Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti [elektronický zdroj] Masarykova Univerzita (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Projekt Ruku v ruce Knihovna Jiřího Mahena v Brně Není znám Monografie a sborník Ne
Programy sociální integrace [elektronický zdroj] Člověk v tísni (společnost) Není znám Monografie a sborník Ano
Speciálně pedagogické centrum Skuteč Rybenská, Eva Není znám Monografie a sborník Ano
Škola pro všechny - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Jiří Langer Univerzita Pardubice - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů Hronová, Karla, Tupý, Jaroslav 1986 Monografie a sborník Ne
Písanka pro zahraniční studenty: skripta pro posluchače studijních středisek Univerzity Karlovy Kempná, Helena 1988 Monografie a sborník Ne
Integrované tábory : základní informace pro začínající organizátory anonymní dílo 1992 Monografie a sborník Ne
Somatopedie: učebnice speciální pedagogiky tělesně a zdravotně postižené mládeže Kábele, František, Kollárová, E., Kracík, J., Kočí, J., 1993 Monografie a sborník Ne
Děti s autismem (autistickými rysy) - integrovat ano či ne? Dřínková, Nataša 1995 Článek v periodikách Ne
Kontrapunkty integrace zdravotně postižených Jesenský, Ján, Černá, Marie 1995 Monografie a sborník Ne
Integrace, inkluze, deinstitucionalizace - co je skutečně základní? Michalík, Jan 1996 Článek v periodikách Ne
Individuální vzdělávací plán studenta anonymní dílo 1996 Článek v periodikách Ne
Bariéra?! Zastavení druhé - o vzdělání - Gymnázium Jana Palacha Kovář, Martin 1996 Článek v periodikách Ne
Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí Janotová, Naděžda 1996 Monografie a sborník Ne
Vývoj vztahů rodičů k těžce mentálně retardovaným dětem a možnosti jejich integrace Höllge, J. 1996 Článek v periodikách Ne
Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice : sborník k projektu EXTRA 1995 "Sociální pedagogika a její funkce v integraci postižených" Pipeková, Jarmila, Vítková, Marie 1996 Monografie a sborník Ne
Postavení zdravotně postižených dětí a mládeže v naší společnosti Kubíčová, Zdeňka, Kubíče, Jiří 1996 Článek v periodikách Ne
Začít spolu - Open Society Fund anonymní dílo 1996 Článek v periodikách Ne
Školy jsou pro všechny děti Smékalová, Etel 1996 Článek v periodikách Ne
Problém dětská mozková obrna Severa, Stanislav 1996 Článek v periodikách Ne
Mentálně postižené děti v normální třídě? Šturma, Jaroslav, Krejčířová, Dana 1996 Článek v periodikách Ne
Jakub Přichystalová, Jarmila 1996 Článek v periodikách Ne
Integrace je když ... anonymní dílo 1997 Článek v periodikách Ne
Integrace doopravdy? Michalík, Jan 1997 Článek v periodikách Ne
Chtějí si hrát spolu Vachoušková, Šárka 1997 Článek v periodikách Ne
Ahoj, Šimone! Přichystalová, Jarmila 1997 Článek v periodikách Ne
Dítě se speciálními potřebami Kerr, Susan 1997 Monografie a sborník Ne
Kurs integrace dětí se speciálními potřebami : příručka UNESCO pro vzdělávání učitelů Khailová, Ladislava 1997 Monografie a sborník Ne
Máme mnoho společného : integrace tělesně a mentálně postižených žáků, příležitost a odpovědnost Kubíče, Jiří, Kubíčová, Zdeňka 1997 Monografie a sborník Ne
Integrace dětí s postižením Michalík, Jan 1997 Článek v periodikách Ne
Když se chce, tak to jde Marková, Dagmar 1997 Článek v periodikách Ne
Integrace je když ... V Bystročicích mají šanci anonymní dílo 1997 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepí a možnosti integrace Jakeš, J. 1998 Článek v periodikách Ne
Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole Janotová, Naděžda, Svobodová, Karla 1998 Monografie a sborník Ne
Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení Slezáková, Lucie 1998 Monografie a sborník Ne
Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže Krejčí, Milada 1998 Monografie a sborník Ne
Hrátky s češtinou Pavelka, Roman, Brodecká, Lenka 1998 Monografie a sborník Ne
Čeština pro cizince Hronová, Karla, Turzíková, Milada 1998 Monografie a sborník Ne
Integrace - znamení doby: sborník z odborné konference Jesenský, Ján 1998 Monografie a sborník Ne
Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením Keblová, Alena 1998 Monografie a sborník Ne
Dítě se zdravotním postižením : sborník informací, podnětů a zamyšlení Bubeníčková, Pavla, Pfeiffer, Jan 1999 Monografie a sborník Ne
Boj proti sociálnímu vyloučení : sociální pomoc v Belgii, České republice, Nizozemí a Norsku Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (instituce) 1999 Monografie a sborník Ne
Postižení je jen jedna z rolí Hučín, Jakub, Vágnerová, Marie 1999 Článek v periodikách Ne
Problematika zaměstnávání zdravotně postižených osob [rukopis] Krocová, Andrea 2000 Bakalářská práce Ne
Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole Pulda, Miloš 2000 Monografie a sborník Ne
Školská integrace dětí s postižením Michalík, Jan 2000 Monografie a sborník Ne
Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými Van Dyck, Herman 2000 Monografie a sborník Ano
Možnosti a meze integrace handicapovaných dětí v běžné mateřské škole [rukopis] Vavříková, Markéta 2000 Rigorózní práce Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS