Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Úspěšnost v životě dívek po odchodu z výchovného ústavu Štěpánková, Irena 2010 Diplomová práce Ano
Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících Jorda, David 2015 Diplomová práce Ano
Deprivace a subdeprivace dětí v ústavní výchově Hašková, Lucie 2009 Diplomová práce Ano
Výchovné problémy s dospívající mládeží ve výchovných ústavech Cupalová, Denisa 2011 Diplomová práce Ano
Náhradní rodinná péče - Význam a přínos pěstounské výchovy Válečková, Pavla 2012 Diplomová práce Ano
Náhradní rodinná péče versus ústavní výchova - etická hlediska Machaňová, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Možnosti podpory vztahového zázemí dítěte v dětském domově [rukopis] Plessingerová, Jana 2009 Diplomová práce Ano
Ztráta palce u teenagera: možnosti řešení a dlouhodobé výsledky Kempný, Tomáš, Lipový, Břetislav, Rozprým, Martin 2012 Článek v periodikách Ano
Příběh jedné psychoterapie Sakař, Petr 2012 Článek v periodikách Ano
Profesionální pěstounská péče [rukopis] : nová alternativa ústavní výchově dětí v České republice Roth, Martin 2008 Diplomová práce Ano
Linka bezpečí pomáhá dětem již sedmnáct let Český rozhlas – Metropolitní deník 2011 Audiozáznam Ano
Soud otevírá kauzu tzv. "vlčích dětí" Česká televize - Zprávy, Česká televize - Studio 24 2012 Videozáznam Ano
Cognitive recovery in socially deprived young children Nelson, Charles A., Zeanah, Charles H., Fox, Nathan A. 2007 Článek v periodikách Ano
Dítě má nárok být smutné Mertin, Václav 2013 Článek v periodikách Ano
Chci být lepší rodič, než jakého mám! Česká televize - Rodina, škola a já 2007 Videozáznam Ano
Obraz resilience adolescentů v prostředí ústavní péče Novotný, Sebastian Jan 2009 Rigorózní práce Ano
Naši se chtějí rozvést Česká televize - Rodina, škola a já 2007 Videozáznam Ano
Študent na ceste k praxi: zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika Hrebeňárová, Lucia, Štvartáková, Jana, Sychrová, Pavla 2012 Monografie a sborník Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Problematika předčasných porodů — Pobyt dětí v nemocnici — Psycholožka Jiřina Prekopová Česká televize - Klíč 2008 Videozáznam Ano
Dítě vyslechněte a věřte mu La Sala, Zdeňka 2007 Článek v periodikách Ano
Mikrobiota v období mezi 6. a 24. měsícem Frühauf, Pavel 2011 Článek v periodikách Ano
Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí Zeleník, Karol, Mrázek, Jiří, Klečka, Petr 2007 Článek v periodikách Ano
Náhradní rodinná péče a dítě se syndromem CAN v pedagogicko - psychologickém kontextu Jadrná, Růžena Gally 2010 Diplomová práce Ano
Dotek jako forma podpory u předčasně narozených dětí Řihánková, Jana 2011 Diplomová práce Ano
Analýza potřeb péče pro postižené děti ve zvláštních zdravotnických zařízeních Vančurová, Pavlína 2008 Bakalářská práce Ano
Cirkadiánní rytmy a deprese Maršálek, Michal 2012 Článek v periodikách Ano
Deinstitucionalizace ústavní péče o děti v České republice Řezáč, Karel 2014 Bakalářská práce Ano
Intestinální mikroflóra v raném dětství – úloha při rozvoji infekčních a alergických chorob Thon, Vojtěch 2011 Článek v periodikách Ano
Některé osobnostní zvláštnosti dospělých dětí alkoholiků Fuchsová, Daniela 2010 Diplomová práce Ano
Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti Míková, Zdeňka 2009 Bakalářská práce Ano
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Bubleová, Věduna, Matějček, Zdeněk, Kovařík, Jiří 2010 Výzkumy Ano
Psychická deprivace dítěte jako kriminogenní faktor - Jan Lašek Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2009 Audiozáznam Ano
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU : (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby) Sirovátka, Tomáš 2005 Monografie a sborník Ne
Dítě by mělo poznat, co je přiměřený trest Skálová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Mohou učitelé pomoci dětem, které něco trápí, nebo kterým dospělí ubližují? Skálová, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Koncept kontinua: hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti Liedloffová, Jean 2007 Monografie a sborník Ne
Raná péče a její domácí kořeny Matějček, Zdeněk 2002 Článek v periodikách Ne
Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí Sirovátka, Tomáš, Mareš, Petr 2006 Článek v periodikách Ne
Potřeby dětí a jejich uspokojování v systémech sociálních sítí Šporcrová, Ivona 2003 Článek v periodikách Ne
Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele Kovařík, Jiří 2003 Článek v periodikách Ne
Ohrožené děti po dvaceti letech Kovařík, Jiří 1994 Článek v periodikách Ne
Mezinárodní zkušenosti z adopce rumunských dětí Břicháček, Václav 2005 Článek v periodikách Ne
Bojíme se sexuální odlišnosti? Jůza, Štěpán 2002 Článek v periodikách Ne
Psychické potíže u osvojených dětí Špaňhelová, Ilona 2007 Článek v periodikách Ne
Není vaše dítě závislé? Nováková, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Early adolescent outcomes for institutionally-deprived and non-deprived adoptees. I: disinhibited attachment Rutter, Michael, Colvert, Emma, Kreppner, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Effects of psychological deprivation in infancy and subsequent stimulation Goldfarb, William Není znám Článek v periodikách Ne
Role otce v knihách o výchově Hrušková, Hedvika 2008 Článek v periodikách Ne
Vazba : teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem Bowlby, John 2010 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS