Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Normální je nekouřit : program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) Žaloudíková, Iva, Hrubá, Drahoslava 2006 Monografie a sborník Ne
Normální je nekouřit Žaloudíková, Iva, Hrubá, Drahoslava 2005 Článek v periodikách Ne
Integrace dítěte s Downovým syndromem na základní škole Žaludová, Radoslava 2010 Bakalářská práce Ano
Akutní pyelonefritida u dětí do dvou let věku Zamboryová, Jana, Sládková, Eva, Šefrna, František 2012 Článek v periodikách Ano
Léčba mentální anorexie u dětí a adolescentů se zaměřením na farmakoterapii Zámečníková, Renata, Hort, V. 2003 Článek v periodikách Ne
Interpretace sérologických vyšetření u gravidních žen a novorozenců Žampach, Pavel 2005 Článek v periodikách Ano
[Promoting Young People‘s Sexual Health. International Perspectives] Žampachová, Markéta 2009 Článek v periodikách Ano
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace se žákem se zdravotním postižením Žampachová, Zuzana 2015 Monografie a sborník Ano
Jód a štítná žláza: optimální přivod jódu a poruchy z jeho nedostatku Zamrazil, Václav, Čeřovská, Jarmila 2014 Monografie a sborník Ne
Ještě jednou: ALVALÍDA Žantovský, Petr, Smrž, Pavel 1992 Článek v periodikách Ne
Akutní postižení ledvin (akutní selhání ledvin) a chronické selhání ledvin - co se změnilo a co by nás mělo zajímat? Zaoral, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ne
Vybrané problémy sociální pedagogiky Zapletal, Bedřich 2003 Monografie a sborník Ne
Trombofilní stavy a jejich klinický význam v dětské populaci České republiky Zapletal, Ondřej 2012 Disertační práce Ano
Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách Zapletalová, Jana 2006 Monografie a sborník Ne
Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných : zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Zapletalová, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Školní poradenská pracoviště - pojetí a charakteristika Zapletalová, Jana 2008 Článek v periodikách Ne
Může školní psycholog ovlivnit klima ve škole? Zapletalová, Jana, Hainová, Helena, Serbousková, Zuzana 2011 Článek v periodikách Ne
Paragrafy a poradenství Zapletalová, Jana, Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Jakou budoucnost mají školní poradenská pracoviště? Zapletalová, Jana, Švancar, Radmil 2007 Článek v periodikách Ne
Opožděná puberta Zapletalová, Jiřina 2006 Článek v periodikách Ano
Syndrom Prader-Willi: rady pro rodiče, děti a blízké okolí Zapletalová, Jiřina 2004 Monografie a sborník Ne
Nové indikace k léčbě růstovým hormonem u dětí v České republice Zapletalová, Jiřina, Lebl, Jan, Černá, Jana 2006 Článek v periodikách Ano
Význam včasné speciálněpedagogické diagnostiky u dětí se zdravotním postižením v předškolním věku Žárská, Kateřina 2015 Diplomová práce Ano
Prosocial traits and tendencies of students of helping professions [elektronický zdroj] Záškodná, Helena 2010 Multimediální nosič Ne
Sociální deviace dětí a mládeže Záškodná, Helena 1998 Monografie a sborník Ne
Prosociální chování a jeho rozvíjení u pomáhajících profesí Záškodná, Helena, Kubicová, Alina, Mlčák, Zdeněk 2009 Monografie a sborník Ne
Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie Záškodná, Helena, Mlčák, Zdeněk 2009 Monografie a sborník Ne
Suicidální chování a abúzus návykových látek Záškodná, Helena, Pavlica, Karel 2010 Článek v periodikách Ne
Psychosociální souvislosti mezi závislostí na drogách a suicidálními tendencemi u matek a těhotných žen Záškodná, Helena, Žižková, Blanka 2010 Článek v periodikách Ne
Postavení a úkoly Probační a mediační služby Žatecká, Eva 2007 Monografie a sborník Ne
E-learning a žáci se specifickými poruchami učení = E-learning and students with specific learning disabilities Zatloukal, Karel, Ulrich, Miroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Žáci s diagnostikovanými SPU a SPCH = Students with diagnosed learning disorders and behaviour disorders Zatloukal, Karel, Ulrich, Miroslav 2010 Článek v periodikách Ne
Použití e-learningových technologií ve speciálních případech = The application of e-learning technologies in special cases Zatloukal, Karel, Ulrich, Miroslav 2010 Článek v periodikách Ne
Alergie Zátopníček, Řehoř Tomáš 2004 Článek v periodikách Ne
Bambiriáda jako prostředek komunikace dětských sdružení a veřejnosti [rukopis] Zavadilová, Petra 2012 Bakalářská práce Ano
Absence psychosociální intervence v lůžkovém zařízení Závišek, Josef 2012 Článek v periodikách Ne
Sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami Závišková, Kristýna 2019 Diplomová práce Ano
Výtvarný projev sexuálně zneužívaných dětí Závora, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Je nadání danajský dar? Závozdová, Ivana 2008 Článek v periodikách Ne
Nadané děti : mýty a pověry Závozdová, Ivana 2008 Článek v periodikách Ne
Náhradní rodinná péče v České republice Závůrková, Hana 2008 Bakalářská práce Ano
Stalking pohledem jeho obětí Zbořilová, Klára 2009 Článek v periodikách Ne
Pobyt v azylovém domě pohledem klientek, obětí domácího násilí Zbořilová, Petra 2009 Diplomová práce Ano
Trestní soudnictví nad mladistvými v ČR a v zahraničí Zborník, František, Rozum, Jan, Kotulan, Petr 1996 Monografie a sborník Ne
Niektoré zmeny v psychologických charakteristikách integrovane vzdelávaných sluchovo postihnutých detí a adolescentov Zborteková, Katarína 2006 Článek v periodikách Ne
Projektová činnost. Odstraňování bariér v městském inženýrství Zdařilová, Renata 2006 Monografie a sborník Ne
Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení Zdráhalová, K., Sedláček, Petr (onko), Smíšek, P., Keslová, P., Štěrba, J., Hrstková, H., Blažek, Mihál, V., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Timr, P., Zemanová, Z., Jarošová, M., Oltová, A., Schwarz, J., Pospíšilová, Š., Mejstříková, E., Hrušák, O., Zuna, J., Vodičková, E., Zámková, A., Blatný, J., Zapletal, O., Vávra, V. 2011 Článek v periodikách Ne
Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002 Zdráhalová, Kateřina, Štěrba, Jaroslav, Domanský, Jiří, Blažek, Bohumír, Ptoszková, Hana, Mihál, Vladimír, Novák, Zbyněk, Hak, Jiří, Procházková, Daniela, Černá, Zdeňka, Timr, Pavel, Jabali, Yahia, Sedláček, Petr (onko), Smíšek, Petr, Zemanová, Zuzana, Jarošová, Marie, Houdková, Alena, Mejstříková, Ester, Hrušák, Ondřej, Zuna, Jan, Janotová, Iveta, Trka, Jan, Starý, Jan 2015 Článek v periodikách Ne
Resuscitace dítěte Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 2009 Videozáznam Ano

1 2 3 4 357 358 359 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS