Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Schoolchildren with speech-language-hearing disorders Skorek, Ewa Małgorzata 2009 Monografie a sborník Ne
Soubor logopedických cvičení k nápravě vad výslovnosti Perutková, Jiřina, Kuchyňková, Zdeňka, Hyžíková, Jana 1988 Monografie a sborník Ne
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Lechta, Viktor, Mikulajová, Marína, Kerekrétiová, Aurélia, Nádvorníková, Viera, Cséfalvay, Zsolt, Pečeňák, Ján, Tarkowski, Zbygniev, Matějček, Zdeněk, 2003 Monografie a sborník Ne
Výuka znakového jazyka Langer, Jiří 2006 Monografie a sborník Ano
Mozek a řeč : neurologie nejen pro logopedy Love, Russell J., Webb, Wanda G. 2009 Monografie a sborník Ne
Techniky práce s balbutiky Peutelschmiedová, Alžběta 2005 Monografie a sborník Ne
Učíme se správně mluvit : logopedické hry a hrátky Beranová, Zuzana 2002 Monografie a sborník Ne
Koktavost v kauzistikách : úspěchy a nezdary terapie Peutelschmiedová, Alžběta 2008 Monografie a sborník Ne
Výchova řeči dětí v mateřské škole, aneb, Když se povolání stane koníčkem Kazdová, Vlastimila 2009 Monografie a sborník Ne
Vývojová fonologická porucha Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Poruchy verbální komunikace a foniatrie Lejska, Mojmír 2003 Monografie a sborník Ne
Vývojová verbální dyspraxie Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Znak do řeči Kubová, Libuše 1999 Monografie a sborník Ne
Klinická logopedie Škodová, Eva, Jedlička, Ivan, Lechta, Ivan, Fukanová, Věra, Neubauer, Karel, Čecháčková, Miloslava, Salomonová, Anna, Žlab, Zdeněk, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Stryková, Eva, Kaulfussová, Jitka, Laudová, Lucie 2007 Monografie a sborník Ne
Než půjdeme do školy : základy české znakové řeči pro děti předškolního věku. společná učebnice pro děti, jejich rodiče, vychovatele a učitele Růžičková, Marie 2000 Monografie a sborník Ne
Komunikace s lidmi s postižením Slowík, Josef 2010 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Dítě se speciálními potřebami Kerr, Susan 1997 Monografie a sborník Ne
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat ... Vandasová, Jaroslava, Mišutková, Renata 2001 Monografie a sborník Ne
Výměnný obrázkový komunikační systém Knapcová, Margita 2011 Monografie a sborník Ne
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Výchova řeči sluchově postižených dětí v předškolním věku Vaněčková, Vlasta 1996 Monografie a sborník Ne
Logopedické repetitórium: teoretické východiská súčasnej logopédie, moderné prístupy k logopedickej starostlivosti o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou Lechta, Viktor, Baláž, Jozef, Kerekrétiová, Aurélia, Swierkoszová, Jana, Novák, Josef, Hrnčiarová, Anna, Cséfalvay, Zsolt, 1990 Monografie a sborník Ne
Základy řeči: pro 4. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu Štěpánková, Věra, Tichá, Jana 1990 Monografie a sborník Ne
Základy logopédie Kerekrétiová, Aurélia 2009 Monografie a sborník Ne
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : [základy konverzace ve znakované češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč Růžičková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
Vady výslovnosti Vyštejn, Jan, Janota, Přemysl 1991 Monografie a sborník Ne
Logopedie Vitásková, Kateřina, Peutelschmiedová, Alžběta 2005 Monografie a sborník Ne
Logopedie předškolního věku Sovák, Miloš 1989 Monografie a sborník Ne
Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru Palková, Zdena 1994 Monografie a sborník Ne
Maminko, nezpívej Makovcová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči Mikulajová, Marína, Rafajdusová, Iris 1993 Monografie a sborník Ne
Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí Klenková, Jiřina 2000 Monografie a sborník Ne
Terapie afázie: teorie a případové studie Cséfalvay, Zsolt, Košťálová, Milena, Egryová, Marta, Marková, Jana, 2007 Monografie a sborník Ne
Vývoj dětské řeči krok za krokem Kutálková, Dana 2010 Monografie a sborník Ne
Bilingvismus a interkulturní komunikace Morgensternová, Monika, Šulová, Lenka, Schöllová, Lucie 2011 Monografie a sborník Ne
Nahá opice: zoolog studuje lidského živočicha Morris, Desmond, Smutek, Ladislav, Veselovská, Alena, Veselovský, Zdeněk 1971 Monografie a sborník Ne
Udělejte si čas: pohybová cvičení pro rodiče, učitele a terapeuty dětí, které mají problémy v oblasti řeči, vyjadřování, čtení, psaní a mluveného projevu Nash-Wortham, Mary, Hunt, Jean, Oliveriusová, Eva 2015 Monografie a sborník Ne
Malý atlas dětské endokrinologie Al Taji, Eva, Lebl, Jan 2013 Monografie a sborník Ne
Princip kaktusu : teorie hroší kůže Ulmicher, Andreas 2008 Monografie a sborník Ne
Febrilní křeče u dětí Nevšímalová, Soňa, Vajnorský, Jiří, Dolanský, Jiří 1984 Monografie a sborník Ne
Závěrečná publikace k projektu RADDAR : alternativní program na podporu rodiny Beníšek, Jiří 2010 Monografie a sborník Ne
Dva případy SCID na jednom pracovišti v rozmezí 6 měsíců Votava, Tomáš, Doležalová, L., Černá, Zdeňka, Valentová, Romana, Liška, Martin, Formánková, Renata, Šedivá, Anna, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan 2014 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Jód a štítná žláza: optimální přivod jódu a poruchy z jeho nedostatku Zamrazil, Václav, Čeřovská, Jarmila 2014 Monografie a sborník Ne
Poruchy štítné žlázy: praktický přehled nejen pro laickou veřejnost Jiskra, Jan 2014 Monografie a sborník Ne
Poruchy štítné žlázy u dětí: od kolébky až po dospělost Vávrová, Helena 2012 Monografie a sborník Ne
Dětská endokrinologie do kapsy Pomahačová, Renata, Kalvachová, Božena 2013 Monografie a sborník Ne
Říkanky pro rozvoj řeči : jednoduché logopedické básničky s ilustracemi Tučková, Jitka, Taterová, Irena 2012 Monografie a sborník Ne
Turnerův syndrom Lebl, Jan, Zapletalová, Jiřina 2015 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS