Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Teaching at home [elektronický zdroj] : a new approach to tutoring children with Autism and Asperger Syndrom Holland, Olga 2005 Monografie a sborník Ne
Tales from the table [elektronický zdroj] : Lovaas Anderson, Margaret 2007 Monografie a sborník Ne
Sama bych se v nebi bála-- : příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině Janáková, Ludmila 2012 Monografie a sborník Ne
Choosing home [elektronický zdroj] : deciding to homeschool with Asperger’s syndrome Hartnett, Martha Kennedy 2004 Monografie a sborník Ne
Přetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování Volemanová, Marja 2019 Monografie a sborník Ano
Home educating our autistic spectrum children [elektronický zdroj] : paths are made by walking Cowlishaw, Kittredge Cary, Dowty, Terri 2002 Monografie a sborník Ne
Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč Straussová, Romana, Knotková, Monika 2011 Monografie a sborník Ne
Mami, je to člověk, nebo zvíře?: myšlení dítěte s autismem De Clercq, Hilde 2016 Monografie a sborník Ne
Autismus u dospívajících a dospělých: cesta k soběstačnosti Howlin, Patricia 2009 Monografie a sborník Ne
Šikana dětí s poruchami autistického spektra Dubin, Nick 2009 Monografie a sborník Ne
Pevné objetí: cesta k vnitřní svobodě Prekopová, Jiřina 2013 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Sladění péče a profesního života: podnikat nebo se nechat zaměstnat? Pešlová, Radka, Žáčková, Lenka 2014 Monografie a sborník Ano
300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností Griffin, Simone, Sandler, Dianne, Jelínková, Miroslava 2012 Monografie a sborník Ne
Poruchy autistického spektra Pastieriková, Lucia 2013 Monografie a sborník Ne
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Moje vítězství nad autismem Morarová, Tamara, Vymazalová, Jana 2013 Monografie a sborník Ne
Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání Nováková, Jana 2013 Monografie a sborník Ne
O kolečko míň: můj život s autismem Schovanec, Josef, Belisová, Šárka 2014 Monografie a sborník Ne
Mozek autisty: myšlení napříč spektrem Grandinová, Temple, Panek, Richard, Tripesová, Šárka D. 2014 Monografie a sborník Ne
Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí Adamus, Petr 2014 Monografie a sborník Ne
Dětský autismus v kontextu rodinné resilience Sládečková, Soňa, Sobotková, Irena 2014 Monografie a sborník Ne
Dětský autismus: přehled současných poznatků Hrdlička, Michal, Komárek, Vladimír, Thorová, Kateřina, Beranová, Irena, Zumrová, Alena, Propper, Lukáš, Faladová, Ludvika, Lisý, Jiří, Belšan, Tomáš, Havlovicová, Markéta, Sedláček, Zdeněk, Jůn, Hynek, Čadilová, Věra, Jelínková, Miroslava 2014 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Autismus - Aspergerův syndrom: psychologie rozvoje dovedností pro život Mikoláš, Přemysl 2014 Monografie a sborník Ne
Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza Richman, Shira, Jelínková, Miroslava 2015 Monografie a sborník Ne
Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s poruchou autistického spektra Straussová, Romana, Knotková, Monika, Mátlová, Ivana, Roštárová, Iva 2015 Monografie a sborník Ne
Jak to vidím já: osobní pohled na autismus a Aspergerův syndrom Grandinová, Temple, Attwood, Tony, Čtrnáct, Marek 2015 Monografie a sborník Ne
Výměnný obrázkový komunikační systém Knapcová, Margita 2011 Monografie a sborník Ne
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Sexuality and relationship education for children and adolescents with autism spectrum disorders Hartman, Davida 2014 Monografie a sborník Ne
Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2006 Monografie a sborník Ne
Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2007 Monografie a sborník Ne
Výjimečné děti : Aspergerův syndrom : [informační příručka] Thorová, Kateřina 2007 Monografie a sborník Ne
Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?: (edukační přístupy u poruch aktivity) Švamberk Šauerová, Markéta 2016 Monografie a sborník Ne
Maminko, nezpívej Makovcová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Duševní nemoci u dětí a dospívajících Gabriel, Josef, Švédová, Jarmila, Malá, Eva, Jarolímek, Martin, Matýs, Jaroslav, Blažek, Josef 2012 Monografie a sborník Ano
Sexuality and severe autism : a practical guide for parents, caregivers and health educators Reynolds, Kate E. 2014 Monografie a sborník Ne
S rukama na uších Makovcová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Can’t eat, won’t eat [elektronický zdroj] : dietary difficulties and autistic spectrum disorders Legge, Brenda 2002 Monografie a sborník Ne
Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra ve speciálně pedagogických centrech Opekarová, Olga 2006 Monografie a sborník Ne
Komunikace a lidé s mentálním postižením: metodický materiál Olejníčková, Jana, Regec, Vojtech, Jurkovičová, Petra, Pastieriková, Lucia 2010 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchami autistického spektra Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2016 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Dopisy Samovi : dědečkova vyprávění o lásce, ztrátě i darech života Gottlieb, Daniel 2008 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace se žákem se zdravotním postižením Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Visual perception problems in children with AD/HD, autism and other learning disabilities [elektronický zdroj] : a guide for parents and professionals Kurtz, Lisa A. 2006 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS