Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Být sám sebou" - Zdeňka Kašparová Český rozhlas 2 - Praha - Ptáme se za Vás 2006 Audiozáznam Ano
"Drogová závislost mladistvých" - Studie se závěry empirického šetření Institut dětí a mládeže (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 1993 Výzkumy Ano
"Průchozí" drogy : co by měli vědět rodiče a další dospělí, kteří se starají o děti a dospívající Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 2002 Monografie a sborník Ne
"Společně proti plíživým nepřátelům" : aneb Zpráva o jednom projektu Geryková, Vlasta 2005 Článek v periodikách Ne
Abstinenční syndrom novorozence - srovnávací studie uživatelek stimulačních drog a opioidů Vavřinková, Blanka, Binder, Tomáš, Zapadlo, M., Živný, Jaroslav, Dokoupilová, Milena 2001 Článek v periodikách Ne
Abstinenční syndrom novorozence a kojence a jeho léčba Stará, Veronika, Lesná, Petra, Fencl, Filip 2009 Článek v periodikách Ano
Acne vulgaris Vohradníková, Olga 2005 Článek v periodikách Ano
Adaptace pacientů hospitalizovaných v dětském a adolescentním věku po suicidálním pokusu = Adaptation of patients hospitalized in childhood and adolescence after a suicide attempt Koutek, Jiří, Kocourková, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities : workshop : April 26-29, 2007, Czech Republic, Brno, Masaryk University Conference Centre Masarykova Univerzita (instituce) 2007 Monografie a sborník Ne
Adiktologie - obor se širokým záběrem : jeho studenti se zabývají i prevencí závislostí ve školách Doubrava, Lukáš 2006 Článek v periodikách Ne
Adolescence jako narcistická krize Šikl, Jan 2000 Článek v periodikách Ne
Adolescent substance abuse : an empirical-based group preventive healt paradigm Wodarski, John S., Feit, Marvin D. 1995 Monografie a sborník Ne
Akta "Y" : drogový problém versus rodina : praktická příručka pro rodiče Hajný, Martin, Klouček, Evžen, Stuchlík, Robert 1999 Monografie a sborník Ne
Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií Miovský, Michal, Řehan, Vladimír, Šťastná, Lenka 2004 Článek v periodikách Ano
Alkohol a jiná toxikomanie - MUDr. Markéta Pekárková, Monika Čermáková Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2009 Audiozáznam Ano
Alkohol v období dospívání Boukalová, Hedvika Není znám Monografie a sborník Ano
Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat a jak je zvládat Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 2003 Monografie a sborník Ne
Alkoholismus u mužů Mise zdraví 2009 Videozáznam Ano
Alkoholismus u žen Mise zdraví 2009 Videozáznam Ano
Alkoholismus, drogy - Petr Popov, Viktor Mravčík a Pavel Hofman Český rozhlas - Leonardo - Ženšen, Popov, Petr 2011 Audiozáznam Ano
Alkoholové a drogové intoxikace u dospívajících přijatých na dětská oddělení v ČR Kabíček, P., Kobr, J., Šašek, L. 2013 Článek v periodikách Ne
Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003 Šťastná-Miovská, Lenka 2005 Monografie a sborník Ne
Arteterapia s klientmi terapeutickej komunity s problémom závislosti od psychoaktívnych látok Šimončičová, Lucia 2010 Článek v periodikách Ne
Arteterapie v nízkoprahovém zařízení Tomková, Blanka 2009 Článek v periodikách Ne
Assessment of addictive behaviors Marlatt, Alan G., Donovan, Dennis Michael 1988 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Bažení = Craving : společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 1999 Monografie a sborník Ne
Bývalé dítě ulice Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zápisník zahraničních zpravodajů 2005 Audiozáznam Ano
Cannabis: nejvýznamnější prediktory úspěšnosti (resp. neúspěšnosti) léčby z hlediska individuální ambulantní systematické psychoterapie uživatelů cannabis Miovský, Michal 1998 Diplomová práce Ne
Centrum následné péče Drop in - Evžen Klouček Český rozhlas 6 - Rozmluvy 2006 Audiozáznam Ano
České děti a drogy - Radmila Vysloužilová Český rozhlas - Ostrava - Lékárna 2012 Audiozáznam Ano
Cesty terapie a prevence drogových závislostí Cimický, Jan 1999 Článek v periodikách Ano
Cévní mozkové příhody u dětí – 1. Gut, Josef, Kocinová, Lenka, Pajerek, Jan 2008 Článek v periodikách Ano
Cigareta před školou? Vědci zjišťují, jak dětem pomoct se závislostí Česká televize - Studio 6, Miovský, Michal 2012 Videozáznam Ano
Co dělat při problémech s drogami ŠIK 2010 Videozáznam Ano
Co je nového na drogové scéně, zeptali jsme se psychiatra Jiřího Pressla Pressl, Jiří, Kramulová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
Co je to stres Vrba, Milan 2004 Článek v periodikách Ne
Co víme a nevíme o drogách? Chmelařová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miovský, Michal, Jurystová, Lucie, Charvát, Miroslav 2012 Monografie a sborník Ne
Dej mi kapku moči a já ti řeknu, co bereš - Radmila Vysloužilová Český rozhlas - Ostrava - Lékárna 2010 Audiozáznam Ano
Deset dobrých důvodů, proč žít bez drog Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 2008 Monografie a sborník Ne
Děti + závislost = Jak poznat, že něco bere? Masáková, Václava, Nosek, Petr 2001 Článek v periodikách Ne
Děti a drogy - Lubomír Šlapka Český rozhlas Sever - Pohodové odpoledne 2012 Audiozáznam Ano
Děti a drogy - Lubomír Šlapka Český rozhlas Sever - Radíme Vám 2012 Audiozáznam Ano
Děti a drogy - PhDr. Ivan Douda (Drop In) Český rozhlas - Regina - Třináctka 2008 Audiozáznam Ano
Děti a drogy : fakta, informace, prevence Illes, Tom 1999 Monografie a sborník Ne
Děti drogově závislých budou hůře hledat pěstouny, varuje sestra Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Děti ulice - László Sümegh Český rozhlas - Regina - Příběh mého života 2008 Audiozáznam Ano
Děti ulice - Zuzana Baudyšová (Naše dítě) Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2006 Audiozáznam Ano
Děti ulice očima kněze - Miroslav Cúth Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2006 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS