Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Mám strach, že se mé dítě ve školce bojí : co když tam strádá? Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Response to first antiepileptic drug trial predicts health outcome in epilepsy Perruca, P., Hesdorffer, D.C., Gilliam, F.G. 2011 Článek v periodikách Ano
Deprese Česká televize – Záhady duše 2011 Videozáznam Ano
Úzkostné poruchy v dětství Malá, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Duševní deprese jako evoluční adaptace Petr, Jaroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Rakovina změnila můj pohled na život Řebíčková, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Současné trendy v akutní léčbě manické epizody bipolární afektivní poruchy Přikryl, Radovan 2011 Článek v periodikách Ne
Relationships factor into adolescent turmoil CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2011 Výzkumy Ne
Patologická disociace - je, či není? Pastucha, Petr, Praško, Ján, Cinculová, Andrea 2011 Článek v periodikách Ne
Na psychiatrii přibývá pacientů s úzkostí a depresí Hollý, Martin, Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Augmentace antidepresiv antipsychotiky Ustohal, Libor, Češková, Eva, Přikryl, Radovan 2011 Článek v periodikách Ano
Antidepresivně působící medikace v léčbě schizofrenie Janů, Luboš, Racková, Sylva 2011 Článek v periodikách Ano
Akutní léčba deprese u bipolární afektivní poruchy Přikryl, Radovan 2011 Článek v periodikách Ano
Agomelatin: nové antidepresivum s anxiolytickými účinky Šulcová, Alexandra 2011 Článek v periodikách Ano
Sociální fobie v dětství Malá, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Prieskum suicidálneho správania v období dospievania Chylová, Martina, Breznoščáková, Dagmar, Kovaničová, Milana 2011 Článek v periodikách Ne
Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientek s karcinómom prsníka Kubincová, Anna, Chylová, Martina, Hézselyová, Viktória 2011 Článek v periodikách Ne
Deprese: Módní stav mysli? Český rozhlas - Radio Wave - Diagnóza F 2011 Audiozáznam Ano
Dotazník stavu a rysu deprese - česká verze Knotek, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Co je to trápení? Česká televize - Tykadlo 2011 Videozáznam Ano
Adamův příběh a Modrý kříž (Mokr) 2011 Článek v periodikách Ne
Brouk v hlavě, aneb, Parazitární bludy Honzák, Radkin 2011 Článek v periodikách Ne
Dětská deprese Česká televize - Rodina a já 2011 Videozáznam Ano
Deprese a antidepresivní terapie matek z pohledu neonatologa Mocková, Alice, Nováková, Veronika, Lucková, Zuzana 2012 Článek v periodikách Ano
Problémy s úzkostí a strachem [Psychické problémy dítěte] Malá, Eva, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Poruchy nálady [Psychické problémy dítěte] Kulhánek, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Duševní nemoci u dětí a dospívajících Gabriel, Josef, Švédová, Jarmila, Malá, Eva, Jarolímek, Martin, Matýs, Jaroslav, Blažek, Josef 2012 Monografie a sborník Ano
Dítě nemocného rodiče [Psychické problémy v rodině] Kulhánek, Jan, Krtičková, Kateřina, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Nejčastější duševní onemocnění [Psychické problémy v rodině] Kulhánek, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Konflikt rodičov a rizikové správání u adolescentov Surovková, Eva 2012 Diplomová práce Ano
Sdružení Práh — Hmatové modelování Česká televize – Klíč 2012 Videozáznam Ano
Jmenuje se Sabine Sandrine Bonnairová 2012 Videozáznam Ano
Sexuální funkce při léčbě depresivní poruchy agomelatinem Žourková, Alexandra, Holanová, Marta, Novotná, Jana 2012 Článek v periodikách Ano
Použití terapeutických dopisů ke zpracování traumatických emocí z dětství Praško, Ján 2012 Článek v periodikách Ne
Cesty z úzkosti a deprese : o štěstí lásky k sobě samému Röhr, Heinz-Peter 2012 Monografie a sborník Ne
Chronická insomnia a psychické poruchy Piško, Juraj 2012 Článek v periodikách Ne
Farmakoterapie úzkosti. Máme jiné možnosti než SSRI? Racková, Sylva, Janů, Luboš 2012 Článek v periodikách Ne
Děti ve vězení Česká televize - Pološero 2012 Videozáznam Ano
Deprese u onkologických pacientů Honzák, Radkin 2012 Článek v periodikách Ano
Deprese při úzkostných poruchách Češková, Eva 2012 Článek v periodikách Ano
Deprese a epilepsie Ticháčková, Anežka 2012 Článek v periodikách Ano
Cirkadiánní rytmy a deprese Maršálek, Michal 2012 Článek v periodikách Ano
Atypická antipsychotika a diabetes mellitus Zeman, Miroslav, Jirák, Roman 2012 Článek v periodikách Ano
Duševní potíže a nemoci dětí - MUDr. Iva Hodková Český rozhlas - České Budějovice - Zdravíčko 2013 Audiozáznam Ano
Jak zvládat depresi Křivohlavý, Jaro 2013 Monografie a sborník Ne
Analýza rizikových faktorů suicidálního jednání v dětství a adolescenci Koutek, J., Kocourková, J. 2013 Článek v periodikách Ne
Akné a psychika Nevoralová, Zuzana 2013 Článek v periodikách Ano
Deprese u dětí [Psychické problémy dítěte] Krtičková, Kateřina, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Semantic polarities and psychopathologies in the family : permitted and forbidden stories Ugazio, Valeria 2013 Monografie a sborník Ne
Rodiče po rozvodu – přehled literatury o porozvodové adaptaci = Parrents in aftermath of divorce – review of writings on post-divorce adaptation Pavlát, Josef 2013 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS