Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Prosocial traits and tendencies of students of helping professions [elektronický zdroj] Záškodná, Helena 2010 Multimediální nosič Ne
Sociální deviace dětí a mládeže Záškodná, Helena 1998 Monografie a sborník Ne
Prosociální chování a jeho rozvíjení u pomáhajících profesí Záškodná, Helena, Kubicová, Alina, Mlčák, Zdeněk 2009 Monografie a sborník Ne
Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie Záškodná, Helena, Mlčák, Zdeněk 2009 Monografie a sborník Ne
Suicidální chování a abúzus návykových látek Záškodná, Helena, Pavlica, Karel 2010 Článek v periodikách Ne
Psychosociální souvislosti mezi závislostí na drogách a suicidálními tendencemi u matek a těhotných žen Záškodná, Helena, Žižková, Blanka 2010 Článek v periodikách Ne
Postavení a úkoly Probační a mediační služby Žatecká, Eva 2007 Monografie a sborník Ne
E-learning a žáci se specifickými poruchami učení = E-learning and students with specific learning disabilities Zatloukal, Karel, Ulrich, Miroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Žáci s diagnostikovanými SPU a SPCH = Students with diagnosed learning disorders and behaviour disorders Zatloukal, Karel, Ulrich, Miroslav 2010 Článek v periodikách Ne
Použití e-learningových technologií ve speciálních případech = The application of e-learning technologies in special cases Zatloukal, Karel, Ulrich, Miroslav 2010 Článek v periodikách Ne
Alergie Zátopníček, Řehoř Tomáš 2004 Článek v periodikách Ne
Bambiriáda jako prostředek komunikace dětských sdružení a veřejnosti [rukopis] Zavadilová, Petra 2012 Bakalářská práce Ano
Absence psychosociální intervence v lůžkovém zařízení Závišek, Josef 2012 Článek v periodikách Ne
Sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami Závišková, Kristýna 2019 Diplomová práce Ano
Výtvarný projev sexuálně zneužívaných dětí Závora, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Je nadání danajský dar? Závozdová, Ivana 2008 Článek v periodikách Ne
Nadané děti : mýty a pověry Závozdová, Ivana 2008 Článek v periodikách Ne
Náhradní rodinná péče v České republice Závůrková, Hana 2008 Bakalářská práce Ano
Stalking pohledem jeho obětí Zbořilová, Klára 2009 Článek v periodikách Ne
Pobyt v azylovém domě pohledem klientek, obětí domácího násilí Zbořilová, Petra 2009 Diplomová práce Ano
Trestní soudnictví nad mladistvými v ČR a v zahraničí Zborník, František, Rozum, Jan, Kotulan, Petr 1996 Monografie a sborník Ne
Niektoré zmeny v psychologických charakteristikách integrovane vzdelávaných sluchovo postihnutých detí a adolescentov Zborteková, Katarína 2006 Článek v periodikách Ne
Projektová činnost. Odstraňování bariér v městském inženýrství Zdařilová, Renata 2006 Monografie a sborník Ne
Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení Zdráhalová, K., Sedláček, Petr (onko), Smíšek, P., Keslová, P., Štěrba, J., Hrstková, H., Blažek, Mihál, V., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Timr, P., Zemanová, Z., Jarošová, M., Oltová, A., Schwarz, J., Pospíšilová, Š., Mejstříková, E., Hrušák, O., Zuna, J., Vodičková, E., Zámková, A., Blatný, J., Zapletal, O., Vávra, V. 2011 Článek v periodikách Ne
Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002 Zdráhalová, Kateřina, Štěrba, Jaroslav, Domanský, Jiří, Blažek, Bohumír, Ptoszková, Hana, Mihál, Vladimír, Novák, Zbyněk, Hak, Jiří, Procházková, Daniela, Černá, Zdeňka, Timr, Pavel, Jabali, Yahia, Sedláček, Petr (onko), Smíšek, Petr, Zemanová, Zuzana, Jarošová, Marie, Houdková, Alena, Mejstříková, Ester, Hrušák, Ondřej, Zuna, Jan, Janotová, Iveta, Trka, Jan, Starý, Jan 2015 Článek v periodikách Ne
Resuscitace dítěte Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 2009 Videozáznam Ano
Resuscitace kojence Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 2009 Videozáznam Ano
Jak odcizení hraček vyvolalo kašel u předškoláka Zdravotnictví + Medicína, Chládková, Jiřina 2008 Článek v periodikách Ano
Na prvním místě potřeby dítěte Zdrubecká, Helena, Šťástková, Zlata 2005 Článek v periodikách Ne
Zebra zkouší děti, co může vykolejit vlak : skřítci Zebra a Čára naučí i školáky z Karlovarského kraje, jaké nebezpečí jim hrozí na silnici nebo železnici Zedník, Vladimír 2011 Článek v periodikách Ne
Rodinná politika pro Českou republiku Žegklitz, Jaromír 2005 Monografie a sborník Ne
Kriminalita a mládež Želásko, Petr 1994 Článek v periodikách Ne
Podpora rodiny Zelená, Martina, Klégrová, Alžběta 2006 Monografie a sborník Ne
Výskyt sexuálních dysfunkcí u pacientů s epilepsií = Sexual dysfunctions in patients with epilepsy Zelená, Věra 2009 Článek v periodikách Ne
Rozvod a jeho dopad na děti v adolescentním věku Zeleňáková, Šárka 2007 Bakalářská práce Ano
Mimořádně nadaní žáci Zelendová, Eva, Tomek, Karel 2008 Článek v periodikách Ne
Prejavy vrodených porúch imunity v ORL oblasti Zeleník, Karol, Komínek, Pavel 2013 Článek v periodikách Ano
Retrofaryngeální absces Zeleník, Karol, Komínek, Pavel, Matoušek, Petr 2007 Článek v periodikách Ano
Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí Zeleník, Karol, Mrázek, Jiří, Klečka, Petr 2007 Článek v periodikách Ano
Neobvyklá příčina zduření v oblasti šupiny spánkové kosti Zeleník, Karol, Mrázková, Eva, Mrázek, Jiří 2006 Článek v periodikách Ano
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením na 1. stupni běžné ZŠ Zelenková, Marie 2013 Diplomová práce Ano
Rozvod a právní úprava poměrů rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu [rukopis] Zelenková, Monika 2008 Diplomová práce Ano
Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD Zelinková, Olga 2015 Monografie a sborník Ne
Dyspraxie: vývojová porucha pohybové koordinace Zelinková, Olga 2017 Monografie a sborník Ne
Dyslexie v předškolním věku? Zelinková, Olga 2012 Monografie a sborník Ne
Čteme a počítáme s počítačovými programy firmy GeMiS: metodická příručka Zelinková, Olga 2002 Monografie a sborník Ne
Co je dyslexie, její rizika a diagnostika Zelinková, Olga 2013 Monografie a sborník Ne
Cizí jazyky a specifické poruchy učení Zelinková, Olga 2005 Monografie a sborník Ne
Dyslexie na 2.stupni Zelinková, Olga 1996 Článek v periodikách Ne
Co nového ve výuce čtení Zelinková, Olga 1997 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 358 359 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS