Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Sexuální zneužívání [elektronický zdroj] Chalupníček, Adam Není znám Monografie a sborník Ano
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Prader-Willi syndrom [elektronický zdroj] MeDitorial (firma) Není znám Monografie a sborník Ne
The owl was a baker’s daughter : obesity, anorexia nervosa, and the repressed feminine Woodman, Marion 1980 Výzkumy Ne
Problémové rodiny : úplná závěrečná zpráva úkolu P 17-335-240/02 "Problémové rodiny a duševní zdraví" Dytrych, Zdeněk 1981 Monografie a sborník Ne
Počátky našeho duševního života Matějček, Zdeněk, Langmeier, Josef 1986 Monografie a sborník Ne
Obstetrics : psychological and psychiatric syndromes O'Grady, John Patrick, Rosenthal, Miriam B. 1992 Monografie a sborník Ne
No one saw my pain : why teens kill themselves Slaby, Andrew Edmund, Garfinkel, Lili Frank 1994 Výzkumy Ne
Hry hazardní i nehazardní Nešpor, Karel 1995 Článek v periodikách Ano
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Matějček, Zdeněk, Bubleová, Věduna, Kovařík, Jiří 1997 Monografie a sborník Ne
Úvod do psychologie náboženství Holm, Nils G., Balcar, Karel 1998 Monografie a sborník Ne
Potřebujete psychoterapii? Matoušek, Oldřich 1999 Monografie a sborník Ne
Panická porucha u dětí a adolescentů Hrdlička, Michal, Goetz, Michal 1999 Monografie a sborník Ano
Malování mandal : zdroj klidu : 85 uklidňujících předloh Wuillemet, Sascha, Cavelius, Andrea-Anna 1999 Monografie a sborník Ne
The presentations of clinical psychiatry Cohen, Robert M. 2000 Monografie a sborník Ne
Psychologie problémových dětí a mládeže : učební text pro vychovatele obor speciální pedagogika Vágnerová, Marie 2000 Monografie a sborník Ne
Komunikace a duševní poruchy Chodura, Vladimír 2000 Monografie a sborník Ne
Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace Čačka, Otto 2000 Monografie a sborník Ne
Psychologická pomoc dětem v nesnázích : kognitivně-behaviorální přístupy při práci s dětmi Ronen, Tammie 2000 Monografie a sborník Ne
Pomoc druhým předpokládá dobré vzdělání Hučín, Jakub 2000 Článek v periodikách Ne
Poznáme nechtěné děti? Matějček, Zdeněk 2001 Článek v periodikách Ne
Nejčastější poruchy chování dětí : jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka Train, Alan 2001 Monografie a sborník Ne
The Effects of Early Relational Trauma on Right Brain Development, Affect Regulation, & Infant Mental Health Schore, Allan N. 2001 Článek v periodikách Ne
Avoiding burnout : a principal’s guide to keeping the fire alive Brock, Barbara L., Grady, Marilyn L. 2002 Monografie a sborník Ne
Jaké šance na úspěch mají nechtěné děti? David, H.P., Dytrych, Zdeněk, Matějček, Zdeněk 2003 Článek v periodikách Ne
Sociální toxiny Vaníčková, Eva 2003 Monografie a sborník Ne
Stres Česká televize – Diagnóza 2003 Videozáznam Ano
Rehabilitace za barovým pultem Hučín, Jakub 2003 Článek v periodikách Ne
O přirozeném vývoji dětí aneb jak se mění tělesné síly v duševní Dostal, Lukáš 2004 Článek v periodikách Ne
Péče o duševně nemocné u nás a v zahraničí Český rozhlas 6 - Studio STOP 2004 Audiozáznam Ano
Utváření kolektivu - podnět k bdělosti Dietz, Karl-Martin 2004 Článek v periodikách Ne
Přijímací zkoušky na SŠ a děti se speciálními potřebami Věříšová, Irena 2005 Článek v periodikách Ne
[Hormony a lidská mysl] Tuf, Ivan H. 2005 Článek v periodikách Ne
Duševní onemocnění často začíná v dětství anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
Vulnerability as a strength Malterud, Kirsti, Solvang, Per 2005 Monografie a sborník Ne
Autismus a vizuální testy anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
Rozhovor jako metoda poznávání osobnosti a duševního zdraví Kohoutek, Rudolf 2005 Článek v periodikách Ne
Deprese Český rozhlas – HandyCamping, Klimeš, Jeroným 2005 Audiozáznam Ano
Dětská šikana Český rozhlas 2005 Audiozáznam Ano
Psychologický kontext spokojenosti s vlastním tělem u VŠ studentů Hrachovinová, Tamara, Csémy, Ladislav, Chudobová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Děti v rozvodových sporech: severoamerické studie (1980-2001) Pavlát, Josef 2005 Článek v periodikách Ne
Zdeněk Matějček a jeho pohled na odměňování a trestání dětí Bubová, Irena 2005 Článek v periodikách Ne
Astma a sport (kinantropologie a východní přístupy pro kvalitu života) Novotný, Jan (orto) 2005 Monografie a sborník Ne
O narušení a změně osobnosti MacLaren, Catharine 2005 Článek v periodikách Ne
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte : normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa : základní duševní potřeby dítěte : dítě a lidský svět Matějček, Zdeněk 2005 Monografie a sborník Ne
Eosinofilie – nesnadný hlavolam Doležel, Zdeněk, Macků, Marie, Rybníček, Ondřej 2005 Článek v periodikách Ano
Bezpečnost práce s počítačem Vít, Michael, Bořek, Milan, Tmějová, Marta 2006 Článek v periodikách Ne
Sexuální výchova Hradil, Radomil 2006 Článek v periodikách Ne
Týrání bez modřin Kramulová, Daniela 2006 Článek v periodikách Ne
Deprese a psychické zdraví - Marek Vašut a MUDr. Jan Cimický Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS