Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Rozalio [elektronický zdroj] : rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování Rozalio (sdružení) Není znám Monografie a sborník Ne
Poradenství a pomoc cizincům v nouzi na území ČR : zpráva o činnosti anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Výživa nedonošených mateřským mlékem [elektronický zdroj] Zlatohlávková, Blanka Není znám Monografie a sborník Ano
Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky (se zaměřením na osoby se specifickými potřebami) Evropský sociální fond v ČR, Evropská Unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Není znám Výzkumy Ano
Sebevražednost a pomoc telefonem Hlavatý, Jiří Není znám Výzkumy Ne
Dědičnost a výchova : kapitola z obecné pedagogiky Šefrna, Miloš Není znám Monografie a sborník Ne
Mé dítě má ADHD, co dál? Návodná příručka pro rodiče dětí s ADHD Malá, Eva Není znám Monografie a sborník Ano
Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy : abstrakta přednášek BOS (firma) Není znám Monografie a sborník Ne
Probační a mediační služba České republiky : Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006 Sb. Česko. Probační a mediační služba Není znám Monografie a sborník Ne
Nadace naše dítě [elektronický zdroj] Nadace Naše dítě Není znám Monografie a sborník Ne
NALUS : Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu Česko. Ústavní soud Není znám Monografie a sborník Ne
Fyzioterapie v neonatologii Tkaczyk, Jakub Není znám Monografie a sborník Ano
Ústavní výchova a ochranná výchova Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Není znám Monografie a sborník Ne
Hana Konečná - CV Konečná, Hana, Centrum podpory Není znám Monografie a sborník Ano
Rodina [elektronický zdroj] : každodeník o dětech a rodičích Pavlín, Jiří Není znám Monografie a sborník Ne
Socialia ... : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové ... Univerzita Palackého v Olomouci (instituce) Není znám Monografie a sborník Ne
Projekt rodina [online] Černohorský, Jindřich, Mikulková, Milena, Balcarová, Martina Není znám Monografie a sborník Ano
Bezpečný internet pro knihovníky Máca, Roman Není znám Monografie a sborník Ano
Sociálně právní ochrana dětí Česko. Ministerstvo práce a sociálních věcí Není znám Monografie a sborník Ano
Svůj rozvod popsala očima svého syna Asenová, Lucie Není znám Článek v periodikách Ano
Projekt Výuka k různorodosti [elektronický zdroj] Sokolovský, Tomáš Není znám Monografie a sborník Ne
Z ordinace pediatra Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Výživa dětí Výživa dětí (sdružení) Není znám Monografie a sborník Ano
Program Participace [elektronický zdroj] Sdružení Duha Není znám Monografie a sborník Ne
Spolupráce s médii Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Web Rodina 21 Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Parent Project [elektronický zdroj] : svalová (muskulární) dystrofie Parent Project (sdružení) Není znám Monografie a sborník Ne
Úvahy, postřehy a zkušenosti Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Nejenmaminkam.cz [elektronický zdroj] Hložková, Michaela Není znám Monografie a sborník Ne
Překlady Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Národní institut dětí a mládeže [elektronický zdroj] Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže Není znám Monografie a sborník Ne
Liga lidských práv [elektronický zdroj] Liga lidských práv (sdružení) Není znám Monografie a sborník Ano
Jan Michalík Michalík, Jan, Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Monografie a sborník Ano
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Rozhovory Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Nadané dítě [elektronický zdroj] : portál pro rodiče a pedagogy, kterým záleží na rozvoji nadání a talentu jejich dětí Hubatka, Miloslav Není znám Monografie a sborník Ano
Nadační fond Jaroslava Heyrovského [elektronický zdroj] Nadační fond Jaroslava Heyrovského Není znám Monografie a sborník Ne
Moje rodina.cz [elektronický zdroj] : portál pro nevšední rodinu Kubeš, Jiří Není znám Monografie a sborník Ne
RNDr. Anna Mészárosová Mészárosová, Anna, Babyweb.cz Není znám Článek v periodikách Ano
Miminko.com [elektronický zdroj] Moravcová, Vendula Není znám Monografie a sborník Ne
Miminet.cz [elektronický zdroj] Pavelka, Miroslav Není znám Monografie a sborník Ne
Zdravotní a očkovací průkaz babyonline.cz, Hrstková, Hana, Ludvíkovská, Květoslava Není znám Článek v periodikách Ano
Speciálně pedagogické centrum Skuteč Rybenská, Eva Není znám Monografie a sborník Ano
Mensa České republiky [elektronický zdroj] Mensa České republiky (organizace) Není znám Monografie a sborník Ne
Poruchy štítné žlázy - Eva Al Taji Al Taji, Eva, TV Nova Není znám Monografie a sborník Ano
JáRodič.cz [elektronický zdroj] : o rodičích a jejich dětech Počítačová laboratoř GJM (firma) Není znám Monografie a sborník Ne
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí [elektronický zdroj] Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Není znám Monografie a sborník Ne
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR [elektronický zdroj] : IPPP ČR : školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Málokdo věřil, že má cenu se do toho pouštět Al Taji, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Rvp.cz : metodický portál : inspirace a zkušenosti učitelů [elektronický zdroj] Národní ústav pro vzdělávání (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano

1 2 3 4 5 6 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS