Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Hemolyticko-uremický syndrom Zieg, Jakub, Bláhová, Květa, Dušek, Jiří 2011 Článek v periodikách Ano
Postižení ledvin při Henoch-Schönleinově purpuře Zieg, Jakub, Skálová, Sylva 2010 Článek v periodikách Ano
Výchova ke zdravému způsobu života se zřetelem na prevenci závislostí : seminář ve dnech 30.11 - 1.12.1995 : sborník referátů Zieglerová, Helga, Krátoška, Josef 1996 Monografie a sborník Ne
Traumatic Experience and the Brain Zielger, Dav 2002 Monografie a sborník Ne
Průvodce žáků základních škol pro výuku vybraných nejdůležitějších článků Úmluvy o právech dítěte Zierhutová, Jana 2008 Monografie a sborník Ne
Srovnání motorických dovedností žáků ZŠ praktických Zikl, Pavel 2013 Článek v periodikách Ne
Pojem kombinované postižení Zikl, Pavel 2005 Článek v periodikách Ne
Žák s kombinovaným postižením v základní škole Zikl, Pavel 2008 Článek v periodikách Ne
Komparace manuálních dovedností žáků základních škol praktických a běžných škol Zikl, Pavel, Maněnová, Martina 2012 Článek v periodikách Ne
Problematika sexuálního zneužívání dětí ve věku od 3 do 9 let v Dětském krizovém centru z. ú., Praha Zíková, Markéta 2017 Bakalářská práce Ano
Konflikty mezi partnery po narození prvního dítěte z pohledu matek Žilinčíková, Lenka 2015 Bakalářská práce Ano
Individuální vzdělávání není nebezpečné Zimčík, Ludvík 2015 Článek v periodikách Ano
Málotřídní škola ve věku informačních technologií Zimčík, Ludvík, Ježek, František 2003 Článek v periodikách Ano
Taktilní znakový jazyk u nás Zimermanová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Žena bez práce čte pohádky : dlouhodobě nezaměstnaní musejí pracovat alespoň 20 hodin v měsíci, jinak přijdou o část dávek Zimmelová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ne
Miss nafotila kalendář pro Arpidu Zimmelová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ne
Zumbou vytančili Světlušce za tři hodiny 73 640 korun Zimmelová, Lenka 2011 Článek v periodikách Ne
Náhradní rodinná péče a zahraniční zkušenosti Zimová, Markéta 2011 Rigorózní práce Ano
Rodinné právo Zinčenková, Stanislava 2001 Monografie a sborník Ne
Tvůrčí proces v Gestalt terapii Zinker, Joseph C. 2004 Monografie a sborník Ne
Čím mohou lidé s mentálním postižením obohatit ty, kteří s nimi žijí a pracují ? [rukopis] Zirhutová, Šárka 2010 Bakalářská práce Ano
Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek misinformace Žitníková, Dominika 2014 Bakalářská práce Ano
Nebojte se mediální výchovy Živná, Pavla 2008 Článek v periodikách Ne
Diagnostika syndromů a malformací Žižka, Jan 1994 Monografie a sborník Ne
Zdokonalování implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních : doporučení (2000)22 vydané Výborem ministrů Rady Evropy 29. listopadu 2000 a zpráva Žižka, Jan 2003 Monografie a sborník Ne
Zkušenost osobní asistentky s lidmi s postižením [rukopis] Žižková, Alena 2008 Bakalářská práce Ano
Problematika HIV/AIDS v dětství a adolescenci Zjevíková, Alena, Matlerová, Šárka, Martinková, Irena 2012 Článek v periodikách Ano
Výživa nedonošených mateřským mlékem [elektronický zdroj] Zlatohlávková, Blanka Není znám Monografie a sborník Ano
Slavnostní otevření čítárny pro sluchově postižené děti ve Valašském Meziříčí Zlínský kraj, www.val-mez.cz 2013 Videozáznam Ano
Co do školy nepatří Žlunková, Jitka 2010 Monografie a sborník Ne
Zkušenost matek s negativními pocity vůči vlastním dětem Žmolíková, Lucie 2012 Diplomová práce Ano
Jak vychovávat chlapce a dívky Zormanová, Lucie 2013 Článek v periodikách Ne
Děti a mládež jako oběti násilí Zoubková, Ivana 2002 Článek v periodikách Ano
Kontrola kriminality mládeže Zoubková, Ivana 2002 Monografie a sborník Ne
Kriminalita mládeže Zoubková, Ivana, Černíková, Vratislava, Nikl, Jaroslav 2001 Monografie a sborník Ne
Terezka, aneb, Život s DMO 2 Zoubková, Pavlína. 2015 Monografie a sborník Ne
Jak z nedochůdčat rostou diabetici, aneb, Teorie spořivého fenotypu Zouhar, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Úkoly dětské sestry v prevenci rizikového chování dětí a mládeže Zouharová, Alena 2005 Článek v periodikách Ano
Způsobilost k výkonu povolání dětské sestry Zouharová, Alena 2005 Článek v periodikách Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením Zouharová, Dana, Farkašová, Lenka 2015 Monografie a sborník Ano
Arteterapie : možnosti využití arteterapie při práci s žáky v ZŠ speciální Zouharová, Marika 2009 Monografie a sborník Ne
Arteterapie v primární prevenci sociálně patologických jevů u pubescentů Zouharová-Dobruská, Jana 2005 Článek v periodikách Ne
Modelky předváděly pro Maxovou : benefiční módní přehlídka v českobudějovické sportovní hale přinesla nadaci známé modelky 150 tisíc korun Zounar, Martin, Hrdina, Karel 2007 Článek v periodikách Ne
Následná ambulantní fyzioterapie nezralých dětí Zounková, Irena, Smolíková, Libuše 2012 Článek v periodikách Ano
Sexuální funkce při léčbě depresivní poruchy agomelatinem Žourková, Alexandra, Holanová, Marta, Novotná, Jana 2012 Článek v periodikách Ano
Emoční indikátory v kresbě lidské postavy u dětí Zradičková Šafránková, Karla 2009 Článek v periodikách Ne
Co vadí feministkám ve výuce Zrno, Matyáš 2007 Článek v periodikách Ne
Dětský autismus [videozáznam] Zrno, Petr, Speváková, Šárka 2009 Multimediální nosič Ne
Teoretické a praktické problémy činnosti nadací v ČR [rukopis] Zůbek, Libor 1998 Bakalářská práce Ne
Tělesná hmotnost a myšlení na příkladu mentální anorexie Žuchová, Svetlana 2009 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS