Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Lichen sclerosus et atrophicus u dětí Valíčková, Jana, Bučková, Hana, Doležel, Zdeněk 2011 Článek v periodikách Ano
Vývoj řeči u leváků - Barbora Havelková Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Neoperační přístup k léčbě primární i recidivující ileokolické invaginace Kavalcová, Lucie, Pýchová, Marcela, Pýcha, Karel 2011 Článek v periodikách Ano
Dětská urologie - MUDr. Terezie Šuláková — Vývoj řeči u dětí - Petra Kalichová a Gabriela Solná Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Dětí s vadou řeči přibývá - Máša Jirousková Polar televize Ostrava 2009 Videozáznam Ano
Koktavost Rádio Impuls 2011 Článek v periodikách Ano
Výuka znakového jazyka Langer, Jiří 2006 Monografie a sborník Ano
Táta pedant Česká televize - Rodina a já 2011 Videozáznam Ano
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Kovářová, Gabriela 2009 Diplomová práce Ano
Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku se specificky narušeným vývojem řečí Pilská, Helena 2012 Diplomová práce Ano
Využití bakteriálních lyzátů v klinické praxi Bystroň, Jaromír 2011 Článek v periodikách Ano
Rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením prostřednictvím didaktických her a cvičení Vacková, Lada 2015 Diplomová práce Ano
Urgentní dovednosti v dětském lékařství Mixa, Vladimír 2007 Článek v periodikách Ano
Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba Hořejší, Jan 2009 Článek v periodikách Ano
Poruchy řeči u předškoláků - MUDr. Petr Staníček Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2009 Audiozáznam Ano
Jak odvyknout kouření? - MUDr. Štěpán Svačina Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2005 Audiozáznam Ano
Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu atopickej dermatitídy Buchvald, Dušan 2005 Článek v periodikách Ano
Zkřížená alergie - MUDr. Zoja Penková Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Onemocnění štítné žlázy - MUDr. Petr Vlček Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2009 Audiozáznam Ano
Aspekty spolupráce PPP a pediatrů Schneider, Lubomír 2005 Článek v periodikách Ano
Přetížené děti Česká televize - Rodina a já 2010 Videozáznam Ano
Endokrinologické poruchy růstu u dětí - MUDr. Božena Kalvachová, CSc. Česká televize - Sama doma 2009 Videozáznam Ano
Využití alternativní komunikace při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mášková, Věra 2010 Diplomová práce Ano
Aplikace speciální arteterapeutické techniky „Doteky hlíny“ a zhodnocení terapeutického účinku u klientů s vývojovou poruchou řeči Richtrová, Barbora 2013 Článek v periodikách Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Piercing – módní fenomén u dnešních adolescentů Finsterlová, Marie 2010 Článek v periodikách Ano
Rozvoj foneticko-fonologické roviny u dětí mladšího školního věku se sluchovým postižením Potužáková, Lucie 2015 Diplomová práce Ano
Vady řeči u dětí i dospělých - Vlasta Šimková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Orbitocelulitida u dětí Adam, Petr, Rucki, Štěpán, Szwarc, Jan 2012 Článek v periodikách Ano
Sexuální násilníci dětského věku: diagnostika, léčba a další intervence Bínová, Šárka 2008 Článek v periodikách Ano
Psychický vývoj kojenců a batolat: vývojové problémy a poruchy v raném věku Sobotková, Daniela, Dittrichová, Jaroslava 2013 Článek v periodikách Ano
Vady řeči u starších dětí - Zdeňka Matoušková Český rozhlas - Brno - Apetýt 2012 Audiozáznam Ano
Simultánní přepis mluvené řeči - Simona Sedmihorská, Jaroslav Winter a Martin Novák Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2009 Audiozáznam Ano
Terapie infekcí močových cest u dětí Kolský, Alexander, Kolská, Monika, Bébrová, Eliška 2007 Článek v periodikách Ano
Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižení Dočekalová, Soňa 2016 Diplomová práce Ano
Reinvaginace v dětském věku Reitinger, Jiří, Zlámal, Zdeněk, Smolka, Vratislav 2005 Článek v periodikách Ano
Štítná žláza - MUDr. Hana Šarapatková Český rozhlas - Olomouc - Apatyka 2013 Audiozáznam Ano
Domov v Milovicích Česká televize - Chcete mě? 2012 Videozáznam Ano
Summary of recommendations for the management of infantile seizures: Task Force Report for the ILAE Commission of Pediatrics Wilmshurst, J.M., Gaillard, W.D., Vinayan, K.P., Tsuchida, T.N., Plouin, P., Van Bogaert, P., Carrizosa, J., Elia, M., Craiu, D., Jovic, N.J., Nordli, D., Hirtz, D., Wong, V., Glauser, T., Mizrahi, E.M., Cross, J. H. 2015 Článek v periodikách Ano
Logopedické potíže dětí - Ivana Boumová Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2011 Audiozáznam Ano
Febrile Seizures: Guideline for the Neurodiagnostic Evaluation of the Child With a Simple Febrile Seizure Subcomitte on febrile seizures 2011 Článek v periodikách Ano
Recidivující papilomatóza laryngu a změna průběhu onemocnění při vakcinaci proti humánnímu papillomaviru Goldemund, Karel, Máchalová, Michaela, Šlapák, Ivo 2010 Článek v periodikách Ano
Propadlíci z první třídy - Simona Hoskovcová Česká televize - Studio 6 2013 Videozáznam Ano
Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial McIntyre, John, Robertson, Sue, Norris, Elizabeth, Appleton, Richard, Whitehouse, William P., Phillips, Barbara, Martland, Tim, Berry, Kathleen, Collier, Jacqueline, Smith, Stephanie, Choonara, Imti 2005 Článek v periodikách Ano
Akutní a recidivující respirační onemocnění u dětí Fišerová, Hana 2008 Článek v periodikách Ano
Cyberknife mojemedicina.cz 2012 Videozáznam Ano
Canisterapie - Andrea Tvrdá Český rozhlas Sever - Pohodové odpoledne 2013 Audiozáznam Ano
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1998 Legislativní dokumenty Ano
Neprospívání a recidivující hyponatremie u kojence Štíchová, Lucie, Pajerek, Jan 2013 Článek v periodikách Ano
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS