Zobrazit menuSkrýt menu

Vývoj počtu potratů na 1000 žen v letech 1960-2010

Publikováno: 3. 4. 2013, aktualizováno: 29. 1. 2020 | Kategorie: Téma měsíce

Již od počátku 90. let pozorujeme celkový klesající počet umělých potratů v České republice. Trend rostoucího počtu samovolných potratů v minulých letech byl přerušen rokem 2010. Příčinou tohoto poklesu je pravděpodobně pokles hrubé míry porodnosti. Pozn: V uvedeném grafu nejsou zahrnuta mimoděložní těhotenství.

Potraty indukované ze zdravotních důvodů se podílely na všech umělých přerušení těhotenství více než 18 %. Jejich podíl prudce vzrostl po roce 1992 spolu se zavedením poplatku za interrupci bez zdravotních důvodů. Od poloviny devadesátých let, kdy tvořily téměř 25 % UPT, se zastoupení interrupcí ze zdravotních důvodů snižovalo a posledních několik let se pohybuje okolo 18 %.

Zdroj: ÚZIS - Potraty 2010

 

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS