Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Tatínku, jeď opatrně! Balík, Jindřich 2006 Monografie a sborník Ne
Tales from the table [elektronický zdroj] : Lovaas Anderson, Margaret 2007 Monografie a sborník Ne
Ombudsman dětem a náctiletým Česko. Kancelář veřejného ochránce práv Není znám Monografie a sborník Ne
Hovory o psychoterapii : péče o duši současného člověka Hučín, Jakub 2001 Monografie a sborník Ne
Abstracts of the International Congress on Sudden Infant Syndrome : the role of environmental factors in infant morbidity and mortality Haidmayer, R. 1995 Monografie a sborník Ne
Communicating at the end of life : finding magic in the mundane Foster, Elissa 2010 Monografie a sborník Ne
Bolest šikanování Kolář, Michal 2005 Monografie a sborník Ne
Smyslové vnímání Žáčková, Hana, Jucovičová, Drahomíra 2007 Monografie a sborník Ne
Výchova řeči dětí v mateřské škole, aneb, Když se povolání stane koníčkem Kazdová, Vlastimila 2009 Monografie a sborník Ne
Klíč k posílení integrační politiky obcí : sociální vyloučení Romů a česká společnost Gabal, Ivan, Čada, Karel, Snopek, Jan 2008 Monografie a sborník Ne
Haf bez obav [elektronický zdroj] : magazín o psech a lidech Šafránková, Tereza 2004 Monografie a sborník Ne
Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí - 2010 : informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2010 Monografie a sborník Ano
Moje dítě neslyší? První informace pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením, jak porozumět jeho potřebám Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2010 Monografie a sborník Ne
Anorexia nervosa : příručka pro všechny, kteří nemocí trpí Papežová, Hana 2000 Monografie a sborník Ne
Cíle hipoterapie u DMO a jejich dosažení Smíšková, Šárka 2014 Monografie a sborník Ne
Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi Prochaska, James O., Norcross, John C., Štěpo, Jiří 1999 Monografie a sborník Ne
Manuál letecké výjezdové skupiny: výcvikový manuál Peřan, David, 2019 Monografie a sborník Ne
Zázrak z ulice : [skutečný příběh] Peters, Cherie Ann 2004 Monografie a sborník Ne
Why gender matters : what parents and teachers need to know about the emerging science of sex differences Sax, Leonard 2005 Monografie a sborník Ne
Dcery bez matek : ztráta jako dědictví Edelman, Hope 2010 Monografie a sborník Ne
Approaches to reducing the use of forced or child labor [elektronický zdroj] : summary of a workshop on assessing practice Sislin, John, Murphy, Kara 2009 Monografie a sborník Ne
Škola doma : příručka pro rodiče i prarodiče : (1.-5. ročník) anonymní dílo 2009 Monografie a sborník Ne
Audiology. Diagnosis Roeser, Ross J., Valente, Michael, Hosford-Dunn, Holly 2007 Monografie a sborník Ne
35 ways to help a grieving child 2nd ed. 2004 Monografie a sborník Ne
Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jucovičová, Drahomíra 2009 Monografie a sborník Ne
Vývojová fonologická porucha Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Konference sociálních pracovníků : Ostrava 2010 Info Press 2010 Monografie a sborník Ne
Hiporehabilitace Jiskrová, Iva, Casková, Vladimíra, Dvořáková, Tereza 2012 Monografie a sborník Ne
Slovník státní sociální podpory Nevrtal, Jindřich, Bárta, Milan 2000 Monografie a sborník Ne
Poruchy verbální komunikace a foniatrie Lejska, Mojmír 2003 Monografie a sborník Ne
Integrovaná gestalt terapie: obrysy, teorie, praxe Polster, Erving, Polster, Miriam, Polák, Anton 2000 Monografie a sborník Ne
Děti a ústavní péče - Věduna Bubleová Česká televize - Sama doma, Bubleová, Věduna 2007 Monografie a sborník Ano
Výchova ke zdravému způsobu života se zřetelem na prevenci závislostí : seminář ve dnech 30.11 - 1.12.1995 : sborník referátů Zieglerová, Helga, Krátoška, Josef 1996 Monografie a sborník Ne
The dictionary of homophobia [elektronický zdroj] : a global history of gay & lesbian experience Tin, Louis-Georges, Redburn, Marek, Michaud, Alice, Mathers, Kyle 2008 Monografie a sborník Ne
Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání Kocourková, Jana, Koutek, Jiří, Lebl, Jan 1997 Monografie a sborník Ne
Čas zármutku : pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázejí Tausch, Daniela 2011 Monografie a sborník Ne
Sama bych se v nebi bála-- : příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině Janáková, Ludmila 2012 Monografie a sborník Ne
Děti a média Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Vývojové poruchy čtení Matějček, Zdeněk 1978 Monografie a sborník Ne
Cesta za poznáním šikany, šikanování mezi dětmi Vaníčková, Eva 2002 Monografie a sborník Ne
Specifické poruchy učení : soubor pracovních listů k nápravě dyslexie, dysortografie a dysgrafie na 1. stupni ZŠ Černá, Lenka 2007 Monografie a sborník Ne
Vývojová verbální dyspraxie Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Kudy ke dnu : analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova Prudký, Libor, Šmídová, Michaela 2010 Monografie a sborník Ne
Hipoterapie : léčba pomocí koně Hollý, Karol, Hornáček, Karol 2005 Monografie a sborník Ne
State social support Vodička, Jindřích 1997 Monografie a sborník Ne
Když naše dítě neslyší Fenclová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Hiporehabilitace v ergoterapii, ergoterapie v hiporehabilitaci Jelínková, Jana, Smíšková, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Gestalt terapie: vzrušení lidské osobnosti a její růst Perls, Frederick, S., Hefferline, Ralph, F., Goodman, Paul 2004 Monografie a sborník Ne
Výsledky sexuální výchovy na ZDŠ u učňů a gymnazistů [rukopis] Rychtecký, Adam 1994 Monografie a sborník Ne
Mentální anorexie : příčiny, průběh a nové léčebné metody Leibold, Gerhard 1995 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 349 350 351 352 353 354

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS