Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Spolupráce s médii Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Studenti VUT vytvořili aplikaci pomáhající při depresi či panice Kamenská, Veronika, Řezáč, Aleš, Chlubna, Tomáš Není znám Článek v periodikách Ano
Suicide intervention in the schools Poland, Scott 1989 Výzkumy Ne
I v nemoci si buď přítelem Honzák, Radkin 1989 Monografie a sborník Ne
No one saw my pain : why teens kill themselves Slaby, Andrew Edmund, Garfinkel, Lili Frank 1994 Výzkumy Ne
Deprese: depresívní nemocný v nepsychiatrické ordinaci Honzák, Radkin 1999 Monografie a sborník Ne
The presentations of clinical psychiatry Cohen, Robert M. 2000 Monografie a sborník Ne
Deprese v dětství není výjimkou Malá, Eva 2000 Článek v periodikách Ne
Jiný stav přináší i jiný svět Hučín, Jakub 2000 Článek v periodikách Ano
Poporodní deprese Nicolson, Paula, Kubátová, Jaroslava 2001 Monografie a sborník Ne
Co udělají povodně s psychikou Masáková, Václava 2002 Článek v periodikách Ne
Dítě nepoložíte na gauč Tischlerová, Lydie, Hučín, Jakub 2002 Článek v periodikách Ne
Čokoláda na depresi nestačí Hučín, Jakub 2002 Článek v periodikách Ano
Závislost prezentovaných strachů na míře depresivity a anxiety v časné adolescenci [rukopis] Košdy, Milan 2004 Bakalářská práce Ne
Slzy po porodu : jak překonat depresivní nálady Geisel, Elisabeth 2004 Monografie a sborník Ne
Péče o duševně nemocné u nás a v zahraničí Český rozhlas 6 - Studio STOP 2004 Audiozáznam Ano
Deprese - Může mít dítě depresi? Hajná, Dana 2004 Článek v periodikách Ne
Nadměrné obavy o zdraví : rady pro klienta a jeho rodinu Praško, Ján 2004 Monografie a sborník Ne
Gestalt přístup v terapii deprese Roubal, Jan 2004 Článek v periodikách Ne
Krize a deprese - Daniela Vodáčková Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2005 Audiozáznam Ano
Hudbou proti depresi Soukupová, Tereza, Šípek, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Jak proti šikaně Kadlečková, Karla 2005 Článek v periodikách Ne
Úzkostný pacient Honzák, Radkin 2005 Monografie a sborník Ne
Deprese Český rozhlas – HandyCamping, Klimeš, Jeroným 2005 Audiozáznam Ano
Endogenní deprese. Proč se ztrácí radost ze života Cimický, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Deprese u dětí a adolescentů Goetz, Michal 2005 Článek v periodikách Ano
Životní události, vnímaná sociální opora, somatické obtíže a nemoci během těhotenství jako prediktory prenatální mateřské anxiety a deprese Baďurová, Radmila 2005 Článek v periodikách Ne
Psychologický kontext spokojenosti s vlastním tělem u VŠ studentů Hrachovinová, Tamara, Csémy, Ladislav, Chudobová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Deprese v dětství a její vztah k problémům chování Čermák, Ivo, Klimusová, Helena, Vízdalová, Hana 2005 Článek v periodikách Ne
Deprese a psychické zdraví - Marek Vašut a MUDr. Jan Cimický Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
[Kognitivní terapie a emoční poruchy] Kollár, Matěj 2006 Článek v periodikách Ne
Deprese v pubertě - doc. MUDr. Eva Malá Česká televize - Sama doma, Malá, Eva 2006 Videozáznam Ano
Poporodní deprese - MUDr. Miloš Rýc Česká televize - Sama doma 2006 Videozáznam Ano
Rodinné koreláty depresivity v adolescenci Krch, František David 2006 Článek v periodikách Ano
Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů Fráňová, Lenka, Lukavský, Jiří, Preiss, Marek 2006 Článek v periodikách Ne
Nadané dítě v současné škole Mazáčová, Nataša 2006 Článek v periodikách Ne
Understanding anger disorders [elektronický zdroj] DiGiuseppe, Raymond, Tafrate, Raymond Chip 2007 Monografie a sborník Ne
Týranému dítěti mohou pomoci učitelé i spolužáci : žáci by se měli ve škole dozvědět, co si k nim dospělí mohou dovolit La Sala, Zdeňka 2007 Článek v periodikách Ano
Jak zvládat krizové situace? - MUDr. Zuzana Peterová Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2007 Audiozáznam Ano
Suicidium v rodině jako psychické trauma Kocourková, Jana, Schmidtová, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Kulturou proti tíživým situacím - Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2007 Audiozáznam Ano
Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů Koutek, Jiří, Kocourková, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Život bez deprese Nedley, Neil 2007 Monografie a sborník Ne
Deprese a civilizační choroby, příčina nebo následek? Podlipný, Jiří 2007 Monografie a sborník Ne
Mindrák Česká televize - Tykadlo 2007 Videozáznam Ano
Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů Roubal, Jan 2008 Článek v periodikách Ano
Táta / máma pije a já se léčím - Jana Švecová a Aleš Kabilka Český rozhlas 2 - Praha - Dobrá vůle 2008 Audiozáznam Ano
Metabolický syndrom a vybraná duševní onemocnění = metabolic syndrome and selected menthal illnesses Zeman, Miroslav, Jirák, Roman 2008 Článek v periodikách Ne
Léčba deprese pacientů se schizofrenií = The treatment of depression in patients with schizophrenia Janů, Luboš, Racková, Sylva 2008 Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS