Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Práce v hliněném poli — Kruhový tanec — Mateřské centrum Zvoneček a Spolek MeToDěJ — Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Krize a deprese - Daniela Vodáčková Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2005 Audiozáznam Ano
Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy Koutek, Jiří, Kocourková, Jana 2014 Článek v periodikách Ano
Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů Roubal, Jan 2008 Článek v periodikách Ano
Duševní potíže a nemoci dětí - MUDr. Iva Hodková Český rozhlas - České Budějovice - Zdravíčko 2013 Audiozáznam Ano
Prášky problémy neřeší Česká televize - Rodina a já 2009 Videozáznam Ano
Žiju s depresí Česká televize – Rodina a já 2010 Videozáznam Ano
Deprese a sebevraždy - MUDr. Jan Tuček Český rozhlas - České Budějovice - Zdravíčko 2015 Audiozáznam Ano
Psychosomatika - Radkin Honzák Český rozhlas 2 - Praha - Noční Mikrofórum, Honzák, Radkin 2015 Audiozáznam Ano
Táta / máma pije a já se léčím - Jana Švecová a Aleš Kabilka Český rozhlas 2 - Praha - Dobrá vůle 2008 Audiozáznam Ano
Jak se dítě vyrovnává a učí se vyrovnávat s životními nároky Hoskovcová, Simona 2009 Monografie a sborník Ano
Deprese a psychické zdraví - Marek Vašut a MUDr. Jan Cimický Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
Response to first antiepileptic drug trial predicts health outcome in epilepsy Perruca, P., Hesdorffer, D.C., Gilliam, F.G. 2011 Článek v periodikách Ano
Deprese a antidepresivní terapie matek z pohledu neonatologa Mocková, Alice, Nováková, Veronika, Lucková, Zuzana 2012 Článek v periodikách Ano
Akné a psychika Nevoralová, Zuzana 2013 Článek v periodikách Ano
Deprese a jejich léčba - MUDr. Alexandra Havlicová Český rozhlas - Plzeň - Co Vás zajímá 2014 Audiozáznam Ano
Deprese u dětí [Psychické problémy dítěte] Krtičková, Kateřina, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Deprese Česká televize – Záhady duše 2011 Videozáznam Ano
Problémy s úzkostí a strachem [Psychické problémy dítěte] Malá, Eva, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Poruchy nálady [Psychické problémy dítěte] Kulhánek, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Duševní nemoci u dětí a dospívajících Gabriel, Josef, Švédová, Jarmila, Malá, Eva, Jarolímek, Martin, Matýs, Jaroslav, Blažek, Josef 2012 Monografie a sborník Ano
Dítě nemocného rodiče [Psychické problémy v rodině] Kulhánek, Jan, Krtičková, Kateřina, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Nejčastější duševní onemocnění [Psychické problémy v rodině] Kulhánek, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Člověk a bolesti - MUDr. Dana Vondráčková Český rozhlas 2 - Praha - Noční Mikrofórum, Cimický, Jan 2015 Audiozáznam Ano
Úzkostné poruchy v dětství Malá, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Deprese Český rozhlas – HandyCamping, Klimeš, Jeroným 2005 Audiozáznam Ano
Stres a deprese - Jan Cimický Český rozhlas - Ostrava - Koktejl, Cimický, Jan 2016 Audiozáznam Ano
Psycholog, nebo psychiatr? Česká televize – Události, komentáře 2010 Videozáznam Ano
Deprese u dětí a adolescentů Goetz, Michal 2005 Článek v periodikách Ano
Spolupráce s médii Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Týranému dítěti mohou pomoci učitelé i spolužáci : žáci by se měli ve škole dozvědět, co si k nim dospělí mohou dovolit La Sala, Zdeňka 2007 Článek v periodikách Ano
Závislost na automatech Mise zdraví 2009 Videozáznam Ano
Léčba deprese pacientů se schizofrenií = The treatment of depression in patients with schizophrenia Janů, Luboš, Racková, Sylva 2008 Článek v periodikách Ano
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Péče o duševně nemocné u nás a v zahraničí Český rozhlas 6 - Studio STOP 2004 Audiozáznam Ano
Kdy volit Stratteru pro léčbu hyperkinetické poruchy/ADHD Drtílková, Ivana 2008 Článek v periodikách Ano
Pociťovaný vztah k očekávanému dítěti a jeho vybrané souvislosti Kolínková, Lucie 2015 Diplomová práce Ano
Kouření u dětí Mise zdraví 2009 Videozáznam Ano
Individualizovaná léčba deprese ve světle současných doporučených postupů = Individualized treatment in the light of current guidelines Češková, Eva 2008 Článek v periodikách Ano
Deprese v pubertě - doc. MUDr. Eva Malá Česká televize - Sama doma, Malá, Eva 2006 Videozáznam Ano
Poporodní deprese - MUDr. Miloš Rýc Česká televize - Sama doma 2006 Videozáznam Ano
Adéla: Mám prý duši bojovníka Hanáková, Adéla 2014 Článek v periodikách Ano
Depresivita a úzkost u vybraných kožních onemocnění – vliv na kvalitu života a léčbu Hůlková, Michaela, Hosák, Ladislav, Ettler, Karel, Bukač, Josef 2008 Článek v periodikách Ano
Životní spokojenost, depresivita a sebehodnocení žen pečujících o zdravotně postižené dítě Veselá, Barbara 2014 Diplomová práce Ano
Antiepileptika v léčbě psychóz schizofrenního okruhu = Antiepileptic drugs in the treatment of schizophrenia spectrum psychoses Hosák, Ladislav, Libiger, Jan 2008 Článek v periodikách Ano
Antidepresiva, deprese a závislost na alkoholu = Antidepressant, depression and alcohol use Racková, Sylva, Janů, Luboš 2008 Článek v periodikách Ano
Pravda o drogách Řekni ne drogám - Řekni ano životu 2010 Videozáznam Ano
Rodinné koreláty depresivity v adolescenci Krch, František David 2006 Článek v periodikách Ano
Konflikt rodičov a rizikové správání u adolescentov Surovková, Eva 2012 Diplomová práce Ano
Smích a dobrá nálada jsou prvním krůčkem k uzdravení Melíšková, Daniela 2008 Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS