Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Vyučování jako dialog Kolář, Zdeněk, Šikulová, Renata 2007 Monografie a sborník Ne
Komunikace dětí s hluchoslepotou Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Specifické poruchy učení a chování Janderková, Dita 2010 Monografie a sborník Ne
Znak do řeči Kubová, Libuše 1999 Monografie a sborník Ne
Situation analysis of children in the Czech Republic 1998 Kovařík, Jiří, Kukla, Lubomír 1998 Monografie a sborník Ne
Handicap v příbězích Bauerová, Danuše, Pešková, Kateřina, Vahalíková, Martina 2008 Monografie a sborník Ne
Pes lékařem lidské duše, aneb, Canisterapie Galajdová, Lenka 1999 Monografie a sborník Ne
Sluchové postižení: úvod do surdopedie Horáková, Radka 2012 Monografie a sborník Ne
STOP online.cz [elektronický zdroj] : ohlaste nezákonný obsah CZ.NIC Není znám Monografie a sborník Ano
Neurofyziologie, psychomotorická stimulace pomocí hipoterapie Smíšková, Šárka, Dvořáková, Tereza, Véle, František, Bartošová, Jitka, Bitnar, Petr, Smejkal, M., Dolina, J., Prokešová, J., Hep, A., Soška, J., Casková, Vladimíra, Černá-Rynešová, Petra, Dousek, Jiří, Ninčáková, Simona, Smolová, Aurika, Semerád, Zbyněk, Hornáček, Karol, Kafková, Alexandra, Páleníková, Anna, Janura, Miroslav, Jiskrová, Iva, Kopecká, Tereza, Kučejová, Petra, Dvořáčková, Tereza, Kuchtová, Monika, Kulichová, Jana, Lišková, Lenka, Mašková, Andrea, Mašková, Michaela, Podrápská, Jana, Podrápská ml., Jana, Škardová, Magda 2009 Monografie a sborník Ne
Gestalt terapie doslova Perls, Frederick, S. 1996 Monografie a sborník Ne
Dítě a dospívající na útěku Sdružení Linka Bezpečí, Vanžura, Viktor, Pilař, Jiří, Broža, Jiří, Laipoldová, Šárka, Volechová, Helena, Svobodová, Michaela, Kloubek, Martin, Turnovská, Elena 2006 Monografie a sborník Ano
Nádory adolescentů a mladých dospělých Bajčiová, Viera 2011 Monografie a sborník Ne
Už nejsem vaše dcera : Monika B. Jäckel, Karin 1995 Monografie a sborník Ne
SOS nadváha Krch, František David, Málková, Iva 2001 Monografie a sborník Ne
Metoda Montessori a jak ji učit doma: školní léta Hainstock, Elizabeth G. 1999 Monografie a sborník Ne
Klinická logopedie Škodová, Eva, Jedlička, Ivan, Lechta, Ivan, Fukanová, Věra, Neubauer, Karel, Čecháčková, Miloslava, Salomonová, Anna, Žlab, Zdeněk, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Stryková, Eva, Kaulfussová, Jitka, Laudová, Lucie 2007 Monografie a sborník Ne
Dramaterapie Valenta, Milan 2011 Monografie a sborník Ne
Čelíme šikanování : sborník metod : metodický materiál Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR Perry, Jean, Carrington, Gillian 2006 Monografie a sborník Ne
Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem Červenková, Anna 1999 Monografie a sborník Ne
Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace Šimíková, Ivana, Vašečka, Imrich 2004 Monografie a sborník Ne
Slaďování profesního a rodinného života : zkušenosti, náměty a inspirace z projektů IS EQUAL Chržová, Jana, Kahabková, Jaroslava 2006 Monografie a sborník Ne
Pomocné tlapky o.p.s. [elektronický zdroj] : asistenční psi pro zdravotně postižené a canisterapie Pirnerová, Hana 2001 Monografie a sborník Ano
Jak drahá je nepoctivost: proč každému lžeme, hlavně sami sobě Ariely, Dan, Komňacká, Háta 2012 Monografie a sborník Ne
Freud po Freudovi Mitchell, Stephen, A., Black, Margaret J., Kovařík, Štěpán 1999 Monografie a sborník Ne
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob Adam, Zdeněk 2004 Monografie a sborník Ne
Pěstouni mají právo na služby: praktický průvodce pro náhradní rodinnou péči Bubleová, Věduna, Voběrek, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
Útěk od ďábla Davies, Sarah 2010 Monografie a sborník Ne
Jen jedno jablko denně : příběh lásky a uzdravení z anorexie Woolf, Emma 2013 Monografie a sborník Ne
Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí Vašutová, Maria 2008 Monografie a sborník Ne
Specifické poruchy učení a chování : sborník ... Institut pedagogicko-psychologického poradenství 1994 Monografie a sborník Ne
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením : praktické návody a důležité informace Roučková, Jarmila 2006 Monografie a sborník Ne
Národní akční plán sociálního začleňování Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2005 Monografie a sborník Ne
Helpnet.cz [elektronický zdroj] : informační portál pro osoby se specifickými potřebami Winter, Jaroslav 2002 Monografie a sborník Ne
Povídání o canisterapii Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým 2000 Monografie a sborník Ne
The dark sides of the Internet: on cyber threats and information warfare Peterson, Martin 2013 Monografie a sborník Ne
Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem Šumníková, Pavlína, Cerha, Josef 2007 Monografie a sborník Ne
Psychoanalytická diagnóza: porozumění struktuře osobnosti v klinickém procesu Drábková, Hana, McWilliams, Nancy 2015 Monografie a sborník Ne
Analýza problému mezinárodních adopcí a návrhy opatření k jejich usnadnění Bubleová, Věduna 1997 Monografie a sborník Ne
Uloupený život : příběh unesené dívky Dugard, Jaycee Lee 2013 Monografie a sborník Ne
Já jsem hlad : příběh o zápasu s mentální anorexií, hledání, cestě a návratu k ženské duši Dvořáková, Petra 2009 Monografie a sborník Ne
Internet addiction : a handbook and guide to evaluation and treatment Young, Kimberly, Abreu, Cristiano Nabuco de 2011 Monografie a sborník Ne
Systém dopravní výchovy BESIP (firma) 1971 Monografie a sborník Ne
Learning without school [elektronický zdroj] : home education Mountney, Ross 2009 Monografie a sborník Ne
When your child is cutting : a parent’s guide to helping children overcome self-injury McVey-Noble, Merry E., Khemlani-Patel, Sony, Neziroglu, Fugen A. 2006 Monografie a sborník Ne
Psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Zdeněk Matějček : naděje není v kouzlech Matějček, Zdeněk, Jandourek, Jan, Elblová, Markéta 1999 Monografie a sborník Ne
Drogy a šikana - stále nebezpečí : [soubor přednášek z konference : Vsetín 2006] Krejčířová, Olga, Goldová, Věra 2007 Monografie a sborník Ne
Specifické vývojové poruchy učení a chování : SPUCH : sborník prací studentů Filozofické fakulty OU Vašutová, Maria 2007 Monografie a sborník Ne
Cvičení z českého jazyka pro 5. ročník ZŠ pro sluchově postižené (s klíčem) Duchaňová, Eva 2000 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS