Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Rodina dítěte se syndromem fragilního X chromozomu Zádrapová, Monika 2015 Diplomová práce Ano
Psychometrická analýza a faktorová štruktúra Škály rastu spojeného so stresom Záhorová, Stanislava, Halama, Peter 2010 Článek v periodikách Ne
Peníze nepadají z nebe Zahradníčková, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Nekřič, vždyť tě slyším : hluk, aneb, Děti jako "psychoznečišťovatelé" Zahradníčková, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Kdo naučí naše děti zdravě jíst? Zahradníčková, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Má postiženou dceru, proto pořádá festival Zahradníková, Andrea 2011 Článek v periodikách Ne
Maják ukazuje cestu sídlištěm : kontaktní centrum na Máji oslavilo první výročí. Romským dětem nabízí hry i doučování Zahradníková, Andrea 2009 Článek v periodikách Ne
Dobrovolníci pomáhájí i tím, že hrají Člověče, nezlob se Zahradníková, Andrea 2011 Článek v periodikách Ne
Africká školka má jen betonovou podlahu a jednu tabuli Zahradníková, Andrea 2010 Článek v periodikách Ne
Breakdance cvičí až po napsání úkolů : zařízení pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro pomáhá se školou i nabízí zábavu Zahradníková, Andrea 2010 Článek v periodikách Ne
Nikoliv rodiče, ale nevhodné časopisy, kamarádi a internet Zajíc, Jiří 2010 Článek v periodikách Ne
Nejlepší prevencí na problémy s dospíváním je dobrá parta Zajíc, Jiří, Kučera, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Hranice bezpečí : metodický průvodce prevencí sexuálního zneužívání dětí a mladistvých I. Zajíc, Jiří, Přílepková, Michaela 2009 Monografie a sborník Ne
Léčba popálenin je mnohaletá záležitost. S řadou pacientů si tykáme, říká nový přednosta popálenin Zajíček, Robert, Boháčková, Jolana 2015 Článek v periodikách Ano
Následky rozsáhlého termického úrazu u dětí Zajíček, Robert, Kripner, Jiří, Mauer, Miloš 2010 Článek v periodikách Ano
Hydrogelové kryty Viacell při léčbě termických úrazů Zajíček, Robert, Kubok, Richard, Brož, Ludomír 2011 Článek v periodikách Ano
Hojení široce síťovaných autotransplantátů pomocí autologních epidermálních buněk a bezbuněčné xenodermis Xe-Derma Zajíček, Robert, Pafčuga, Igor, Šuca, Hubert, Königová, Radana, Brož, Ludomír, Matoušková, Eva 2012 Článek v periodikách Ano
Unikátní pedagogické centrum nabízí učitelům umělecké dílny pro handicapované Základní umělecká škola. Krnov, Šťástková, Zlata 2006 Článek v periodikách Ano
Pomůcky pro rozvoj řeči dětí předškolního věku Zakouřilová, Kamila 2013 Bakalářská práce Ano
Možnosti rané péče u dětí s hluchoslepotou se zaměřením na komunikaci matky s dítětem Žáková, Kateřina 2016 Bakalářská práce Ano
Komunitní edukační centrum Maják - popis projektu Žáková, Monika 2000 Článek v periodikách Ne
Realizace mezinárodních osvojení Záleský, Rostislav 2001 Článek v periodikách Ne
Projekt HANDICAP - "GEMINI" : (bezbariérový architektonický prostor) Žalmanová, Petra 2000 Monografie a sborník Ne
Výchova k podpoře zdraví a prevenci kouření dětí a mládeže [rukopis] Žaloudíková, Iva 2005 Rigorózní práce Ne
Program primární prevence kouření a podpory zdravého životního stylu "Normální je nekouřit" Žaloudíková, Iva 2008 Článek v periodikách Ne
Výchovně-vzdělávací preventivní program pro mladší školní věk "Normální je nekouřit" Žaloudíková, Iva, Hrubá, Drahoslava 2006 Článek v periodikách Ne
Normální je nekouřit : program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) Žaloudíková, Iva, Hrubá, Drahoslava 2006 Monografie a sborník Ne
Normální je nekouřit Žaloudíková, Iva, Hrubá, Drahoslava 2005 Článek v periodikách Ne
Integrace dítěte s Downovým syndromem na základní škole Žaludová, Radoslava 2010 Bakalářská práce Ano
Akutní pyelonefritida u dětí do dvou let věku Zamboryová, Jana, Sládková, Eva, Šefrna, František 2012 Článek v periodikách Ano
Léčba mentální anorexie u dětí a adolescentů se zaměřením na farmakoterapii Zámečníková, Renata, Hort, V. 2003 Článek v periodikách Ne
Interpretace sérologických vyšetření u gravidních žen a novorozenců Žampach, Pavel 2005 Článek v periodikách Ano
[Promoting Young People‘s Sexual Health. International Perspectives] Žampachová, Markéta 2009 Článek v periodikách Ano
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace se žákem se zdravotním postižením Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Jód a štítná žláza: optimální přivod jódu a poruchy z jeho nedostatku Zamrazil, Václav, Čeřovská, Jarmila 2014 Monografie a sborník Ne
Ještě jednou: ALVALÍDA Žantovský, Petr, Smrž, Pavel 1992 Článek v periodikách Ne
Akutní postižení ledvin (akutní selhání ledvin) a chronické selhání ledvin - co se změnilo a co by nás mělo zajímat? Zaoral, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ne
Vybrané problémy sociální pedagogiky Zapletal, Bedřich 2003 Monografie a sborník Ne
Trombofilní stavy a jejich klinický význam v dětské populaci České republiky Zapletal, Ondřej 2012 Disertační práce Ano
Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách Zapletalová, Jana 2006 Monografie a sborník Ne
Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných : zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Zapletalová, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Školní poradenská pracoviště - pojetí a charakteristika Zapletalová, Jana 2008 Článek v periodikách Ne
Může školní psycholog ovlivnit klima ve škole? Zapletalová, Jana, Hainová, Helena, Serbousková, Zuzana 2011 Článek v periodikách Ne
Paragrafy a poradenství Zapletalová, Jana, Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Jakou budoucnost mají školní poradenská pracoviště? Zapletalová, Jana, Švancar, Radmil 2007 Článek v periodikách Ne
Opožděná puberta Zapletalová, Jiřina 2006 Článek v periodikách Ano
Syndrom Prader-Willi: rady pro rodiče, děti a blízké okolí Zapletalová, Jiřina 2004 Monografie a sborník Ne
Nové indikace k léčbě růstovým hormonem u dětí v České republice Zapletalová, Jiřina, Lebl, Jan, Černá, Jana 2006 Článek v periodikách Ano
Význam včasné speciálněpedagogické diagnostiky u dětí se zdravotním postižením v předškolním věku Žárská, Kateřina 2015 Diplomová práce Ano

1 2 3 4 357 358 359 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS