Zobrazit menuSkrýt menu

Domácí násilí může mít na dítě horší vliv, než válečný konflikt

Autor: Wünschová, Petra, Hechtová, Alena, Sirius | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 29. 6. 2016
Plná dostupnost: ANO Sirius, Šance Dětem, portál, dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, domácí násilí, násilník, institut vykázání násilníka, symptomy, příznaky, psychika, vliv, následky

Snad všechny rodiny mají ve svém okolí někoho, kdo zažil domácí násilí. Statistiky uvádějí, že každá třetí až pátá žena ve svém životě domácí násilí někdy zažila nebo aktuálně zažívá. Česko se nijak nevymyká evropskému průměru - nejsme ani většími, ani menšími násilníky v blízkých vztazích než lidé za hranicemi. Možná i proto bylo dlouho domácí násilí považováno pouze za soukromou záležitost, do které nikomu z okolí „nic nebylo". Dokonce převažoval názor, že v „dobrých" rodinách se to nestává...

WÜNSCHOVÁ, Petra, Alena HECHTOVÁ a SIRIUS. Domácí násilí může mít na dítě horší vliv, než válečný konflikt. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 29. 6. 2016, aktualizováno: 6. 7. 2017 [cit. 2017-07-20]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/-domaci-nasili-muze-mit-na-dite-horsi-vliv-nez-valecny-konflikt-180.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS