Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Zaměstnavatelnost zdravotně postižených občanů [rukopis] Adamová, Markéta 2008 Bakalářská práce Ano
Don't call me shy : preparing shy children for a lifetime of social success Adelman, Laurie 2007 Monografie a sborník Ne
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v romských lokalitách Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách 2011 Článek v periodikách Ne
Na cestě za češtinou: inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka Andrášová, Hana, Podepřelová, A. 2008 Monografie a sborník Ne
Čeština pro cizince: desetiminutovky: udržujte se v kondici - rychlá cvičení na cesty i pro volný čas Andrášová, Hana, Podepřelová, A. 2008 Monografie a sborník Ne
Integrace je když ... anonymní dílo 1997 Článek v periodikách Ne
Individuální vzdělávací plán studenta anonymní dílo 1996 Článek v periodikách Ne
Integrované tábory : základní informace pro začínající organizátory anonymní dílo 1992 Monografie a sborník Ne
R-mosty - šance pro Romy i "bílé" anonymní dílo 2003 Článek v periodikách Ne
Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ne
Začít spolu - Open Society Fund anonymní dílo 1996 Článek v periodikách Ne
Integrace je když ... V Bystročicích mají šanci anonymní dílo 1997 Článek v periodikách Ne
Úmluva OSN o právech dítěte ve vztahu k dětem uprchlíků Asfour, Sarah 2016 Diplomová práce Ano
Miluji vlaková hlášení. Na každé stanici je to jiné : chlapci neslouží zrak. Zato je hudebně nadaný a touží mít vlastní rádio Bachárová, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Metody výuky romských žáků Balvín, Jaroslav 2007 Monografie a sborník Ne
Romové a obec : 17. setkání Hnutí R v Pardubicích, 7.-9. prosince 2000 Balvín, Jaroslav 2001 Monografie a sborník Ne
Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základního vzdělávání Bartesová, Jiřina 2009 Diplomová práce Ano
Praktické problémy účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově Bartoňová, Radka, Ješina, Ondřej 2011 Článek v periodikách Ne
Analýza procesu integrace žáků s mentálním postižením v běžné základní škole [rukopis] Bartová, Erika 2010 Bakalářská práce Ano
Poskytování podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením: systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Barvíková, Jana 2015 Článek v periodikách Ne
Příprava mladých lidí z dětského domova na samostatný život. Role státního a nestátního neziskového sektoru v Praze a Středočeském kraji. [rukopis] Bašeová, Jana 2006 Diplomová práce Ano
Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010 : sborník příspěvků/abstraktů konference : [4.-5. listopadu 2010, Ostrava] Bauerová, Danuše, Hrubá, Jana, Poštulková, Hana 2010 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji : realizace výzkumného záměru Bazalová, Barbora 2010 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích Bazalová, Barbora 2006 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku : zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College Bazalová, Barbora, Fialová, Ilona 2008 Článek v periodikách Ne
Když měníme školu Bechyňová, Věra 2001 Článek v periodikách Ne
Rozvoj sociálních dovedností ohrožených dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život Běhounková, Leona 2011 Disertační práce Ano
Artefiletická prevence, intervence a poradenství v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s problémy v chování na 2. stupni ZŠ Běhounková, Leona 2010 Článek v periodikách Ne
Dítě s mentálním postižením ve škole Bendová, Petra, Zikl, Pavel 2011 Monografie a sborník Ne
Dvě poznámky k osobám zdravotně znevýhodněným a zdravotně postiženým Bičáková, Olga 2006 Článek v periodikách Ne
Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných : případ SIM - Středisek integrace menšin Bittnerová, Dana 2009 Monografie a sborník Ne
Námět k začlenění jedince se zrakovým nebo jiným zdravotním postižením do pohybových her Bláha, Ladislav 2010 Článek v periodikách Ne
Pobytové sociální služby jako nástroj integrace sociálně vyloučených osob [rukopis] Bláhová, Irena 2010 Diplomová práce Ano
Inkluzi nelze dělat chaoticky a cestou striktních nařízení : rozhovor s Gordonem Breiem, ředitelem Mateřské a Základní školy Lidická v Brně Breie, Gordon, Šedivá, Olga 2012 Článek v periodikách Ne
Bydlení nanečisto Bromová, Martina 2009 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání v sociokulturním kontextu: diverzita a vzdělávací bariéry : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Brtnová Čepičková, Ivana 2008 Monografie a sborník Ne
Edukace v kontextu sociální exkluze Brtnová-Čepičková, Ivana, Wedlichová, Iva 2008 Monografie a sborník Ne
Školní jízdní řád pro lehce mentálně postižené Brychnáčová, Eva, Zahradníková, Jana, Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Role nestátních neziskových organizací při reintegraci týraných dětí do společnosti : srovnávací studie Klokánků a Oddělení sociálně-právní ochrany dětí [rukopis] Brzáková, Iveta 2010 Diplomová práce Ano
Dítě se zdravotním postižením : sborník informací, podnětů a zamyšlení Bubeníčková, Pavla, Pfeiffer, Jan 1999 Monografie a sborník Ne
Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Bubleová, Věduna 2002 Monografie a sborník Ano
Edukace žáků s mentálním postižením v období povinné školní docházky Budínová, Barbora 2011 Diplomová práce Ano
Manuál sociální a terénní práce v SIM Budová, Aneta 2008 Monografie a sborník Ne
Vliv speciálních vzdělávacích programů na utváření sebehodnocení adolescentů se specifickými poruchami učení Burdíková, Martina 2010 Bakalářská práce Ano
Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení Burian, Oldřich 2001 Článek v periodikách Ne
Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku Bytešníková, Ilona 2007 Monografie a sborník Ne
Informační materiál pro pedagogické pracovníky k integraci žáků se zdravotním postižením Čadová, Eva 2009 Monografie a sborník Ne
Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Čadová, Eva, Kopecká, Kateřina, Michalík, Jan, Hanák, Petr, Bartoňová, Radka, Vejrochová, Monika 2012 Monografie a sborník Ano
Hrátky s češtinou II Čechová, Marie, Nejedlý, Petr, Oliva, Karel 2001 Monografie a sborník Ne
Chánov, Janov - sociální past pro Romy Čenkovičová, Eva 2008 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS