Zobrazit menuSkrýt menu

Počty tělesně a psychicky týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2011

Publikováno: 29. 6. 2012, aktualizováno: 8. 7. 2019 | Kategorie: Téma měsíce

Každý rok se zvyšuje počet týraných dětí v naší zemi. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo statistické údaje, ze kterých vyplývá, že v roce 2011 stoupl počet šetřených případů sexuálního zneužívání, týrání (fyzického i psychického) a zanedbávání dětí v ČR oproti roku předchozímu o 855 činů.

Jedná se celkem o 6 642 dětských obětí násilí za rok 2011. Podstatné je, že čísla zahrnují pouze případy, které byly odhaleny a o kterých se příslušné úřady dozvěděly například od příbuzných dětí, od neziskových organizací, zástupců škol, sousedů a podobně – konečný počet týraných a zneužívaných dětí je pravděpodobně mnohem vyšší

 

Zdroj: MPSV ČR a Nadace Naše dítě

Poznámka: Zaznamenány jsou počty případů týraných nebo zneužívaných dětí oznámených orgánu sociálně právní ochrany dětí (ve vztahu ke každému dítěti je zaznamenán pouze jeden převládající typ týrání/zneužívání).

Více čtěte v našem článku:
O nevhodných přístupech v rodičovské výchově, psychickém násilí a jeho vlivu na vývoj dítěte

Další graf:
Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětsví u dospělé populace v ČR

 

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS