Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Co je to autismus - Zuzana Poláková Český rozhlas - Pardubice - Radioporadna 2015 Audiozáznam Ano
Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí Adamus, Petr 2014 Monografie a sborník Ne
Tales from the table [elektronický zdroj] : Lovaas Anderson, Margaret 2007 Monografie a sborník Ne
Autismus a vizuální testy anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
Pro postižené děti vzniká na sasovské biofarmě centrum anonymní dílo 2008 Článek v periodikách Ne
Jihlavské želízko v boji o Zlaté srdce : o autistického chlapečka se Blanka Křesadlová stará zcela dobrovolně anonymní dílo 2007 Článek v periodikách Ne
Domov Libčice : celoroční pobytové zařízení pro děti a dospělé s autismem APLA (sdružení) 2009 Monografie a sborník Ano
Autismus APLA Praha 2012 Videozáznam Ano
Autismus mi přeoral život, reportáž z výstavy APLA a NZM APLA Praha 2013 Videozáznam Ano
Jak iPod pomáhá mému synovi s autismem Autistické centrum 2011 Audiozáznam Ano
Výzkumný projekt o informovanosti pedagogických pracovníků v problematice poruch autistického spektra Autistické centrum 2012 Výzkumy Ano
Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra Bártová, Lenka 2014 Diplomová práce Ano
Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji : realizace výzkumného záměru Bazalová, Barbora 2010 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku : zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College Bazalová, Barbora, Fialová, Ilona 2008 Článek v periodikách Ne
BBC odhalila šokující případ týrání mentálně postižených BBC, Česká televize - Události, Česká televize - Studio 24 2011 Videozáznam Ano
Skupinové nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem Bělohlávková, Lucie 2011 Článek v periodikách Ne
O ještěrech vím všechno : vás to nezajímá? Bělohlávková, Lucie 2012 Článek v periodikách Ne
Kolik melounů unesete? Bělohlávková, Lucie 2009 Článek v periodikách Ne
Dítě s mentálním postižením ve škole Bendová, Petra, Zikl, Pavel 2011 Monografie a sborník Ne
Časná diagnostika a screening dětského autismu Beranová, Štěpánka, Hrdlička, Michal 2012 Článek v periodikách Ne
Autismus a hra : příprava herních aktivit pro děti s autismem Beyer, Jannik, Gammeltoft, Lone 2006 Monografie a sborník Ne
Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bláhová-Ostrezi, Eva 2016 Diplomová práce Ano
Užití modelové situace v rozvoji komunikačních dovedností žáka s Aspergerovým syndromem Blatná, Kateřina 2012 Bakalářská práce Ano
Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na metodu VOKS Bohdanová, Martina 2013 Bakalářská práce Ano
Vizuální komunikační strategie v autismu Bondy, Andy, Frost, Lori 2007 Monografie a sborník Ne
Význam arteterapie pri triáde autistického postihnutia Bošňáková, Monika 2013 Článek v periodikách Ano
Nemluvím, stejně mě neposlouchají Brůžková, Zlata, Hofschneiderová, Anna, Hanzlíková, Ingrid, Vítová, Veronika 2015 Monografie a sborník Ano
Sémanticko-pragmatický deficit u detí s narušeným vývinom reči = Semantic-pragmatic disorder in children with language impairment Buntová, Dana, Mikulajová, Marína 2012 Článek v periodikách Ne
Možnosti ucelené rehabilitace v denním stacionáři pro děti s kombinovanými vadami a autismem Bývalcová, Libuše 2010 Diplomová práce Ano
Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2006 Monografie a sborník Ne
Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2007 Monografie a sborník Ne
Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchami autistického spektra Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2016 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Strukturované učení : vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2008 Monografie a sborník Ne
Střední vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2009 Monografie a sborník Ne
Edukačně-hodnotící profil dítěte/žáka s poruchou autistického spektra Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2007 Monografie a sborník Ne
Autismus a mimořádná inteligence Carly Fleischmann 2011 Videozáznam Ano
O autismu trochu jinak Čechová, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
První pobytové zařízení pro autisty v ČR Česká televize 2009 Videozáznam Ano
Ostravské centrum radí, jak usnadnit život autistům Česká televize 2011 Videozáznam Ano
Kampaň o autismu Česká televize 2012 Videozáznam Ano
Čeho se bojíme? Česká televize - Čtyři v tom III 2014 Videozáznam Ano
Autismus Česká televize - Diagnóza 2009 Videozáznam Ano
Postižení Česká televize - Jak to vidí děti 2010 Videozáznam Ano
Děti s postižením Česká televize - Jeden společný svět 2010 Videozáznam Ano
Organizace APLA Česká televize - Klíč 2005 Videozáznam Ano
Pomoc lidem s DMO Česká televize - Klíč 2005 Videozáznam Ano
Antonín a Lucie Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Diagnóza je základ Česká televize - Klíč 2014 Videozáznam Ano
Sdružení na podporu lidí s mentálním handicapem Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS