Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti [elektronický zdroj] Masarykova Univerzita (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Projekt Ruku v ruce Knihovna Jiřího Mahena v Brně Není znám Monografie a sborník Ne
Klíč k posílení integrační politiky obcí : sociální vyloučení Romů a česká společnost Gabal, Ivan, Čada, Karel, Snopek, Jan 2008 Monografie a sborník Ne
Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace Šimíková, Ivana, Vašečka, Imrich 2004 Monografie a sborník Ne
Národní akční plán sociálního začleňování Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2005 Monografie a sborník Ne
Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování : na léta 2008-2010 : Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2009 Monografie a sborník Ne
Manuál speciálních pedagogů SIM Holubová, Martina 2008 Monografie a sborník Ne
Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit: konané 19.-20. 5. 2011 v Olomouci Vyskočilová, Alena 2011 Monografie a sborník Ne
Manuál včasné péče Růžičková, Johana, Mikulková, Gabriela, Jirásková, Pavla 2008 Monografie a sborník Ne
Právo pro každý den : probační a resocializační program : metodické materiály a pracovní listy Rabiňáková, Dana 2006 Monografie a sborník Ne
Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole Janotová, Naděžda, Svobodová, Karla 1998 Monografie a sborník Ne
Programy sociální integrace [elektronický zdroj] Člověk v tísni (společnost) Není znám Monografie a sborník Ano
Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole Pulda, Miloš 2000 Monografie a sborník Ne
Příběhy ze špatné čtvrti, aneb, Jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Nikolai, Tomáš, Sedláčková, Petra 2007 Monografie a sborník Ne
Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných : případ SIM - Středisek integrace menšin Bittnerová, Dana 2009 Monografie a sborník Ne
Integrace žáků se specifickými poruchami učení - od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům : závěrečná zpráva rezortního projektu MŠMT Mertin, Václav, Kucharská, Anna 2007 Monografie a sborník Ne
Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí Janotová, Naděžda 1996 Monografie a sborník Ne
Romové v české společnosti Navrátil, Pavel 2003 Monografie a sborník Ne
Sociální vyloučení a sociální politika Sirovátka, Tomáš 2006 Monografie a sborník Ne
Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda Mareš, Petr, Rákoczyová, Miroslava, Sirovátka, Tomáš 2006 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Proměny primárního vzdělávání v ČR Spilková, Vladimíra 2005 Monografie a sborník Ne
Dítě se speciálními potřebami Kerr, Susan 1997 Monografie a sborník Ne
Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení Slezáková, Lucie 1998 Monografie a sborník Ne
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Dítě se zdravotním postižením : sborník informací, podnětů a zamyšlení Bubeníčková, Pavla, Pfeiffer, Jan 1999 Monografie a sborník Ne
Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže Krejčí, Milada 1998 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání v sociokulturním kontextu: diverzita a vzdělávací bariéry : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Brtnová Čepičková, Ivana 2008 Monografie a sborník Ne
Zpráva o stavu romských komunit v České republice 2004 ; Koncepce romské integrace Rada vlády pro záležitosti romské komunity (instituce) 2005 Monografie a sborník Ne
Systémová spojení : spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání Šotola, Jaroslav 2012 Monografie a sborník Ne
Integrace - jiná cesta : sborník příspěvků ze semináře : Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci (instituce), Kudláček, Martin, Vyskočil, Tomáš 2008 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Informační materiál pro pedagogické pracovníky k integraci žáků se zdravotním postižením Čadová, Eva 2009 Monografie a sborník Ne
Integrace je když-, zkušenosti jedné školy Podešva, Libor 2003 Monografie a sborník Ne
Psychologie pro učitelky mateřské školy Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Integrace zdravotně postiženého žáka v systému základního školství : závěrečná práce "Studium pro ředitele škol a školských zařízení" : období od září 2005 do května 2006 Holá, Soňa 2008 Monografie a sborník Ne
Integrované tábory : základní informace pro začínající organizátory anonymní dílo 1992 Monografie a sborník Ne
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Jak se žije dětem s postižením : problematika pěti typů zdravotního postižení Chvátalová, Helena 2012 Monografie a sborník Ne
Kurs integrace dětí se speciálními potřebami : příručka UNESCO pro vzdělávání učitelů Khailová, Ladislava 1997 Monografie a sborník Ne
Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Čadová, Eva, Kopecká, Kateřina, Michalík, Jan, Hanák, Petr, Bartoňová, Radka, Vejrochová, Monika 2012 Monografie a sborník Ano
Máme mnoho společného : integrace tělesně a mentálně postižených žáků, příležitost a odpovědnost Kubíče, Jiří, Kubíčová, Zdeňka 1997 Monografie a sborník Ne
Integrace dětí s handicapem Česká televize - Sama doma, Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ano
Smluvní vztahy v sociálních službách Michalík, Jan 2008 Monografie a sborník Ano
Integrace žáků se specifickou poruchou učení Kocurová, Marie 2001 Monografie a sborník Ne
Sociální aspekty integrace handicapovaných do společnosti Šestáková, Irena 2006 Monografie a sborník Ne
Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ne
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje : podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání Lebeer, Jo 2006 Monografie a sborník Ne
Učím se česky 1: pracovní učebnice Svobodová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Čeština pro malé cizince Lejnarová, Ilona, Kotyková, Světlana, Kinkalová, Jiřina 2004 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS