Zobrazit menuSkrýt menu

Téma měsíce

Filtrovat články

Zrušit filtr

 • Střídavá péče - pro, proti a proč?

  Střídavá péče - pro, proti a proč?

  21. 9. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Není snad více diskutované otázky mezi rozvádějícími se rodiči a odbornou i laickou veřejností zainteresovanou v oblasti rodinného práva než právě otázka vhodnosti a důležitosti střídavé péče.

 • Udělejme si školu doma aneb: Jak na domácí vzdělávání?

  Udělejme si školu doma aneb: Jak na domácí vzdělávání?

  30. 8. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Individuální vzdělávání je sice v našich poměrech stále spíše okrajovou záležitostí, nicméně počet dětí vzdělávaných mimo klasické školy rok od roku stoupá. Podle informací ministerstva školství jich bylo ve školním roce 2015/2016 školním roce 1339, což představuje oproti předešlému období nárůst o 22 procent. Vloni to bylo ještě víc (viz graf).

 • Jsme chudí. Jak pomoci dítěti, aby tím netrpělo?

  Jsme chudí. Jak pomoci dítěti, aby tím netrpělo?

  31. 7. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Téměř desetina obyvatel Česka žije pod hranicí příjmové chudoby. Desítky tisíc Čechů žijí bez domova, dalších víc než sto tisíc žije na ubytovnách či jim hrozí ztráta bydlení. Sto tisíc Čechů se potápí ve spirále zadlužení a proti stovkám tisíc je vedena exekuce. Tito lidé se nezřídka rozhodují, zda zaplatí jídlo, nebo školní výlet dětí. Máme o tom s dětmi hovořit? Pokud ano, jak?

 • Hledání předků i rodičů. Lék, kterým se dá bojovat proti vykořeněnosti

  Hledání předků i rodičů. Lék, kterým se dá bojovat proti vykořeněnosti

  30. 6. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Potřeba znát svoje kořeny je v nás zasazena velmi hluboce. Potřebujeme vědět, kdo jsme, odkud přicházíme, kam patříme. Pokud tato potřeba není naplněna, cítí se člověk nejistý, neúplný. Tato situace se nejvíce týká adoptovaných lidí. Neznají své rodiče, většinou neznají žádného vlastního příbuzného.

 • Kdy má mít budoucí prvňáček skutečně odklad

  Kdy má mít budoucí prvňáček skutečně odklad

  1. 6. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Každý rok řeší tisíce rodičů otázku nástupu svého dítěte do základní školy. Většina dětí je v období dosaženého šestého roku života zralá a připravená na vstup do základní školy. Nicméně u některých dětí musíme být opatrní a dobře zvážit, jestli školní nároky zvládne.

 • Očkování s sebou nese určité riziko. Ale matky z minulosti by jeho odmítání nechápaly...

  Očkování s sebou nese určité riziko. Ale matky z minulosti by jeho odmítání nechápaly...

  28. 4. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  V důsledku úmrtí na infekční onemocnění, jako jsou záškrt, černý kašel, spalničky, dětská obrna či tetanus, se kdysi u nás konce kojeneckého věku nedožilo 25 dětí ze 100 a 50 dětí ze 100 se nedožilo dospělosti! Matky tehdy nemocných dětí by proto dnešní militantní odmítače očkování vskutku nechápaly. Šance Dětem se tentokrát zaměřila v těchto souvislostech nejvíce na tuberkulózu.

 • Týrané dítě a Stockholmský syndrom

  Týrané dítě a Stockholmský syndrom

  31. 3. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Víte, jak poznat týrané dítě ve svém okolí? Víte, jak se zachovat? A víte třeba to, co je to charta vzájemného soužití s rodiči? S psychiatrem MUDr. Janem Cimickým, CSc., se portál Šance Dětem na tuto smutnou problematiku zadíval hned z několika úhlů. Mimo jiné třeba otázkou, zda z týraného dítěte musí vyrůst týrající rodič? Co myslíte?

 • (Ne)řešitelná neplodnost ANEB Hra o čas

  (Ne)řešitelná neplodnost ANEB Hra o čas

  28. 2. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  V současné době trpí neplodností (sterilitou) v naší společnosti zhruba patnáct procent párů. Předpokládá se, že toto procento bude nadále stoupat. Proč tomu tak je? A co s tím? Hledáte-li odpovědi na tyto otázky, pak je téma měsíce března určeno právě vám.

 • Táto, mámo, já chci zvíře!

  Táto, mámo, já chci zvíře!

  30. 1. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Dřív nebo později je snad každý rodič konfrontován touto charakteristickou prosbou svého potomka: „Táto, mámo, já chci domů zvířátko.“ Ne vždy je možné škemrání o nového člena rodiny vyhovět, ale vždy stojí za to zvážit všechny klady a zápory toho, co by přinesla skutečnost, když dítěti vyhovíte.

 • K tátovi (mámě) nechci. Tak proč tam musím?

  K tátovi (mámě) nechci. Tak proč tam musím?

  2. 1. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Představa šťastného dětství je shodně - u dětí i dospělých - spojována s harmonickou rodinou, kdy spokojené dítě vyrůstá obklopeno svými nejbližšími, milujícími rodiči. Jak ale konstatuje A. Giddens: „Domov bývá často idealizován jako oáza jistoty a štěstí, ale přitom se stal nejnebezpečnějším místem v moderní společnosti."

 • Základní instinkt dítěte: Nesmím být opuštěno, jinak zemřu

  Základní instinkt dítěte: Nesmím být opuštěno, jinak zemřu

  1. 12. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Začneme klasikem: Profesor Matějček v knize Výpravy za člověkem zmiňuje, že se mimo jiné věnoval dětem, které vyrůstaly v kojeneckých ústavech. Zjistil, že nejlépe prospívalo dítě, které bylo „umístěno“ v postýlce u dveří. Záhada? Nikoli, věc se má jinak.

 • Dětský strach ze smrti - vychází ze strachu z opuštění, samoty a izolace

  Dětský strach ze smrti - vychází ze strachu z opuštění, samoty a izolace

  1. 11. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Ačkoliv by se zdálo, že psychologická podpora umírajícímu dítěti a jeho rodině je věcí samozřejmou, realita bývá složitější. Skutečnost, že se takto zasažený jedinec v roli rodiče obrátí na psychologa, považuje on sám někdy za projev slabosti, či neschopnosti unést situaci. Mylně, ale nikoli ojediněle...

 • Lesní mateřské školy pomáhají všestrannému rozvoji dětí

  Lesní mateřské školy pomáhají všestrannému rozvoji dětí

  30. 9. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Lesní mateřské školy stojí na tom, že děti jsou většinu času venku, především v lese. Razí totiž heslo, že neexistuje špatné počasí, nýbrž jen špatné oblečení. Na děti mají blahodárný vliv a konečně nacházejí i legislativní zakotvení.

 • Inkluze není novinka. Děti s postižením si zaslouží pomoc, porozumění a úctu

  Inkluze není novinka. Děti s postižením si zaslouží pomoc, porozumění a úctu

  25. 8. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Kolem problematiky inkluze se v posledních měsících vede vzrušená debata odborné i laické veřejnosti. V ní bohužel zaznívá také řada nepřesností, omylů a mýtů a den 1. září 2016 je tak mnohými považován za datum, kdy se má české školství výrazně proměnit… Jak to bude doopravdy? Co inkluze přináší dětem?

 • Vstup dospívajícího dítěte do samostatného života je těžký. Z dětského domova dvojnásobně

  Vstup dospívajícího dítěte do samostatného života je těžký. Z dětského domova dvojnásobně

  1. 8. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Pokud odchází z rodiny dospělé dítě, znamená to řadu starostí pro rodiče, aby ho vybavili vším potřebným a ono nestrádalo. Jenomže když odchází dítě vyrůstající v dětském domově, kdo mu pomůže vstoupit na práh dospělosti? Nač má právo, s čím musí počítat? Šance Dětem zjišťovala podrobnosti.  

 • Domácí násilí může mít na dítě horší vliv, než válečný konflikt

  Domácí násilí může mít na dítě horší vliv, než válečný konflikt

  29. 6. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Snad všechny rodiny mají ve svém okolí někoho, kdo zažil domácí násilí. Statistiky uvádějí, že každá třetí až pátá žena ve svém životě domácí násilí někdy zažila nebo aktuálně zažívá. Česko se nijak nevymyká evropskému průměru - nejsme ani většími, ani menšími násilníky v blízkých vztazích než lidé za hranicemi. Možná i proto bylo dlouho domácí násilí považováno pouze za soukromou záležitost, do které nikomu z okolí „nic nebylo". Dokonce převažoval názor, že v „dobrých" rodinách se to nestává.

 • Supermani a supermanky mezi námi. Krycí jméno: sólo rodiče...

  Supermani a supermanky mezi námi. Krycí jméno: sólo rodiče...

  31. 5. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Vyrůstají jen s jedním rodičem a je jich stále víc. Těžké to mají jak děti, tak i ten rodič, který musí péči o potomka zvládat sám. A k tomu vydělávat peníze, aby bylo na živobytí, na nájem, na oblečení, na školní i mimoškolní aktivity, starat se o chod domácnosti.

 • Tabu v rodinné komunikaci

  Tabu v rodinné komunikaci

  2. 5. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Sklon uhýbat před nepříjemnými skutečnostmi a vytvářet si raději o sobě, o druhých a o světě iluze je starý jako lidstvo samo. Když čelíme bolavým pravdám a nemáme dost odvahy nebo síly se s nimi konfrontovat, saháme k osvědčeným prostředkům: zlehčujeme, vytěsňujeme, popíráme, nebo dokonce vysloveně manipulujeme, tajíme a lžeme.

 • Malé velké trápení má jméno ŠIKANA

  Malé velké trápení má jméno ŠIKANA

  4. 4. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Velmi častou a typickou situací, která může vést ke vzniku krize u dětí a dospívajících je šikana nebo i „pouhé šikanózní chování“ ve školním prostředí. Patří mezi obzvlášť nebezpečné jevy nejen tím, že svým vlivem zasahuje oběť samotnou, ale rovněž i agresora/agresory a všechny další účastníky šikany, včetně například rodičů.

 • Dítě potřebuje rodičovské vzory: vychovávejte vlastním příkladem

  Dítě potřebuje rodičovské vzory: vychovávejte vlastním příkladem

  1. 3. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Mnoho rodičů se dnes ve výchově spoléhá hlavně na rady expertů a odbornou literaturu, zapomínají však, že nejdůležitější je pro dítě jejich vlastní příklad. Kromě mateřského a otcovského vzoru děti zásadně formuje také vzájemný vztah rodičů.

1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS