Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Stůj! Pozor! Volno! Votruba, Josef, Tupý, Karel 1975 Monografie a sborník Ne
Tělesně postižené dítě : Psychologie, léčba a výchova Kraus, Jaroslav, Šandera, Oldřich 1975 Monografie a sborník Ne
Bereavement, its psychosocial aspects Schoenberg, Bernard, Kutscher, Lillian G. 1975 Monografie a sborník Ne
Nechtěné děti : závěrečná zpráva dílčího úkolu st. plánu badatelského výzkumu čís. VII-3-7/2.2. Část A, B Dytrych, Zdeněk, Matějček, Zdeněk, Schüller, Vratislav 1975 Monografie a sborník Ne
Výchova aktivity mládeže ve volném čase: pedagogické a psychologické otázky volného času žáků základních devítiletých škol, výběrových škol a učňů Rotterová, Božena, Čáp, Jan 1976 Monografie a sborník Ne
A scale to measure the stress of life events Tennant, Ch. Andrews, G. 1976 Článek v periodikách Ne
Dopravní výchova ve cvičení v přírodě Votrubová, Jaroslava 1976 Monografie a sborník Ne
Klinicko-experimentální studie schizofrenie dětí a adolescentů Malá, Eva 1976 Diplomová práce Ne
Vyhláška č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1976 Legislativní dokumenty Ano
Práca s knihou v zariadeniach náhradnej rodinnej starostlivosti : Štúdia na podklade záverečnej správy z výskumu Matthaeidesová, Marta 1976 Výzkumy Ne
Výchova dětí v neúplné rodině Márová, Zdeňka, Matějček, Zdeněk, Radvanová, Senta 1977 Monografie a sborník Ne
Anorexia nervosa : the 1st multidisciplinary conference, Bethesda 1976 Vigersky, Robert A. 1977 Monografie a sborník Ne
Hudebně pohybová výchova v ústavech sociální péče: met. příručka pro vychovatele Černá, Marie, Křivánek, František 1977 Monografie a sborník Ne
Cvičíme s mentálně postiženými dětmi Černá, Marie, Hájek, Vladimír, Nikodým, Josef 1977 Monografie a sborník Ne
Vývojové poruchy čtení Matějček, Zdeněk 1978 Monografie a sborník Ne
Prognosis in children with febrile seizures Nelson, Karin B., Ellenberg Jonas H. 1978 Článek v periodikách Ne
The golden cage : the enigma of anorexia nervosa Bruch, Hilde 1978 Monografie a sborník Ne
The possibility of altruism Nagel, Thomas 1978 Monografie a sborník Ne
Metodika dopravní výchovy na 1. stupni základní školy Votruba, Josef 1979 Monografie a sborník Ne
Anorexia mentalis : anorektické syndromy, jejich diagnostika a léčba Faltus, František 1979 Výzkumy Ne
Psychická odolnost při neúspěšné činnosti Hošek, Václav 1979 Disertační práce Ne
Dopravní výchova v mimotřídní a mimoškolní činnosti dětí a mládeže Šrůtková, Helga, Votruba, Josef, Pompl, Vladimír 1979 Monografie a sborník Ne
Včasná diagnostika sluchových vad kojenců: shrnutí zásad depistáže: metodický pokyn pro pediatry Šupáček, Ivan 1979 Monografie a sborník Ne
Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých Litvak, Aleksej Grigor’jevič 1979 Monografie a sborník Ne
Smyslová výchova dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí: met. příručka pro učitele specializovaných tříd pro děti s poruchou školní přizpůsobivosti Černá, Marie, Třesohlavá, Zdeňka 1979 Monografie a sborník Ne
The private worlds of dying children Bluebond-Langner, Myra 1980 Monografie a sborník Ne
The owl was a baker’s daughter : obesity, anorexia nervosa, and the repressed feminine Woodman, Marion 1980 Výzkumy Ne
Pracovní dny dětské nefrologie: program, abstrakta Seeman, Tomáš 1980 Monografie a sborník Ne
Problémové rodiny : úplná závěrečná zpráva úkolu P 17-335-240/02 "Problémové rodiny a duševní zdraví" Dytrych, Zdeněk 1981 Monografie a sborník Ne
Rozvíjení pohybových dovedností mentálně retardovaných jedinců Černá, Marie 1981 Disertační práce Ne
Metodika dopravní výchovy v předškolním věku Vosková, Lenka 1982 Monografie a sborník Ne
Hry v raném dětství : studie o jejich vývoji a motivaci Severová, Marie 1982 Výzkumy Ne
Theatroterapie a scénický výraz v institucionální léčbě duševně nemocných Cimický, Jan 1982 Disertační práce Ne
Dopravní testy pro žáky : Učeb. pomůcka pro zákl. školy Votruba, Josef, Ryska, Václav 1983 Monografie a sborník Ne
Anorexia nervosa : recent developments in research : international conference on anorexia nervosa, Toronto, Ontario, 1981 Darby, Padraig L. 1983 Monografie a sborník Ne
Dieting in teenage schoolgirls : a longitudinal prospective study Schleimer, K. 1983 Výzkumy Ne
Childhood and Death Wass, Hannelore 1984 Monografie a sborník Ne
Febrilní křeče u dětí Nevšímalová, Soňa, Vajnorský, Jiří, Dolanský, Jiří 1984 Monografie a sborník Ne
Radical departures. Desperate detours to growing up Levine, Saul V. 1984 Monografie a sborník Ne
Doporučení RE Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1984 Legislativní dokumenty Ano
Handbook of behavioral medicine Gentry, William Doyle 1984 Monografie a sborník Ne
Některé hodnoty žaludeční sekrece a jejich využití v pediatrické praxi Nevoral, Jiří 1984 Disertační práce Ne
Dobrovolná terénní sociální práce v péči o děti a rodinu Brablcová, Vlasta 1985 Monografie a sborník Ne
Vybrané kapitoly z pediatrie: pro stud. fak. tělesné výchovy a sportu, obor tělesná výchova - rehabilitace Mrzena, Bohuslav 1985 Monografie a sborník Ne
Vybrané kapitoly z oftalmologie: [určeno pro posl. fak. lék.] Riebel, Otto 1985 Monografie a sborník Ne
Úrazy zubů u dětí Kilian, Jan 1985 Monografie a sborník Ne
Handbook of psychotherapy for anorexia nervosa and bulimia Garner, David M., Garfinkel., Paul E., Russell, Gerald 1985 Monografie a sborník Ne
Péče o postižené v různých zemích světa Černá, Marie 1985 Monografie a sborník Ne
Rehabilitace mentálně retardovaných tělesnou výchovou Černá, Marie 1985 Monografie a sborník Ne
Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1986 Legislativní dokumenty Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 349 350 351 352 353 354

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS