Zobrazit menuSkrýt menu

Struktura vrozených vad u živě narozených chlapců a dívek v roce 2010

Publikováno: 3. 4. 2013, aktualizováno: 29. 1. 2020 | Kategorie: Téma měsíce

V České republice se podle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) v roce 2010 narodilo celkem 117 153 dětí. Do jednoho roku od narození byla u 5072 z nich diagnostikována jedna nebo více vrozených vývojových vad. V tomto počtu jsou zahrnuty vady fatální, ale i vady, které při dobré lékařské péči nemusejí mít na kvalitu života žádný nebo jen zanedbatelný vliv. Častěji se VVV objevovaly u chlapců (na 10 000 narozených chlapců připadalo 504 s VVV, zatímco u děvčat tento poměr vycházel na 384 dívek s VVV na 10 000 narozených). Tento nepoměr je z velké části dán vrozenými vadami pohlavních orgánů, které u chlapců tvoří 20% VVV, zatímco u dívek 1%. Nejčastější vrozenou vadou u obou pohlaví je vrozená vada srdeční.

Zdroj:  ÚZIS - Vrozené vady u narozených v roce 2010

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS