Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Sociální práce & drogy Michalcová, Andrea, Hanková, Olga, Dvořáček, Jiří, Frišaufová, Magda, Herzog, Aleš, Hönigová, Karolína, Libra, Jiří, Mladá, Kateřina, Plášek, Martin, Preslová, Ilona, Šedivý, Josef, Richterová-Těmínová, Martina, Zatřepálek, Jiří 2017 Monografie a sborník Ano
Zdraví a škodlivé návyky Sovinová, Hana, Sadílek, Petr, Csémy, Ladislav 1999 Monografie a sborník Ne
Zázrak z ulice : [skutečný příběh] Peters, Cherie Ann 2004 Monografie a sborník Ne
Výchova ke zdravému způsobu života se zřetelem na prevenci závislostí : seminář ve dnech 30.11 - 1.12.1995 : sborník referátů Zieglerová, Helga, Krátoška, Josef 1996 Monografie a sborník Ne
Drogy a šikana - stále nebezpečí : [soubor přednášek z konference : Vsetín 2006] Krejčířová, Olga, Goldová, Věra 2007 Monografie a sborník Ne
Drogy dnes Kadlec, Filip 2008 Monografie a sborník Ne
Risk management and post-marketing surveillance of CNS drugs Balster, Robert L., Johanson, Chris E., Walsh, Sharon L. 2009 Monografie a sborník Ne
Ženy & drogy : sborník odborné konference : Praha 15.-16. dubna 2009 Preslová, Ilona, Veisová, Veronika 2009 Monografie a sborník Ne
Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium Miovský, Michal, Vacek, Jaroslav 2008 Monografie a sborník Ne
Jak mluvit s dětmi o drogách : příručka pro rodiče Hernandez, Robert 1999 Monografie a sborník Ne
Ohrožené děti Provazníková, Hana, Vaníčková, Eva 1998 Monografie a sborník Ne
Děti a drogy : fakta, informace, prevence Illes, Tom 1999 Monografie a sborník Ne
Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence Martanová, Veronika, Janíková, Barbara, Daněčková, Tereza 2007 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Motivační rozhovory: příprava lidí ke změně závislého chování Miller, WIlliam R., Rollnick, Stephen 2003 Monografie a sborník Ne
Assessment of addictive behaviors Marlatt, Alan G., Donovan, Dennis Michael 1988 Monografie a sborník Ne
Jak se dítě vyrovnává a učí se vyrovnávat s životními nároky Hoskovcová, Simona 2009 Monografie a sborník Ano
Drogy + teenager Goodyer, Paula 2001 Monografie a sborník Ne
Akta "Y" : drogový problém versus rodina : praktická příručka pro rodiče Hajný, Martin, Klouček, Evžen, Stuchlík, Robert 1999 Monografie a sborník Ne
O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky, rizika zvyšující užívání drog, léčba, problémové situace Hajný, Martin 2001 Monografie a sborník Ne
Vaše děti a návykové látky Nešpor, Karel 2001 Monografie a sborník Ne
Drogová závislost : může být ohroženo i Vaše dítě? Presl, Jiří 1995 Monografie a sborník Ne
Koncept kontinua: hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti Liedloffová, Jean 2007 Monografie a sborník Ne
Drogy klepou na dveře : výchova, prevence, léčba Arterburn, Stephen, Burns, Jim 2001 Monografie a sborník Ne
Falešná volnost : ze života dětí ulice / Jana Frey Frey, Jana 2001 Monografie a sborník Ne
Psychologie zdraví Křivohlavý, Jaro 2009 Monografie a sborník Ne
Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : sborník přednášek pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů Univerzita J.E. Purkyně (instituce) 1998 Monografie a sborník Ne
Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů Prokešová, Miriam 2000 Monografie a sborník Ne
Herák: prevence proti drogovému pokušení vašich dětí: příběh bez planého moralizování Burgess, Melvin, Libosvánská, Lenka 2000 Monografie a sborník Ne
Vím, co chci? : interakční program pro děti a mládež ve věku 14 až 18 let : metodika práce s programem Němec, Jiří, Bodláková, Ivana 2004 Monografie a sborník Ne
Primární prevence 2 : sborník pro školní metodiky prevence Technická univerzita v Liberci (instituce) 2002 Monografie a sborník Ne
Základy klinické adiktologie Kalina, Kamil, Miovský, Michal 2008 Monografie a sborník Ne
Vězeňství a nelegální drogy: sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích Miovský, Michal, Havlíčková, Miloslava, Spirig, Harald 2003 Monografie a sborník Ne
Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek Miovský, Michal, Dolejš, Martin, Řehan, Vladimír 2012 Monografie a sborník Ne
Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi Miovský, Michal, Aujezká, Anna, Burešová, Iva, Čablová, Lenka, Červenková, Eva, Exnerová, Markéta, Fialová, Helena, Gabrhelík, Roman, Hašan, Pavol, Hrichová, Kristýna, Charvát, Miroslav, Jurystová, Lucie, Kaufová, Tereza, Kolářová, Pavlína, Kubišová, Petra, Macková, Lenka, Maierová, Eva, Melánová, Kateřina, Martanová, Veronika, Nejedlá, Marie, Rodryčová, Markéta, Skácelová, Lenka, Smutná, Kateřina, Širůčková, Michaela, Škarohlídová, Jitka, Udatná, Jana, Veselá, Michaela, Vondráčková, Eliška, Zaplatilová, Kateřina, Zapletalová, Jana, Žaloudíková, Iva 2015 Monografie a sborník Ne
Prevence rizikového chování ve školství Miovský, Michal, Skácelová, Lenka, Zapletalová, Jana, Novák, Petr, Barták, Miroslav, Bártík, Pavel, Budinská, Martina, Čablová, Lenka, Černý, Milan, Doležalová, Pavla, Gabrhelík, Roman, Holická, Naďa, Charvát, Miroslav, Jindrová, Martina, Jurystová, Lucie, Kolář, Michal, Kolářová-Majtnerová, Sylva, Kubů, Pavel, Macková, Lenka, Martanová, Veronika, Nevoralová, Monika, Orosová, Ol'ga, Pilař, Jiří, Slavíková, Ivana, Širůčková, Michaela, Štech, Stanislav, Šťastná, Lenka, Václavková, Barbora, Veselá, Michaela 2015 Monografie a sborník Ne
Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Miovský, Michal, Skácelová, Lenka, Čablová, Lenka, Veselá, Michaela, Zapletalová, Jana 2015 Monografie a sborník Ne
LSD a jiné halucinogeny Miovský, Michal, Svobodová, Hana 1996 Monografie a sborník Ne
Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících Miovský, Michal, Gabrhelík, Roman, Charvát, Miroslav, Šťastná, Lenka, Jurystová, Lucie, Martanová, Veronika Pavlas 2015 Monografie a sborník Ne
Drogy už, anebo ještě?: vyhodnocení výzkumu drogové problematiky v Jihlavě Miovský, Michal 1997 Monografie a sborník Ne
Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miovský, Michal, Jurystová, Lucie, Charvát, Miroslav 2012 Monografie a sborník Ne
Relaps leukémie po transplantaci neznamená konec nadějí Pařilová, Lucie, Kolenčíková, Z., Pertlová, Andrea, Formánková, Renata, Keslová, Petra, Říha, Petr, Sedláček, Petr (onko) 2014 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Zvláštní svět speciální školy : nejen o drogách na Speciální škole ve Slezské : [sborník prací] Pánková, Jana 1997 Monografie a sborník Ne
Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003 Šťastná-Miovská, Lenka 2005 Monografie a sborník Ne
Adolescent substance abuse : an empirical-based group preventive healt paradigm Wodarski, John S., Feit, Marvin D. 1995 Monografie a sborník Ne
Alkohol v období dospívání Boukalová, Hedvika Není znám Monografie a sborník Ano
Sociálněpatologické jevy. Gambling, drogové závislosti, lichva Drom (firma) 2004 Monografie a sborník Ne
Mladiství a drogy Preslová, Ilona, Hanková, Olga 2010 Monografie a sborník Ano
Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství Preslová, Ilona, Velemínský, Miloš, Žižková, Blanka 2008 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS