Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování : na léta 2008-2010 : Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2009 Monografie a sborník Ne
Povídání o hipoterapii Vávrová, Eva 1996 Monografie a sborník Ne
Infekční lékařství Beneš, Jiří, Holčíková, Alena, Dostál, Václav, Holub, Michal, Rozsypal, Hanuš, Kümpel, Petr, Beran, Jiří, Sedláček, Dalibor, Chalupa, Pavel, Machala, Ladislav, Bartošová, Drahomíra, Krbková, Lenka, Táborská, Jana, Stejskal, František, Husa, Petr, Plíšek, Stanislav, Staňková, Marie, Hobstová, Jiřina, Galský, Jan, Černý, Zdeněk, Rožnovský, Luděk, Honegr, Karel, Vaništa, Jiří, Marešová, Vilma, Sedláček, Dalibor, Chmelík, Václav 2009 Monografie a sborník Ne
Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí Wittmannová, Julie 2007 Monografie a sborník Ne
Foundations of education for blind and visually handicapped children and youth: theory and practice Scholl, Geraldine T. 1986 Monografie a sborník Ne
Gestalt psychoterapie: moderní holistický přístup k psychoterapii Štěpo, Jiří, Mackewn, Jennifer 2009 Monografie a sborník Ne
Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Bubleová, Věduna, Vyskočil, Filip, Frantíková, Jana, Vávrová, Alena, Pokorná, Pavla, Landová, Tereza, Fišerová, Veronika 2018 Monografie a sborník Ano
Zrcadlo výživy : metodická příručka : teoretická a didaktická část pro základní a střední školy Komárek, Lumír 2010 Monografie a sborník Ne
Výchova ke zdravému životnímu stylu : (základy sexuální výchovy) Machová, Jitka, Marádová, Eva, Klementa, Josef 1998 Monografie a sborník Ne
In and out of anorexia [elektronický zdroj] : the story, the client, the therapist, and recovery Ronen, Tammie, Ayelet 2001 Monografie a sborník Ne
Online child sexual abuse : grooming, policing and child protection in a multi-media world Martellozzo, Elena 2012 Monografie a sborník Ne
Violent adolescents : understanding the destructive impulse Greenwood, Lynn, Anderson, Robin 2005 Monografie a sborník Ne
Psychologie komunikace Vybíral, Zbyněk 2009 Monografie a sborník Ne
Potraviny na pranýři : nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny Česko. Ministerstvo zemědělství, Česko. Státní zemědělská a potravinářská inspekce 2012 Monografie a sborník Ne
Adopce na dálku Arcidiecézní charita Praha 2003 Monografie a sborník Ne
Homofobie v žákovských kolektivech : homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách - jak se projevuje a jak se proti ní bránit : doplňkový výukový materiál pro ZŠ a SŠ včetně didaktické aplikace tématu Smetáčková, Irena, Braun, Richard 2009 Monografie a sborník Ne
Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání Bartoňová, Miroslava, Vítková, Marie 2007 Monografie a sborník Ne
Český jazyk I pro 2. stupeň základní školy pro sluchově postižené Silovská, Jitka 2005 Monografie a sborník Ne
Paradigma somatopedie Vítková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
Praktické využití psů v zoorehabilitaci : pracovní sešit : seminář pro pedagogy : OPPA CZ.2.17/3.1.00/32105 Divišová, Zdenka 2010 Monografie a sborník Ne
Infectious diseases Husa, Petr, Krbková, Lenka, Holčíková, Alena 2006 Monografie a sborník Ne
Pedagogické dimenze volného času Knotová, Dana 2011 Monografie a sborník Ne
Psychologie Atkinsonová, Rita L., Herman, Erik, Petržela, Miroslav 1995 Monografie a sborník Ne
Drogy dnes Kadlec, Filip 2008 Monografie a sborník Ne
Základní dovednosti v gestalt psychoterapii Joyce, Phil, Sills, Charlotte 2011 Monografie a sborník Ne
Základní informace o osvojení (adopci) Bubleová, Věduna 2014 Monografie a sborník Ano
Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví Šulová, Lenka, Fait, Tomáš, Weiss, Petr 2011 Monografie a sborník Ne
Chci ještě trochu zhubnout Krch, František David, Richterová, Ivana 1998 Monografie a sborník Ne
Kingdom of children : culture and controversy in the homeschooling movement Stevens, Mitchell L. 2001 Monografie a sborník Ne
Treating self-injury : a practical guide Walsh, Barent W. 2006 Monografie a sborník Ne
The psychology of prosocial behavior : group processes, intergroup relations, and helping Stümer, Stefan, Snyder, Mark 2010 Monografie a sborník Ne
Děti potřebují rodinu : inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 22. a 23.5. 2008 Himmelová, Halina, Turnovská, Elena, Bechyňová, Věra, Matoušek, Oldřich 2008 Monografie a sborník Ne
Jak na šikanu Říčan, Pavel, Janošová, Pavlína 2010 Monografie a sborník Ne
Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování Pokorná, Věra 2010 Monografie a sborník Ne
Český jazyk pro 6. ročník ZŠ pro sluchově postižené : pracovní sešit. Sv. 1-3 Duchaňová, Eva 1999 Monografie a sborník Ne
Sborník přednášek 8. konference o hiporehabilitaci : 26.9.2009, Brno Dvořáková, Tereza 2009 Monografie a sborník Ne
Positive youth development through sport Holt, Nicholas L. 2008 Monografie a sborník Ne
Prebiotické vlastnosti mateřského mléka Nevoral, Jiří, Rada, Vojtěch, Ročková, Šárka, Tománková, Eva, Bunešová, Věra, Maršík, Petr, Sklenář, Jan 2011 Monografie a sborník Ano
Integrative Therapy (100 Key Points) Gilbert, Maria 2010 Monografie a sborník Ne
Souhrn účinnosti opatření pro prevenci a řešení problémového hráčství Vacek, Jaroslav 2014 Monografie a sborník Ano
Zdravá výživa malých dětí : [od narození do 6 let] Illková, Olga, Nečasová, Lucie, Daňková, Zdeňka 2009 Monografie a sborník Ne
Vulnerability as a strength Malterud, Kirsti, Solvang, Per 2005 Monografie a sborník Ne
Sexuálně motivovaná agrese z pohledu soudního lékaře Dvořáček, Igor 2008 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Tošner, Jiří 2003 Monografie a sborník Ano
Jak se bránit šikaně : praktický rádce pro děti, rodiče i učitele Field, Evelyn M. 2009 Monografie a sborník Ne
Somatopedické aspekty Vítková, Marie 2006 Monografie a sborník Ne
Vyučování za pomoci malých živočichů : příručka k projektu Alma Mater Studiorum Jančaříková, Kateřina, Bravencová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Úvod do integrativní psychoterapie Evans, Kenneth, Gilbert, Maria 2011 Monografie a sborník Ne
Příručka první pomoci Franěk, Ondřej, Trčková, Pavla 2012 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 349 350 351 352 353 354

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS