Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Násilná a mravnostní trestná činnost : (vybrané kapitoly) Lukeš, Václav 2004 Monografie a sborník Ne
Skrytá symetrie lásky Hellinger, Bert, Weber, Gunthard, Beaumont, Hunter 2000 Monografie a sborník Ne
Život v Duze Novotná, Michaela, Bláha, Alois, Šťastná, Zdena 1993 Článek v periodikách Ne
Asthma protection in children brought up on farms CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2008 Výzkumy Ne
Adventní koncert pomůže tělesně postiženým dětem a sportovcům : stručně : události v regionu Linhart, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Propojení výuky s praxí Sedláková, Jaroslava, Řeřichová, Daniela 2008 Článek v periodikách Ne
Počátky našeho duševního života Matějček, Zdeněk, Langmeier, Josef 1986 Monografie a sborník Ne
Cvičné texty pro logopedii Treuová, Hana, Linhartová, Ludmila 2002 Monografie a sborník Ne
Problém dětská mozková obrna Severa, Stanislav 1996 Článek v periodikách Ne
První lásky na pískovišti Kramulová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
Syn mi řekl, že děti neumírají. Mělo by to tak být : rozhovor Deníku Svobodová, Vendula, Vaníčková, Barbora 2011 Článek v periodikách Ne
Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečujících o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby Bičáková, Olga 2008 Článek v periodikách Ne
O narušení a změně osobnosti MacLaren, Catharine 2005 Článek v periodikách Ne
Mají narkomani dostávat léky místo drogy? Popov, Petr, Hrdličková, Lucie, Richterová Těmínová, Martina 2010 Článek v periodikách Ne
Syndrom CAN : (syndrom týraného dítěte) Slaný, Jaroslav 2008 Monografie a sborník Ne
Ano kvalitativní metodologii ve speciální pedagogice Kysučan, Jaroslav 2009 Článek v periodikách Ne
Hrajeme si s řečí - aby moje dítě správně mluvilo : logopedie pro děti od 4 do 7 let Pávková, Bohdana 2004 Monografie a sborník Ne
Úvod do integrativní speciální pedagogiky Pešatová, Ilona, Tomická, Václava 2007 Monografie a sborník Ne
Po rozvodu rodičů Kramulová, Daniela 2006 Článek v periodikách Ne
Humanitární intervence - srozumitelný pojem? Štěpánek, Přemysl 2003 Článek v periodikách Ne
Novinky v elektrokonvulzivní terapii = News in electroconvulsive therapy Hosák, Ladislav 2010 Článek v periodikách Ne
O koho jde Linhartová, Hana 2005 Článek v periodikách Ne
Setkání u rodinného stolu Müllerová, Věra 2008 Článek v periodikách Ne
Linka důvěry: První pomoc, když kamarád selže Ptáček, Ladislav, Otradovcová, Jaroslava 2010 Článek v periodikách Ne
Praxe dětského psychologického poradenství : celost. vysokošk. příručka pro stud. filoz. a pedag. fakult Matějček, Zdeněk 1991 Monografie a sborník Ne
Vybrané kapitoly k integraci ve školství Tomická, Václava 2000 Monografie a sborník Ne
Poruchy chování u dětí předškolního věku Leskovjanská, Gabriela 2010 Článek v periodikách Ne
Nová náboženství a sekty = New religions and sects Lužný, Dušan 2010 Článek v periodikách Ne
Sestra nebo bratr? Sourozenci vás ovlivní na celý život Adler, Iva 2008 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním = Education of socially disadvantaged pupils Němec, Jiří, Vojtová, Věra 2009 Monografie a sborník Ne
Terapie rodinných systémů : vývoj v milánských systematických terapiích Jones, Elsa 1996 Monografie a sborník Ne
Pěstounská péče - šance i pro zdravotně postižené děti? anonymní dílo 1997 Článek v periodikách Ne
Patří dvouleté dítě do mateřské školy? Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapie v klinické praxi = Music therapy in clinical practice Stejskalová, Marina 2010 Článek v periodikách Ne
Týrání a zneužívání dětí jako politická konstrukce na pozadí krize rodiny Elshtain, Jean Bethke 1995 Monografie a sborník Ne
Nešikovné dítě potřebuje naše pochopení Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Mírná kognitivní porucha v praxi = Mild cognitive impairment in clinical praxis Sheardová, Kateřina 2010 Článek v periodikách Ne
Nevidět, neslyšet a do ničeho se nemotat? Čírtková, Ludmila 2005 Článek v periodikách Ne
Když se na mě díváte, nezvládnu to Hrdličková, Lucie 2010 Článek v periodikách Ne
Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči Matějček, Zdeněk, Dytrych, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Týrání a zneužívání dětí ve Vídni v době Freuda : (korespondenční lístky z konce světa) Wolff, Larry 2007 Monografie a sborník Ne
Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění Holub, Martin 2010 Monografie a sborník Ne
Vidět věci jinak : rozhovory rodinných terapeutů Gjuričová, Šárka, Špitz, Jan, Kubička, Jiří 1998 Monografie a sborník Ne
Problematika edukace dospělých osob s mentálním postižením Křížkovská, Petra, Müller, Oldřich 2012 Článek v periodikách Ne
"Někdy stojí za to hodit všechno za hlavu," říká psycholožka Václava Masáková, s níž jsme mluvili o tom, jak předejít vyčerpání při práci s dětmi Masáková, Václava, Těthalová, Marie 2006 Článek v periodikách Ne
Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Zelinková, Olga, Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Horolezci z Chebu při expedici obdarují gruzínské děti Maďa, Lukáš 2010 Článek v periodikách Ne
Terapeutická komunita pro klienty s poruchami osobnosti Ernest, Radoslav 2008 Článek v periodikách Ne
Koncepce integrace cizinců a situace v jednotlivých oblastech Svoboda, Arnošt 2008 Článek v periodikách Ne
Nesmíš plakat! Roubalová, Věra 2005 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 358 359 360 361 362 363 364

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS