Zobrazit menuSkrýt menu

Školské poradny evidují více nadaných chlapců než děvčat

Publikováno: 1. 10. 2015, aktualizováno: 3. 12. 2018 | Kategorie: Téma měsíce

V péči pedagogicko-psychologických poraden je mnohem více mimořádně nadaných chlapců než děvčat. Vyplývá to z údajů, které tyto poradny poskytly ve školním roce 2009/2010.

V Jihočeském kraji na 6,5 evidovaných talentovaných chlapců připadá jen jedna nadaná dívka. Nejlepší je poměr v Praze - na 1,51 chlapců je jedna dívka. Výsledky průzkumu nelze interpretovat tak, že chlapci jsou obecně nadanější než děvčata. Příčinou, proč jich poradny mají v evidenci mnohem více, je zejména kulturně podmíněné vnímání pohlaví, kdy chlapci jsou vedeni k objevování a projevování svých schopností a dívky stále spíše k péči o ostatní a k podřizování se někdy až na úkor seberozvoje a sebeprosazení.

ilustrační foto: graf k tématu nadaných dětech

Zdroj: Analýza služeb školských poradenských zařízení pro mimořádně nadané děti a žáky (2010, Durmeková, Novotná)

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS