Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Teaching at home [elektronický zdroj] : a new approach to tutoring children with Autism and Asperger Syndrom Holland, Olga 2005 Monografie a sborník Ne
Sama bych se v nebi bála-- : příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině Janáková, Ludmila 2012 Monografie a sborník Ne
Choosing home [elektronický zdroj] : deciding to homeschool with Asperger’s syndrome Hartnett, Martha Kennedy 2004 Monografie a sborník Ne
Homeschooling the child with Asperger syndrome [elektronický zdroj] : real help for parents anywhere and on any budget Pyles, Lise 2004 Monografie a sborník Ne
Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem Boyd, Brenda 2011 Monografie a sborník Ne
Aspergerův syndrom: porucha sociálních vztahů a komunikace Atwood, Tony 2005 Monografie a sborník Ne
Šikana dětí s poruchami autistického spektra Dubin, Nick 2009 Monografie a sborník Ne
300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností Griffin, Simone, Sandler, Dianne, Jelínková, Miroslava 2012 Monografie a sborník Ne
Poruchy autistického spektra Pastieriková, Lucia 2013 Monografie a sborník Ne
Moje vítězství nad autismem Morarová, Tamara, Vymazalová, Jana 2013 Monografie a sborník Ne
Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání Nováková, Jana 2013 Monografie a sborník Ne
O kolečko míň: můj život s autismem Schovanec, Josef, Belisová, Šárka 2014 Monografie a sborník Ne
Mozek autisty: myšlení napříč spektrem Grandinová, Temple, Panek, Richard, Tripesová, Šárka D. 2014 Monografie a sborník Ne
Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí Adamus, Petr 2014 Monografie a sborník Ne
Dětský autismus v kontextu rodinné resilience Sládečková, Soňa, Sobotková, Irena 2014 Monografie a sborník Ne
Dětský autismus: přehled současných poznatků Hrdlička, Michal, Komárek, Vladimír, Thorová, Kateřina, Beranová, Irena, Zumrová, Alena, Propper, Lukáš, Faladová, Ludvika, Lisý, Jiří, Belšan, Tomáš, Havlovicová, Markéta, Sedláček, Zdeněk, Jůn, Hynek, Čadilová, Věra, Jelínková, Miroslava 2014 Monografie a sborník Ne
Autismus - Aspergerův syndrom: psychologie rozvoje dovedností pro život Mikoláš, Přemysl 2014 Monografie a sborník Ne
Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza Richman, Shira, Jelínková, Miroslava 2015 Monografie a sborník Ne
Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s poruchou autistického spektra Straussová, Romana, Knotková, Monika, Mátlová, Ivana, Roštárová, Iva 2015 Monografie a sborník Ne
Jak to vidím já: osobní pohled na autismus a Aspergerův syndrom Grandinová, Temple, Attwood, Tony, Čtrnáct, Marek 2015 Monografie a sborník Ne
Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2006 Monografie a sborník Ne
Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2007 Monografie a sborník Ne
Výjimečné děti : Aspergerův syndrom : [informační příručka] Thorová, Kateřina 2007 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha Thorová, Kateřina 2006 Monografie a sborník Ne
Asperger syndrome impedes action anticipation CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2009 Výzkumy Ne
Časná diagnostika Aspergerova syndromu a její specifické aspekty Hrdlička, Michal, Schmidtová, Jana 2008 Výzkumy Ano
Autismus ve školách : svět s pootevřenými dveřmi Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Citlivá výpověď o nejen vlastní duši Urbanovská, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Skupinové nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem Bělohlávková, Lucie 2011 Článek v periodikách Ne
O ještěrech vím všechno : vás to nezajímá? Bělohlávková, Lucie 2012 Článek v periodikách Ne
Úskalí výchovy nadaného dítěte s Aspergerovým syndromem: kazuistika z psychologické praxe, dlouhodobé vedení dvakrát výjimečných dětí Smítková, Ivana 2010 Článek v periodikách Ne
Děti s ADHD bychom měli chválit za všechno, co se jim povede Stará, Ester, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Poruchy autistického spektra: poruchy vyvíjejícího se mozku Ošlejšková, Hana 2008 Článek v periodikách Ano
Říkali mi, že z toho vyroste : kluk s Aspergerovým syndromem dnes navštěvuje normální školu Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Časné klinické projevy autismu v dětství a mládí jsou klíčem k včasné diagnóze Ošlejšková, Hana 2008 Článek v periodikách Ano
Máme doma autíka Legerská, Radka 2007 Článek v periodikách Ne
O terapii pevným objetím a jiných běsech Konrádová, Tereza 2016 Článek v periodikách Ano
Sheldon Cooper : osvěta v atraktivním balení Štarková, Petra 2011 Článek v periodikách Ne
Kolik melounů unesete? Bělohlávková, Lucie 2009 Článek v periodikách Ne
Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra Makovská, Zuzana 2007 Článek v periodikách Ne
Mýty a pravda o autismu Skalíková, Lucie 2007 Článek v periodikách Ne
Poruchy autistického spektra v dospělosti Thorová, Kateřina, Šporclová, Veronika 2012 Článek v periodikách Ano
Sémanticko-pragmatický deficit u detí s narušeným vývinom reči = Semantic-pragmatic disorder in children with language impairment Buntová, Dana, Mikulajová, Marína 2012 Článek v periodikách Ne
Jak vrstevníci přijímají své spolužáky s poruchou autistického spektra? Nováková, Jana 2012 Článek v periodikách Ne
Autobiografie osob s autismem: neznámé pohledy na prožívání autistického postižení Hrdlička, Michal 2011 Článek v periodikách Ne
Poruchy autistického spektra [Děti s mentálním postižením] Šporclová, Veronika, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Dítě s mentálním postižením [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Strastiplná cesta k diagnóze Hálová, Lucie 2013 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS