Zobrazit menuSkrýt menu

Názory rodičů na trávení volného času u dětí

Publikováno: 2. 9. 2013, aktualizováno: 29. 11. 2018 | Kategorie: Téma měsíce

Rodiče dětí do 15 let věku jsou přesvědčeni o užitečnosti organizovaných volnočasových aktivit pro děti. Více než tři čtvrtiny (78 %) z nich zastávají názor, že by děti měly navštěvovat hodně kroužků a kurzů, aby rozvíjely svou osobnost, a 80 % rozhodně nebo spíše souhlasí také s tím, že je dětem třeba volný čas organizovat, aby se nenudily a nezlobily.

Zdroj: Výzkum „Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit“, který pro Národní institut dětí a mládeže zpracovala v roce 2008 agentura Factum Invenio, s. r. o. Výzkum proběhl na výběrovém souboru 611 respondentů, kterými byli rodiče dětí ve věku 6–15 let.

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS