Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Hudebně pohybová výchova v ústavech sociální péče: met. příručka pro vychovatele Černá, Marie, Křivánek, František 1977 Monografie a sborník Ne
Cvičíme s mentálně postiženými dětmi Černá, Marie, Hájek, Vladimír, Nikodým, Josef 1977 Monografie a sborník Ne
Smyslová výchova dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí: met. příručka pro učitele specializovaných tříd pro děti s poruchou školní přizpůsobivosti Černá, Marie, Třesohlavá, Zdeňka 1979 Monografie a sborník Ne
Rozvíjení pohybových dovedností mentálně retardovaných jedinců Černá, Marie 1981 Disertační práce Ne
Péče o postižené v různých zemích světa Černá, Marie 1985 Monografie a sborník Ne
Rehabilitace mentálně retardovaných tělesnou výchovou Černá, Marie 1985 Monografie a sborník Ne
Mezinárodní konference o lidských právech pro osoby s mentálním postižením Černá, Marie 1988 Článek v periodikách Ne
Učitelé a mentálně postižení: mezin. seminář Hradec Králové 13.-17. října 1986, Evropské inf. středisko pro další vzdělávání učitelů: sborník Černá, Marie 1988 Monografie a sborník Ne
Dříve než půjde do školy: lehká mozková dysfunkce v předškolním věku Třesohlavá, Zdeňka, Černá, Marie, Kňourková, Marie 1990 Monografie a sborník Ne
Zdravý způsob života mentálně postižených Kvapilík, Josef, Černá, Marie 1990 Monografie a sborník Ne
Pohybová aktivita mentálně postižených Kvapilík, Josef, Černá, Marie 1992 Monografie a sborník Ne
Kontrapunkty integrace zdravotně postižených Jesenský, Ján, Černá, Marie 1995 Monografie a sborník Ne
Kapitoly z psychopedie Černá, Marie 1995 Monografie a sborník Ne
Lehké mozkové dysfunkce Černá, Marie 1999 Monografie a sborník Ne
K 30. výročí založení SPMP ČR Černá, Marie 1999 Článek v periodikách Ne
Rozvod, otcové a děti Černá, Marie 2001 Monografie a sborník Ne
Dyslexie: detektivní úkoly pro malé čtenáře Černá, Marie, Strnadová, Iva, Starý, Milan 2011 Monografie a sborník Ne
Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením Černá, Marie 2015 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS