Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Arteterapie v denním stacionáři pro osoby s onemocněním schizofrenního okruhu Blabolová, Anna 2012 Článek v periodikách Ano
Arteterapie pro děti - Eva Mašínová a Hana Tomášková Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty 2011 Audiozáznam Ano
Léčba hyperaktivity pomocí arteterapie a aromaterapie - Eva Mašínová a Hana Tomášková Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty 2011 Audiozáznam Ano
Aplikace speciální arteterapeutické techniky „Doteky hlíny“ a zhodnocení terapeutického účinku u klientů s vývojovou poruchou řeči Richtrová, Barbora 2013 Článek v periodikách Ano
Možnosti dramaterapeutické intervence u osob s poruchou autistického spektra Valenta, Milan 2009 Článek v periodikách Ano
Možnosti a meze arteterapie v K-centru Holubová, Marie 2009 Článek v periodikách Ano
„Terapie šitá na míru“. Komplexní přístup v práci s dětmi z dětského domova Uhlíř, Jan 2013 Článek v periodikách Ano
Výtvarná výchova pro děti a mládež s poruchami chování Staňková, Andrea 2007 Diplomová práce Ano
Muzikoterapie u osob s poruchami autistického spektra Kantor, Jiří 2013 Článek v periodikách Ano
Význam arteterapie pri triáde autistického postihnutia Bošňáková, Monika 2013 Článek v periodikách Ano
Využití arteterapie u dětí s autismem Zemanová, Věra 2010 Článek v periodikách Ano
Využití artefiletiky v komunikaci s dítětem s postižením [rukopis] : bakalářská práce Hájková, Eva 2008 Bakalářská práce Ano
Vnímání arteterapeutické skupiny neurotickými pacienty Psychiatrické léčebny v Jihlavě Štětinová, Aneta 2007 Bakalářská práce Ano
Divadélko Ondřej Bednář, Ondřej Není znám Monografie a sborník Ano
Portrét v arteterapeutickém kontextu Perout, Evžen 2010 Článek v periodikách Ano
Muzikoterapie dětí s Downovým syndromem Lišková, Štěpánka 2005 Článek v periodikách Ano
Využití arteterapie při práci s klientem ve Středisku výchovné péče Pohořská, Alice 2012 Článek v periodikách Ano
Představení Poutníci po hvězdách Česká televize - Události, komentáře, Strejčková, Hana 2019 Videozáznam Ano
Interaktivní představení Mezi námi v divadle Ponec rozvíjí dětskou představivost Český rozhlas - Regina, Strejčková, Hana 2015 Článek v periodikách Ano
Arteterapeutický ateliér v PL Bohnice II. Jirků, Marie, Bičovský, Ondřej 2007 Článek v periodikách Ano
Proces vytváření arteterapeutického a artefiletického programu v kontextu péče o ohrožené děti v diagnostickém ústavu Pouzarová, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Seberozvoj matky dítěte se zdravotním postižením a arteterapie [rukopis] Cihlová, Petra 2009 Diplomová práce Ano
Arteterapie s dětmi z dětských domovů Bachtjan, Petr 2011 Článek v periodikách Ano
Kazuistická studie klienta dětské a dorostové adiktologické ambulance s primárně užívanou návykovou látkou marihuanou Kulhánek, Adam 2019 Článek v periodikách Ano
Česká arteterapeutická asociace [elektronický zdroj] Česká arteterapeutická asociace 2001 Monografie a sborník Ano
Domov svatého Josefa v obci Žíreč u Dvora Králové — Zdravotnické zařízení pro lidi s roztroušenou mozkomíšní sklerózou Česká televize - Klíč 2006 Videozáznam Ano
Nejsi na to sám aneb První krůčky arteterapie s dětmi cizinci Hanyšová, Jitka 2012 Článek v periodikách Ano
Arteterapie při práci s dětmi s astmatickým onemocněním [rukopis] Broumová, Zulika 2012 Bakalářská práce Ano
Je těžké být dnes dítětem : rozhovor s arteterapeutem Janem Uhlířem Uhlíř, Jan, Kšajt, František 2012 Článek v periodikách Ano
Evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením Valenta, Milan, Slavík, Jan, Michalík, Jan, Petrová, Alena, Lečbych, Martin 2010 Článek v periodikách Ano
Cesta za princeznou aneb Využití příběhu při psychoterapii dětí v rámci muzikoterapeutických a dalších expresivně-terapeutických přístupů Lipský, Matěj 2012 Článek v periodikách Ne
Barevné projekty v Barevných domcích Šroubová, Anežka 2012 Článek v periodikách Ne
Tvůrčí proces v Gestalt terapii Zinker, Joseph C. 2004 Monografie a sborník Ne
Gestaltterapie: uvědomování, dialog a proces: historie a současnost Yontef, Gary M. 2009 Monografie a sborník Ne
Teorie a praxe skupinové psychoterapie Yalom, Irvin D., Leszcz, Molyn 2016 Monografie a sborník Ne
Vnitřní nazírání: nová věda osobní transformace Siegel, Daniel J. 2014 Monografie a sborník Ne
Artefiletická skupina v podminkach nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež Mesiarkinová, Martina 2012 Článek v periodikách Ne
Krátký výlet po lidském vědomí: od psího dvojníka k purpurovým číslům Ramachandran, V. S., Pišl, Vojtěch 2016 Monografie a sborník Ne
Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi Prochaska, James O., Norcross, John C., Štěpo, Jiří 1999 Monografie a sborník Ne
Integrovaná gestalt terapie: obrysy, teorie, praxe Polster, Erving, Polster, Miriam, Polák, Anton 2000 Monografie a sborník Ne
Gestalt terapie: vzrušení lidské osobnosti a její růst Perls, Frederick, S., Hefferline, Ralph, F., Goodman, Paul 2004 Monografie a sborník Ne
Gestalt terapie doslova Perls, Frederick, S. 1996 Monografie a sborník Ne
Dramaterapie Valenta, Milan 2011 Monografie a sborník Ne
Freud po Freudovi Mitchell, Stephen, A., Black, Margaret J., Kovařík, Štěpán 1999 Monografie a sborník Ne
Lektorka z Arpidy : Vydražená částka mě dojala Jankovská, Alena 2009 Článek v periodikách Ne
Psychoanalytická diagnóza: porozumění struktuře osobnosti v klinickém procesu Drábková, Hana, McWilliams, Nancy 2015 Monografie a sborník Ne
Gestalt psychoterapie: moderní holistický přístup k psychoterapii Štěpo, Jiří, Mackewn, Jennifer 2009 Monografie a sborník Ne
Základní dovednosti v gestalt psychoterapii Joyce, Phil, Sills, Charlotte 2011 Monografie a sborník Ne
Integrative Therapy (100 Key Points) Gilbert, Maria 2010 Monografie a sborník Ne
Úvod do integrativní psychoterapie Evans, Kenneth, Gilbert, Maria 2011 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS