Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Nosní hygiena Jurovčík, Michal Není znám Článek v periodikách Ano
Nejenmaminkam.cz [elektronický zdroj] Hložková, Michaela Není znám Monografie a sborník Ne
JáRodič.cz [elektronický zdroj] : o rodičích a jejich dětech Počítačová laboratoř GJM (firma) Není znám Monografie a sborník Ne
Hygiena pro posluchače 2. LF UK Benešová, Veronika, Dohnal, Karel, Synková, Jana 1991 Monografie a sborník Ne
Hygienické návyky [a] péče o zdraví pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia Marádová, Eva, Kubrichtová, Lenka 1997 Monografie a sborník Ne
Jak se bránit pracovnímu vyčerpání : "pracovní vyhoření" - příčiny a východiska Potter, Beverly A. 1997 Monografie a sborník Ne
O nás - pro nás, aneb, Deník školáka Dvořák, Dušan, Csémy, Ladislav, Benešová, Dagmar 1997 Monografie a sborník Ne
Děti a zdraví : příručka pro mateřské školky Komárek, Lumír, Rážová, Jarmila 1997 Monografie a sborník Ne
Jak neztratit nadšení Křivohlavý, Jaro 1998 Monografie a sborník Ne
Kojení [videozáznam] : zásady kojení, výživy, hygieny a péče o kojence Mydlilová, Anna, Šmídmajer, Miloslav 1999 Videozáznam Ne
Znáte své dítě? O vybírání hraček Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1999 Článek v periodikách Ne
Prevence salmonelóz u dětí mladšího školního věku [rukopis] Křížová, Dana 2000 Diplomová práce Ne
Prevence salmonelóz [rukopis] Bezdíčková, Kamila 2000 Diplomová práce Ne
Zdravá dívka Stoppard, Miriam 2000 Monografie a sborník Ne
Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2001 Legislativní dokumenty Ano
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2001 Legislativní dokumenty Ano
Rehabilitační míč - hvězda mezi míči Bačkovská, Dagmar 2001 Článek v periodikách Ne
Dospívajícím dívkám Stoppard, Miriam 2001 Monografie a sborník Ne
Children at work [elektronický zdroj] : health and safety risks Forastieri, Valentina 2002 Monografie a sborník Ne
Young people and sexual health : individual, social and policy contexts Burtney, Elizabeth, Duffy, Mary 2004 Výzkumy Ne
Nadměrné obavy o zdraví : rady pro klienta a jeho rodinu Praško, Ján 2004 Monografie a sborník Ne
Péče o kůži novorozence a kojence Polášková, Stanislava 2005 Článek v periodikách Ano
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2005 Legislativní dokumenty Ano
Otužujme psychiku našich dětí Hoskovcová, Simona 2005 Článek v periodikách Ne
Banishing burnout : six strategies for improving your relationship with work Leiter, Michael P., Maslach, Christina 2005 Monografie a sborník Ne
Pitný režim dětí v předškolním věku Hanousková, Miloslava 2005 Článek v periodikách Ne
Životní styl a zdraví českých školáků : z výsledků mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické organizace The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Csémy, Ladislav 2005 Výzkumy Ne
Jak vybrat letní tábor pro dítě? - Slávek Hrzal Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2006 Audiozáznam Ano
Dítě z takové "zvláštní" rodiny Kramulová, Daniela 2006 Článek v periodikách Ne
Dítě s ekzémem v mateřské škole Těthalová, Marie 2006 Článek v periodikách Ne
Jak posilovat psychickou odolnost dítěte Hoskovcová, Simona 2006 Článek v periodikách Ne
Výchova ke zdravým stravovacím návykům [rukopis] Chudobová, Nikola 2006 Rigorózní práce Ne
Stručný průvodce dětskou krizovou intervencí : stres a zdraví dětí Vaníčková, Eva, Provazníková, Hana 2006 Monografie a sborník Ne
Zdravé zuby - MUDr. Lenka Kubrychtová Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2006 Audiozáznam Ano
Za dveřmi koupelny. Intimní hygiena žen Nouzová, Kamila 2006 Článek v periodikách Ne
Plíseň v dětské instantní kaši Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Pod kůži 2007 Audiozáznam Ano
Hygiena nosu u kojenců Vyhnánková, Ludmila 2007 Článek v periodikách Ano
Soužití s postiženým dítětem očima psychologa Špaňhelová, Ilona 2007 Článek v periodikách Ano
Sport jako možné riziko vzniku poruch příjmu potravy [rukopis] Strakošová, Andrea 2007 Bakalářská práce Ne
Syndrom pracovního vyhoření Perlín, Radim 2007 Článek v periodikách Ano
Rozvoj humanitární pomoci v dětském domově Vilšany [rukopis] Pražáková, Kateřina 2007 Bakalářská práce Ano
První tři roky života dítěte : průvodce pro rodiče Kammerer, Doro, Bílková, Jana 2007 Monografie a sborník Ne
Péče o dítě od kojeneckého do školního věku Gregora, Martin 2007 Monografie a sborník Ne
Vertebrogenní poruchy Česká televize – Diagnóza 2007 Videozáznam Ano
Život bez deprese Nedley, Neil 2007 Monografie a sborník Ne
Rotavirové infekce, současné možnosti očkování Pazdiora, Petr 2007 Článek v periodikách Ano
Výživa a alergie Vernerová, Eva 2007 Článek v periodikách Ano
Zdravý muž : psychické i fyzické mistrovství George, Stephen C., Caine, Ken Winston 2007 Monografie a sborník Ne
Děti a zdraví Adamovská, Marie, Plicková, Edita 2007 Monografie a sborník Ne
Vláknina ve výživě dětí Hrstková, Hana, Brázdová, Zuana, Bajer, Milan 2008 Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS