Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Nadané dítě v současné škole Mazáčová, Nataša 2006 Článek v periodikách Ne
Prieskum suicidálneho správania v období dospievania Chylová, Martina, Breznoščáková, Dagmar, Kovaničová, Milana 2011 Článek v periodikách Ne
Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientek s karcinómom prsníka Kubincová, Anna, Chylová, Martina, Hézselyová, Viktória 2011 Článek v periodikách Ne
Použití terapeutických dopisů ke zpracování traumatických emocí z dětství Praško, Ján 2012 Článek v periodikách Ne
Cesty z úzkosti a deprese : o štěstí lásky k sobě samému Röhr, Heinz-Peter 2012 Monografie a sborník Ne
Chronická insomnia a psychické poruchy Piško, Juraj 2012 Článek v periodikách Ne
Farmakoterapie úzkosti. Máme jiné možnosti než SSRI? Racková, Sylva, Janů, Luboš 2012 Článek v periodikách Ne
Život bez deprese Nedley, Neil 2007 Monografie a sborník Ne
Dotazník stavu a rysu deprese - česká verze Knotek, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Ztráta : smutek a deprese Bowlby, John 2013 Monografie a sborník Ne
Dítě nepoložíte na gauč Tischlerová, Lydie, Hučín, Jakub 2002 Článek v periodikách Ne
Deprese a civilizační choroby, příčina nebo následek? Podlipný, Jiří 2007 Monografie a sborník Ne
Školní známky ve vztahu k depresivní symptomatice, inteligenci a neuropsychologickým proměnným Fráňová, Lenka, Preiss, Marek 2008 Článek v periodikách Ne
Gestalt přístup v terapii deprese Roubal, Jan 2004 Článek v periodikách Ne
Adamův příběh a Modrý kříž (Mokr) 2011 Článek v periodikách Ne
Brouk v hlavě, aneb, Parazitární bludy Honzák, Radkin 2011 Článek v periodikách Ne
Psychické poruchy ako rizikový faktor v suicidálnom procese Komadová, Katarína 2009 Článek v periodikách Ne
Mám strach, že se mé dítě ve školce bojí : co když tam strádá? Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Už zase mě baví číst Preiss, Marek 2009 Článek v periodikách Ne
[Kognitivní terapie a emoční poruchy] Kollár, Matěj 2006 Článek v periodikách Ne
Metabolický syndrom a vybraná duševní onemocnění = metabolic syndrome and selected menthal illnesses Zeman, Miroslav, Jirák, Roman 2008 Článek v periodikách Ne
Nenávidím Vánoce Kramulová, Daniela, Krombholz, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Strategie léčby bipolární afektivní poruchy = Treatment strategy for bipolar affective disorder Janatka, Jiří, Morávek, Stanislav, Tichý, Vlastimil 2009 Článek v periodikách Ne
Současné terapeutické možnosti u Huntingtonovy nemoci = symptomatic treatment in Huntington’s disease Roth, Jan, Klempíř, Jiří, Uhrová, Tereza 2009 Článek v periodikách Ne
Relationships factor into adolescent turmoil CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2011 Výzkumy Ne
Suicidium v rodině jako psychické trauma Kocourková, Jana, Schmidtová, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Léčba primární insomnie z pohledu psychiatra = Treatment of the primary insomnia from the psychiatrist point of view Praško, Ján, Závěšická, Lucie, Ticháčková, Anežka 2009 Článek v periodikách Ne
Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů Koutek, Jiří, Kocourková, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Výživou proti stresu Mach, Ivan 2008 Článek v periodikách Ne
Aripiprazol v léčbě bipolární afektivní poruchy = aripiprazol in a treatment of bipolar affective disorder Filipovský, David 2009 Článek v periodikách Ne
Novinky v elektrokonvulzivní terapii = News in electroconvulsive therapy Hosák, Ladislav 2010 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS