Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Smutek a (jarní) deprese - MUDr. Eva Nosková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2013 Audiozáznam Ano
Kombinace antipsychotik a jejich postavení v léčbě schizofrenie = The combination of antipsychotics in the treatment of schizophrenia Přikryl, Radovan, Přikrylová-Kučerová, Hana 2010 Článek v periodikách Ano
Kognitivní výkon u depresivní poruchy = Cognitive performance in depression Přikrylová-Kučerová, Hana, Preiss, Marek, Navrátilová, Petra, Přikryl, Radovan 2010 Článek v periodikách Ano
Dětská deprese Česká televize - Rodina a já 2011 Videozáznam Ano
Farmakoterapie hospitalizovaných depresí = Pharmacotherapy in hospitalized depressed patients Češková, Eva 2010 Článek v periodikách Ano
(Ne)mám depresi - Jeroným Klimeš Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2009 Audiozáznam Ano
Hudbou proti depresi Soukupová, Tereza, Šípek, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits Blatný, Marek, Kepák, Tomáš, Vlčková, Irena, Štěrba, Jaroslav, Jelínek, Martin, Tóthová, Kristína, Pilát, Milan, Hrstková, Hana, Slezáčková, Alena, Sobotková, Veronika, Bartošová, Kateřina 2011 Článek v periodikách Ne
Risk management and post-marketing surveillance of CNS drugs Balster, Robert L., Johanson, Chris E., Walsh, Sharon L. 2009 Monografie a sborník Ne
Deprese a jak ji zvládat : stop zoufalství a beznaději Praško, Ján, Prašková, Hana, Prašková, Jana 2015 Monografie a sborník Ne
Jak zvládat depresi Křivohlavý, Jaro 2013 Monografie a sborník Ne
Jak proti šikaně Kadlečková, Karla 2005 Článek v periodikách Ne
Úzkostný pacient Honzák, Radkin 2005 Monografie a sborník Ne
Suicide intervention in the schools Poland, Scott 1989 Výzkumy Ne
I v nemoci si buď přítelem Honzák, Radkin 1989 Monografie a sborník Ne
Deprese: depresívní nemocný v nepsychiatrické ordinaci Honzák, Radkin 1999 Monografie a sborník Ne
Co udělají povodně s psychikou Masáková, Václava 2002 Článek v periodikách Ne
Závislost prezentovaných strachů na míře depresivity a anxiety v časné adolescenci [rukopis] Košdy, Milan 2004 Bakalářská práce Ne
Analýza rizikových faktorů suicidálního jednání v dětství a adolescenci Koutek, J., Kocourková, J. 2013 Článek v periodikách Ne
The presentations of clinical psychiatry Cohen, Robert M. 2000 Monografie a sborník Ne
Understanding anger disorders [elektronický zdroj] DiGiuseppe, Raymond, Tafrate, Raymond Chip 2007 Monografie a sborník Ne
Poporodní deprese Nicolson, Paula, Kubátová, Jaroslava 2001 Monografie a sborník Ne
Pozor! Jak se nezbláznit po porodu, aneb, Jak po narození dítěte získat zpět svou postavu, fyzické a duševní zdraví a obnovit sexuální život Wider, Jennifer 2009 Monografie a sborník Ne
Slzy po porodu : jak překonat depresivní nálady Geisel, Elisabeth 2004 Monografie a sborník Ne
Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami Minářová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Deprese v dětství není výjimkou Malá, Eva 2000 Článek v periodikách Ne
Endogenní deprese. Proč se ztrácí radost ze života Cimický, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Semantic polarities and psychopathologies in the family : permitted and forbidden stories Ugazio, Valeria 2013 Monografie a sborník Ne
Duševní deprese jako evoluční adaptace Petr, Jaroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Životní události, vnímaná sociální opora, somatické obtíže a nemoci během těhotenství jako prediktory prenatální mateřské anxiety a deprese Baďurová, Radmila 2005 Článek v periodikách Ne
Depresivita a úzkost v průběhu života v návaznosti na pojetí Václava Příhody Preiss, Marek, Vraná, Klára, Kuchařová, Jiřina 2010 Článek v periodikách Ne
Rakovina změnila můj pohled na život Řebíčková, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Rodiče po rozvodu – přehled literatury o porozvodové adaptaci = Parrents in aftermath of divorce – review of writings on post-divorce adaptation Pavlát, Josef 2013 Článek v periodikách Ne
Princip kaktusu : teorie hroší kůže Ulmicher, Andreas 2008 Monografie a sborník Ne
Deprese - Může mít dítě depresi? Hajná, Dana 2004 Článek v periodikách Ne
Léky na depresi? Ano, ale-- Kramulová, Daniela 2009 Článek v periodikách Ne
No one saw my pain : why teens kill themselves Slaby, Andrew Edmund, Garfinkel, Lili Frank 1994 Výzkumy Ne
Psychologický kontext spokojenosti s vlastním tělem u VŠ studentů Hrachovinová, Tamara, Csémy, Ladislav, Chudobová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba = mixed episode in bipolar affective disorder and its treatment Látalová, Klára, Praško, Ján, Kubínek, Radim, Herman, Erik, Doubek, Pavel 2009 Článek v periodikách Ne
Absence symptomů deprese u dětí po léčbě nádorového onemocnění: posttraumatický rozvoj, nebo represivně adaptivní styl? Komárková, Irena, Blatný, Marek, Kepák, Tomáš, Jelínek, Martin 2013 Článek v periodikách Ne
Deprese je opravdová nemoc Vejvodová, Anna 2009 Článek v periodikách Ne
Diabetes: nečekaný nápor na psychiku Pikartová, Táňa 2009 Článek v periodikách Ne
Deprese v dětství a její vztah k problémům chování Čermák, Ivo, Klimusová, Helena, Vízdalová, Hana 2005 Článek v periodikách Ne
Genetics of mental illness CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2009 Výzkumy Ne
Suicidality: Treatment occurring in paediatrics CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2010 Výzkumy Ne
Současné trendy v akutní léčbě manické epizody bipolární afektivní poruchy Přikryl, Radovan 2011 Článek v periodikách Ne
Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů Fráňová, Lenka, Lukavský, Jiří, Preiss, Marek 2006 Článek v periodikách Ne
Patologická disociace - je, či není? Pastucha, Petr, Praško, Ján, Cinculová, Andrea 2011 Článek v periodikách Ne
Na psychiatrii přibývá pacientů s úzkostí a depresí Hollý, Martin, Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Nadměrné obavy o zdraví : rady pro klienta a jeho rodinu Praško, Ján 2004 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS