Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem Šumníková, Pavlína, Cerha, Josef 2007 Monografie a sborník Ne
Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem Honzák, Radkin 1999 Monografie a sborník Ne
Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a práva pro praktické dětské lékaře Candigliota, Zuzana, Honzák, Radkin 2012 Monografie a sborník Ano
Jak přežít léčení: veselé čtení o bolestech Honzák, Radkin 2013 Monografie a sborník Ne
Herní specialista v somatopedii Valenta, Milan 2008 Monografie a sborník Ne
Komunikace s dětským pacientem Plevová, Ilona, Slowik, Regina 2010 Monografie a sborník Ne
Ošetřování dětí na JIP : informace pro rodiče Kalousová, Jana 2009 Monografie a sborník Ne
Ošetřovatelství v pediatrii Slezáková, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Péče o kriticky nemocné dítě Fendrychová, Jaroslava, Klimovič, Michal 2005 Monografie a sborník Ne
Moje panenka Kiwanis Langrová, Petra, Machač, Jan 2010 Monografie a sborník Ne
Rotavirová infekce u dětí Dvořáková, Pavla 2009 Článek v periodikách Ano
Příčiny rehospitalizací dětí s velmi nízkou porodní hmotností v prvních letech života Peychl, Ivan 2005 Článek v periodikách Ano
Je poskytování informací o obvyklém postupu a alternativní řešení méně závažných zdravotních potíží operátory zdravotnické tísňové linky bezpečné a efektivní? Franěk, Ondřej, Janouchová, Jaroslava, Stránská, Marie 2017 Článek v periodikách Ano
Je integrovaná denní péče alternativou ke klasické psychiatrické hospitalizaci? Howardová, Andrea, Raboch, Jiří, Číhal, Libor, Stárková, Lucie 2008 Článek v periodikách Ne
Loutkoherečka a autorka knížek pro děti Marka Míková : mám radost, když se zachumlánci chechtají Míková, Marka, Koníčková, Mirka 2010 Článek v periodikách Ne
Opaření u batolat, stále aktuální problém? Lipový, Břetislav, Mager, Radomír, Suchánek, Ivan 2012 Článek v periodikách Ano
Maligní neuroleptický syndrom u pacienta s migrénou? Eimer, Lukáš, Rozsíval, Pavel, Šenkeřík, Marian 2013 Článek v periodikách Ano
Dětská traumatologie patří mezi nejvděčnější obory Havránek, Petr, Medical Tribune CZ 2010 Článek v periodikách Ano
Akutní pyelonefritida u dětí do dvou let věku Zamboryová, Jana, Sládková, Eva, Šefrna, František 2012 Článek v periodikách Ano
Lehká poranění hlavy u dětí Hálek, Jan 2010 Článek v periodikách Ano
Práva dětského pacienta v ošetřovatelské péči Zacharová, Eva 2010 Článek v periodikách Ano
Rotavirové gastroenteritidy a možnosti prevence Smetana, Jan, Boštíková, Vanda, Kosina, Pavel 2012 Článek v periodikách Ano
Ambulantní porody v ČR z pohledu úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Dohnalová, Radka 2010 Článek v periodikách Ne
Informovanost rodičů o právech hospitalizovaných dětí Vyoral Krakovská, Radka 2013 Článek v periodikách Ano
Schizofrenie zblízka Hartová, Petra 2011 Článek v periodikách Ano
Fokální bakteriální nefritida (acute lobar nephronia) imitující tumorózní útvar ledviny Mihál, Vladimír, Horák, David, Karásková, Eva 2006 Článek v periodikách Ano
Od smrti mě dělily dvě až tři minuty, říká uznávaný ortoped Dungl Dungl, Pavel 2010 Článek v periodikách Ano
Dlouhodobé zkušenosti s využitím domácí oxygenoterapie v léčbě nedonošených dětí s bronchopulmonální dysplázií Dort, Jiří, Dortová, Eva 2009 Článek v periodikách Ano
Parere v psychiatrii Švarc, Jiří 2012 Článek v periodikách Ne
Péče o rizikového novorozence s ortopedickou problematikou Huťová, Lucie, Swierková, Kateřina 2007 Článek v periodikách Ano
Dítě a hospitalizace Raudenská, Jaroslava 2009 Článek v periodikách Ne
Hospitalizace dítěte z pohledu doprovázející osoby Cabajová, Veronika, Bártlová, Sylva 2009 Článek v periodikách Ano
Dlouhodobě nemocní žáci mohou mít problém s učením i s kolektivem Kramulová, Daniela 2006 Článek v periodikách Ne
Jak zlepšit vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Využití konceptu bazální stimulace Drápalová, Romana 2009 Článek v periodikách Ano
Virové gastroenteritidy v denní pediatrické praxi Kračmarová, Renata, Plíšek, Stanislav 2011 Článek v periodikách Ano
Možnosti psychologických intervencí při přípravě dětských pacientů na náročná, stresující vyšetření a léčebné metody Víchová, Jana 2013 Článek v periodikách Ano
Problematika péče o donošeného novorozence po propuštění z porodnice do domácí péče Straňák, Zbyněk 2009 Článek v periodikách Ano
Hospitalizované dítě v léčebně pro děti s poruchami páteře Poličanská, Danuše 2009 Diplomová práce Ano
Zdravotní klauni - Daniela Melíšková a Evžen Hustloez Český rozhlas Region - Ordinace 2011 Audiozáznam Ano
Úrazy dětí o prázdninách - Ludmila Lešková Český rozhlas - Plzeň - Poradíme Vám 2015 Audiozáznam Ano
Nozokomiální nákazy - MUDr. Rastislav Maďar Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2013 Audiozáznam Ano
Zdravotní rizika letního počasí Český rozhlas - Brno - Otázky a odpovědi 2012 Audiozáznam Ano
Prevence dětských úrazů - Ing. Marie Pokorná Český rozhlas - Brno - Apetýt 2012 Audiozáznam Ano
Nadace Kolečko pomáhá poraněným dětem - Linda Rybová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Host Radiožurnálu 2009 Audiozáznam Ano
Čeští lékaři změnili mladým Afgháncům životy Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zblízka 2010 Audiozáznam Ano
Zdravotní klaun - kdo je to? - Monika Budilová Český rozhlas 2 - Praha - Svět po patnácté 2005 Audiozáznam Ano
Péče o pacienty s poraněním mozku - MUDr. Olga Švestková a Marcela Janečková Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2009 Audiozáznam Ano
Zdravotní klauni - Lukáš Houdek a Jana Vítová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
Žloutenka typu A - MUDr. Igor Karen Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS