012 Výzkumy Ne
Trochu jiné vzdělávání : o práci s dětmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením Hanák, Petr, Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2008 Diplomová práce Ano
Interdisciplinární spolupráce Hanušová, Jaroslava, Hellebrandová, Kateřina 2006 Monografie a sborník Ne
Vliv zrakového postižení rodičů na socializaci intaktního dítěte Haringová, Věra 2013 Diplomová práce Ano
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Hašková, Klára 2012 Diplomová práce Ano
Inkluzivní vzdělávání v primární škole Havel, Jiří, Filová, Hana 2010 Monografie a sborník Ne
Matematické představy u dětí s narušenou komunikační schopností Havlíčková, Kristýna 2013 Diplomová práce Ano
Porozumění zkušenosti rozhodování matek zdravotně postižených dětí vyžadujících mimořádnou péči Havlínová, Renáta 2010 Diplomová práce Ano
Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením Hloušková, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Od integrace k inkluzi (žáci s narušenou komunikační schopností na základní škole) Hodíková, Barbora 2012 Diplomová práce Ano
Autismus u dospívajících a dospělých: cesta k soběstačnosti Howlin, Patricia 2009 Monografie a sborník Ne
Komunikační kompetence žáků a učitelů základní školy pro sluchově postižené Hricová, Lenka, Klenková, Jiřina 2011 Článek v periodikách Ne
Klíčové kompetence v základním vzdělávání Hučínová, Lucie, Jeřábek, Jaroslav, Krčková, Stanislava, Lisnerová, Romana, Tupý, Jan, Bělecký, Zdeněk, Hausenblas, Ondřej, Kabeláčová, Iva, Kargerová, Jana, Košťálová, Hana, Krejčiříková, Iveta, Miková, Šárka, Palečková, Jana, Procházková, Ivana, Stang, Jiřina, Straková, Jana, Majerová, Jiřina 2007 Výzkumy Ano
Jazykové kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením Jitka Vítová a Jana Balcarová 2012 Výzkumy Ano
Za rok do školy Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1997 Článek v periodikách Ne
Než půjdou do školy Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1999 Článek v periodikách Ne
Rozvoj řeči u dítěte s Prader-Willi syndromem Kalivodová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Hypertyreóza u dětí Kalvachová, Božena 2012 Článek v periodikách Ano
Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí s mozkovou obrnou jejich asistenty Klašková, Petra 2012 Bakalářská práce Ano
Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Klenková, Jiřina 2011 Monografie a sborník Ne
Nový zákon posílil poradnám kompetence Klíma, Petr (PPP) 2005 Článek v periodikách Ne
Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy : (specifické poruchy učení z pohledu vzdělávacích šancí) : monografie Kocurová, Marie 2002 Monografie a sborník Ne
Učíme se nejen hlavou aneb jaké kompetence získávají děti ve waldorfské mateřské škole Kozlová, Katka 2005 Článek v periodikách Ne
Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole Kratochvílová, Tereza 2013 Diplomová práce Ano
Jsou učitelé připraveni na žáky se specifickými poruchami učení? Krejčová, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Jak připravit dítě do 1. třídy Kutálková, Dana 2014 Monografie a sborník Ne
E-learningový kurz znakového jazyka Lavičková, Blanka 2009 Článek v periodikách Ne
Profesionální kritéria pro muzikoterapeuty Lipský, Matěj, Kantor, Jiří 2012 Článek v periodikách Ne
Věcný záměr zákona o dětské skupině Macela, Miloslav 2012 Článek v periodikách Ne
Čeština pro neslyšící [elektronický zdroj] : zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině Macurová, Alena 2007 Multimediální nosič Ne
KuliFerda a jeho svět: pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku Martanová, Veronika 2014 Monografie a sborník Ne
Nesnižujte profesní požadavky Mertin, Václav 2010 Článek v periodikách Ano
Připravenost učitelů na inkluzivní vzdělávání v oblasti specifických poruch učení Michalová, Zdeňka, Pešatová, Ilona, Beránková, Ivana 2012 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS