Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Poruchy zažívání souvisí se spánkem anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
Může nové školní písmo negativně ovlivnit mentální rozvoj dětí? Honzák, Radkin, Kulišťák, Petr, Jedelská, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Distribuce některých proměnných ve výběru psoriatiků a jejich modifikace skupinovou psychoterapií Balaštík, Drahomír, Semrádová, Věra 2007 Článek v periodikách Ne
Rodinná politika a demografie rodiny - statistiky, srovnání, analýzy vybraných evropských států : studie Vlček, Martin, Kantorová, Vladimíra 2003 Monografie a sborník Ne
Malování mandal : zdroj klidu : 85 uklidňujících předloh Wuillemet, Sascha, Cavelius, Andrea-Anna 1999 Monografie a sborník Ne
Školy jsou pro všechny děti Smékalová, Etel 1996 Článek v periodikách Ne
Study highlights learning difficulties in children born extremely prematurely CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2009 Výzkumy Ne
Vzdělávání a potřeby romských dětí a mládeže anonymní dílo 2008 Článek v periodikách Ne
Nechtěné děti : závěrečná zpráva dílčího úkolu st. plánu badatelského výzkumu čís. VII-3-7/2.2. Část A, B Dytrych, Zdeněk, Matějček, Zdeněk, Schüller, Vratislav 1975 Monografie a sborník Ne
Rodičovská práva a propouštění novorozenců do domácí péče Dostál, Ondřej 2007 Článek v periodikách Ne
Specifické vývojové poruchy učení Fiala, Tomáš 2009 Článek v periodikách Ne
Bullied children at high risk of developing psychotic symptoms 2009 Výzkumy Ne
Fundraisingové aktivity : jak získat finanční prostředky od místní komunity Polačková, Zuzana 2005 Monografie a sborník Ne
Vývoj legislativní úpravy dobrovolnictví v zahraničí a v České republice Gjuričová, Jitka 2008 Článek v periodikách Ne
Poruchy pozornosti a kouření anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
Mrtvice mění i vztahy v rodině Hrdličková, Lucie 2010 Článek v periodikách Ne
Připravovaná novela zákona o péči o zdraví lidu rozhodná pro oblast sociálně právní ochrany dětí Uherek, Pavel 2007 Článek v periodikách Ne
Náhrada škody na zdraví u nezletilé; Skoda na zdraví utrpěná v důsledku napadení psem; Odpovědnost za škodu dle 415 a násl. občanského zákoníku : usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3516/2007 Česko. Nejvyšší soud, Dostál, Ondřej 2009 Článek v periodikách Ne
Pomáhají Romům i s úkoly : Romům v Přerově se snaží částečně usnadnit život i čtyři dobročinné organizace Poláková-Uvírová, Petra, Rozkošná, Dagmar 2008 Článek v periodikách Ne
Alfa – Dům na půl cesty Přichystal, David 2002 Článek v periodikách Ne
Italian researchers investigate health of prison babies CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2009 Výzkumy Ne
Hazlovští chtěli pomoci malému nemocnému chlapci, uspořádali pro něj další koncert Bežáková, Jana 2012 Článek v periodikách Ne
Mluvím s dětmi, co milují Hitlera a kreslí oběšence Drtilová, Jana, Jedelská, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol : analytická studie - výsledky rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání Kratochvílová, Jana, Havel, Jiří, Filová, Hana 2009 Monografie a sborník Ne
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v Plzni Slupková, Zdenka 1995 Článek v periodikách Ne
ADRA tu není jen pro velké pohromy anonymní dílo 2008 Článek v periodikách Ne
Aggression normalised among children exposed to violence CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2011 Výzkumy Ne
Jak dostat tatínka do léčebny : rozhovor s Judith Landau Landau, Judith, Nepustil, Pavel 2007 Článek v periodikách Ne
Strategie proti drogám Zukal, Jiří 2008 Článek v periodikách Ne
Peníze nejsou důležité – když jsou Novák, Tomáš 2005 Článek v periodikách Ne
Měl by být u nás uzákoněn institut "náhradního mateřství"? Honzák, Radkin, Svoboda, Bohuslav, Jedelská, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Rozvod je stejně traumatizující jako válka Matoušek, Oldřich, Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Sbírka Dětský sen vybírala na nemocné, ne všem peníze poslala Slonková, Sabina, Machálková, Jana 2003 Článek v periodikách Ne
Adopce dětí na dálku : černí (i bílí) andílci Vašák, Vašek 2003 Článek v periodikách Ne
Watch more TV, watch your waist expand CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2011 Výzkumy Ne
Fundraising Šobáňová, Petra 2010 Monografie a sborník Ne
Péče o psychický vývoj dětí raného věku Sobotková, Daniela, Dittrichová, Jaroslava, Pilařová, Martina 2005 Článek v periodikách Ne
Přemůžeme autizmus? : průvodce pro rodiče, použitelný i pro pediatry, psychiatry a všechny obětavé bytosti, které se snaží pomáhat dětem s autizmem Strunecká, Anna, Urbánková, Blanka, Cecavová, Linda 2009 Monografie a sborník Ne
Smích jako lék Videmannová, Alexandra M. 2010 Článek v periodikách Ne
Rozumově nadané dítě ve školce Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Řešení pro matky s dětmi v tísni anonymní dílo 2001 Článek v periodikách Ne
A study shows that the cochlear implant reduces the delay suffered by deaf children in language acquisition CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2009 Výzkumy Ne
Maminko, musím tě chránit! : vztah dětí k psychicky nemocným rodičům anonymní dílo 2010 Článek v periodikách Ne
Fond ohrožených dětí [elektronický zdroj] Fond ohrožených dětí Není znám Monografie a sborník Ne
Půlstoletí školky pro děti s mentálním postižením Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Nadace pro transplantaci kostní dřeně anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Ředitel MDK rozzářil oči dětem v sokolovské nemocnici : pacienti na dětském oddělení ocenili spoustu hraček i televize, které jim zpříjemní pobyt Cichocki, Roman 2010 Článek v periodikách Ne
Adié, sociální státe? Birnbaum, Christoph 2003 Článek v periodikách Ne
Onkologicky nemocný v rodině Krtičková, Kateřina 2005 Článek v periodikách Ne
Máme vědět, zda jsme byli chtěné dítě? Cenková, Tamara, Růžička, Jiří, Hrdličková, Lucie 2010 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 357 358 359 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS